Obec Nové Bránice

Obec Nové Bránice

Nové Bránice (německy Deutsch Branitz) jsou obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Rozkládají se v Bobravské vrchovině, na břehu řeky Jihlavy.

Kraj:Jihomoravský
Okres:Okres Brno-venkov

Obecní úřad

IČ: 00488224

Adresa:

Nové Bránice č.p. 7
66464 Nové Bránice

Kontakty

E-mail:

novebranice[zavináč]tiscali.cz

Telefon:

546 421 621

Zeměpisná poloha: 49° 4' 16" N, 16° 26' 46" E

Historie

Obec Nové Bránice leží na pravém břehu řeky Jihlavy, 5,8 km jihovýchodně od Ivančic, 198 m nad mořem. Byla založena po bratrovražedné bitvě Čechů s Moravany, mezi Přemyslovci, českým knížetem Bedřichem a markrabětem moravským, Konrádem Otou dne 10. prosince 1185 u Loděnic. Od založení do roku 1276 patřila osada klášteru Rosa coeli (Růže nebeská) v Dolních Kounicích. Toho roku byly Bránice darovány příznivkyni kounického kláštera paní Mačce. Po její smrti roku 1306 si obec přisvojil klášter Želivský se všemi náležitostmi, tj. se zámeckou budovou s kaplí, panským dvorem, mlýnem, lesy, lukami a pastvinami. V roce 1594 se dostaly prodejem pražskému klášteru Strahovskému. U kláštera na Strahově zůstaly do roku 1808, až alodní statek Německé Bránice byl prodán za 46 000 zlatých Josefu hraběti z Ditrichštejna, jenž jej připojil ke svému svěřenství dolnokounickému. Po jeho smrti roku 1858, vymřel tento rod po meči. Došlo k dělení majetku mezi jeho čtyři dcery. Nejstarší Terezie, provdaná za hraběte z Herberštejna získala mimo jiné i Bránice. Od roku 1895 byl majitelem její syn Jan Josef hrabě z Herberštejna, který za první pozemkové reformy nařízené zákonem z roku 1919, postoupil dne 22. 8. 1923 kounické panství České akciové společnosti rolnického cukrovaru v Olomouci. Přitom zbytkový statek Dolní Kounice byl prodán získal Augustinu Špinarovi a zámek Emilu Tomcovi. Vrchnostenský zámek s kaplí, který stával v Panské zahradě, kde se po zániku kounického kláštera ještě v 18. století sloužily mše svaté a byl obydlen do roku 1832, zbyl jen kousek zdi, která připomíná místo, kde přebývala poslední samostatná vrchnost – klášterníci Strahovští. Posledním knězem, který v Německých Bránicích působil a v roce 1798 zemřel, byl P. Oktavian Prudký. Obec vlastnila starou pečeť s nápisem: »PECZET NIEMECZKY BRANICZ 1658« a se znakem dvou křížem položených košířů a rádla. 1.prosince 1997 udělila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR naší obci znak, odvozený od pečetě a prapor.