Obec Nová Ves u Chýnova

Obec Nová Ves u Chýnova se nachází v okrese Tábor, kraj Jihočeský.

Kraj:Jihočeský
Okres:Okres Tábor

Obecní úřad

IČ: 00252603

Adresa:

Nová Ves u Chýnova č.p. 87
39155 Nová Ves u Chýnova

Kontakty

E-mail:

info[zavináč]novaves.eu

Telefon:

381 297 608

Zeměpisná poloha: 49° 23' 30" N, 14° 46' 50" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Nejstarší písemný doklad datující vznik naší obce je z roku 1379, kdy je obec součástí rejstříku vybraných daní jako součást chýnovského panství. Samotný vznik vesnice nelze přesně doložit, má se zato, že vznikla v první polovině 14. století na místě borového lesa. Bývala nazvána také Bor. Během tří století zaniká většina z původních 31 usedlostí a o sto let později se jejich počet ustálil. Podle tereziánského katastru z roku 1757 bylo v Nové Vsi 21 hospodářů. Stejný počet uvádí tzv. Josefínský katastr z roku 1781. Tehdejší vesnice byla postavena do tvaru podkovy a zajímavé je rozdělení pozemků. Veškeré lesy, pole a louky jsou rozděleny severojižním směrem, jenom příčiny a losy příčně, zřejmě z důvodu, aby byli poděleni všichni vlastníci. V první čtvrtině 17. století propadla panství včetně Nové Vsi konfiskaci a je prodáno pánům z Eggenberga. Dědictví se posléze dostalo do majetku Schwarzenberků. Tento stav trval do roku 1947. V současné době je k trvalému pobytu v obci přihlášeno 230 obyvatel. V roce 1875 byl nákladem Josefa Strnada a jeho manželky Anny postaven kostelík zasvěcený sv. Anně. Každý rok zde pak v den sv. Anny byla sloužena mše a tato tradice se udržuje dodnes. V roce 1885 byl postaven péčí a nákladem obce kamenný kříž před statkem Františka Prokopa. Tento kříž zhotovil kamenický mistr Studenovský. Kříž zhotovil zdarma "ke cti a chvále Boží". O původu zděné kapličky u silnice do Turovce nejsou žádné zmínky ani v nejstarších kronikách. V roce 1886 byl postaven železný kříž na obecním, před statkem Matěje Jůzi. Kříž byl postaven péčí a nákladem obce "ke cti a chvále Boží". V roce 1911 byl v naší obci založen sbor dobrovolných hasičů. Obec zakoupila ruční stříkačku, 2 "bedlovky" a strojový inventář. Do sboru se přihlásilo 19 činných členů. Roku 1912 byla vybudována hasičská strojnice u potoka vedle obecní kovárny. První požár sbor likvidoval v lese Kozský za Turovcem. V současné době je hasičská zbrojnice nově opravená a ve sboru je již více než 80 dobrovolných hasičů. Velitelem je Pavel Vácha a starostou Vladimír Jůza. členové sboru se každoročně účastní okrskové soutěže požárního sportu, naposledy na jaře 2006 v Radeníně. V minulosti obec postihly dva velké požáry. První vypukl v roce 1798 v obecní kovárně (neopatrností obecního kováře) a zachvátil domy č. 7, 6, 5, 4 a 3. Druhý pak v roce 1880 v č. 19 u Václava Janů a zničil domy č. 18, 17, 15 a 22. Na stavbu nových domů byl pak použit pískovec z lomu ve Stráních, který byl otevřen roku 1860. V roce 1920 byl na podnět Jana Prokopa č. 9 založen ochotnický spolek, který hrál nejen ve vsi, ale i v okolních vesnicích – v zimě v hostinci u Jůzů, v létě v lese Trpičkách. O spolku se zmiňoval i krajinský časopis „Náš kraj“. Do historie obce zasáhla i I. světová válka, ve které padlo 12 novoveských rodáků. Na Štědrý den roku 1932 bylo v Nové Vsi dohotoveno elektrické osvětlení a v tento den slavnostně rozsvíceno. Rozvod stál obec 120 000 Kčs a každý občan pak za přípojku zaplatil "stovku" V roce 1936 byl podán návrh na stavbu vlastní budovy "kampeličky". Byla postavena uprostřed obce před je zde dodnes. Po vyhlášení mobilizace 21. září 1938 narukovalo z obce 25 mužů, kteří se však po podepsání Mnichovské dohody vrátili zpět domů. V roce 1946 byl do obce zaveden telefon a začala jednání o výstavbě skupinového vodovodu Nová Ves a Turovec. Tato pak začala až v roce 1957-58 a dokončena o rok později 1959. K 1. 1. 1994 došlo k rozdělení obcí Nová Ves a Turovec. Pro další rozvoj obce byla zpracována urbanistická studie, která řeší další výstavbu v obci. Pro tuto byl vymezen pozemek u hřiště a část pozemku u cesty do Trpiček. Byly položeny inženýrské sítě a stávající vodovod byl o 180 metrů prodloužen. Obec současně vstoupila do programu obnovy vesnice, z kterého dostala dotaci na rozšíření elektrického osvětlení a úpravu veřejných ploch. V roce 1995 Nová Ves společně s Turovcem převzala do vlastnictví vodovod

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz