Městys Nová Říše

Nová Říše (německy Neureisch) je moravský městys ležící nedaleko od Telče na Českomoravské vrchovině. V roce 1850 obec v okrese Telč, v roce 1869-1950 obec v okrese Dačice, v roce 1961-1991 obec v okrese Jihlava se 776 obyvateli a o katastrální výměře 785 ha. Vesnice obklopená lesy a obtékaná říčkou zvanou Vápovka, v níž se kdysi rýžovalo zlato. Minulost zde připomíná jen kostel a klášter. Přestože je Nová Říše typickou zemědělskou vesnicí na Vysočině, je zmiňovaná v dějinách hudby, literatury i výtvarného umění.

Kraj:Vysočina
Okres:Okres Jihlava

Obecní úřad

IČ: 00286311
DIČ: CZ00286311

Adresa:

Náměstí 40
58865 Nová Říše

Kontakty

E-mail:

obecniurad[zavináč]novarise.cz

Telefon:

567 318 128

Zeměpisná poloha: 49° 8' 24" N, 15° 33' 44" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

1211- Založení premonstrátského ženského kláštera Markvartem z Červeného Hrádku a jeho manželkou Vojslavou (tento historický údaj je doložen jen legendou). 1278 Zpustošení Nové Říše tažením pluku Rudolfa Habsurského přes Znojmo k Jihlavě. 1354 První zmínka o Nové Říši jako o městečku. 1363 Obec je přičiněním konventu povýšena na městečko a markrabětem Janem jí je propůjčeno právo tržní. 1423, 1424 Vyplenění městečka Husity. 1430 Další vpád Husitů, zároveň byl i částečně pobořen klášter Prokopem Holým. 1433 Další vyplenění městečka, tentokrát Sirotky. 1457 Král Ladislav přidal městečku právo na druhý jarmark. 1458 Nová Říše byla opět vydrancována, tentokráte vojskem Jiřího z Poděbrad. 1468 Vyplenění Nové Říše vojsky za války Matyáše Korvína s Jiřím z Poděbrad. 1557 Potvrzení jarmarků králem Ferdinandem I. 1586 První zmínka o vyučování v obci. 1591 Za krále Rudolfa II. udělené právo na jarmark třetí a obci bylo propůjčeno právo na vybírání poplatků a pokut. 1641 Zaniká ženský klášter a je vystřídán klášterem mužským, který je osazen mužskými členy kanonie zábrdovské v Brně. 1645 Do městečka přitáhli Švédové, kteří ho dokonale vydrancovali. 1676 Byla v jednom z domků zřízena škola 1677 - 1707 Je stavěn při klášteře nový klášterní kostel sv. Petra a Pavla, v náhradu za původní kostelík. 1678 Zde bylo 69 domů a z toho 51 bylo šenkovních, také zde byly dva mlýny. 1685 Na klášterních pozemcích se ubytovalo císařské vojsko. 1742 Pobývala v obci kumpanie Hohenemsových kyrysníků. 1747 Uděleno městečku právo na trh čtvrtý majestátem Marie Terezie. 1756 Narodil se Pavel Vranický. 1761 Narodil se Antonín Vranický. 1800 Opat Jan Nepomucký Pelikán zřídil ve zdejším klášteře gymnázium a šlechtický konvikt. 1808 Gymnázium zrušeno pro neustále války a nedostatek financí. 1813 Vyhořel nový klášter, nová prelatura a chrámová střecha a věž. 1848 Vystavěna nová školní budova. 1858 Založení Spolku pro nemocnici korunního prince Rudolfa. před r. 1860 Pořízena zřejmě nejstarší fotografie obce - daguerrotypický snímek. Za povšimnutí stojí: věžička na budobě radnice, čelně situované domky nad radnicí a tzv. Voldánův dům a vysoká střecha tzv. "panského domu" - dnes pohostinství. Zajímavé je rovněž typické městské oblečení fotografovaných osob podle módy z poloviny 19. století. 1862 Položení základního kamene nemocnice korunního prince Rudolfa. 1863 Byla nemocnice dostavěna a slavnostně vysvěcena. 1866 Zřízení Poštovního úřadu. 1870 Zde byl čtenářský spolek. od r. 1870 Zde fungovaly dva Peněžní ústavy – Vzájemná záložna a od r. 1900 i Raiffeisenka. 1877 Došlo k rozšíření místní nemocnice díky státní loterii. 1881 Bylo v městečku napočítáno 163 domů a 1149 obyvatel. 1883 Založen Zemědělský a lesnický spolek. 1884 Založení Sboru dobrovolných hasičů (měl 28 činných členů). 1885 Začala fungovat Četnická stanice. 1888 - 1901 Na zdejší škole vyučoval básník Otokar Březina. 1890 Zřízení Telegrafního úřadu. 1895 Narodil se Josef Marcel Sedlák. 1898 Narodil se Prof. MUDr. Miroslav Křivý. 1900 Zde byla zřízena Živnostenská pokračovací škola. 1906 Ustanovení obvodního lékaře. 1908 Vystavěna opět nová školní budova, ve které se vyučuje dodnes. 1909 Založen Sokol. 1911 Spolek Omladina – vydávali časopis „Naše omladina“. V tomto roce také vznikl Včelařský spolek. 1918 Přejmenování nemocnice korunního prince Rudolfa na Dobročinný ústav. 1920 - 1948 Zde fungovala měšťanská škola. 1921 Narodil se Jan Novák. Veřejnosti byla otevřena obecní knihovna. 1923 Narodil se Jan Moštěk. 1924 Založen Orel a spolek Domovina. 1926 V Nové Říši nouzově přistálo poštovní letadlo. 1928 Novou Říši navštívil prezident Tomáš Garrigue Masaryk. 1929 Byl na náměstí slavnostně odhalen pomník padlým novoříšským občanům ve světové válce. 1939 Ukončení činnosti Dobročinného ústavu. (Nyní se v této budově nachází radnice). 1942 Za druhé svět. války došlo k přepadení kláštera jednotkou SS a řeholníci byli odvlečeni do koncentračního tábora v Osvětimi. V klášteře bylo vybudováno sídlo německé mládeže Hitlerjugend. 1945 Klášter byl vyklizen. Správu obce přebírá MNV. 1947 Založení JZD. 1949 Zbytek polností i s budovou klášterního velkostatku bylo přeměněno na státní velkostatek. Začalo se v obci s výstavbou kanalizace, ve které se pokračovalo ještě do r. 1992 dostavbou kanalizačního sběrače. V červnu bylo zahájeno vysílání místního rozhlasu. 1950 Zabrání kláštera pro vojenské účely. Došlo k obvinění představitelů kláštera a v rekonstruovaném procesu byli odsouzeni a uvězněni. Sbor dobrovolných hasičů se přejmenoval na Sbor požární ochrany. 1958 Vznik výrobního družstva Styl Nová Říše. Kdysi to bývala konzervárna, která byla založena r. 1945. 1965 Stavba nové hasičské zbrojnice. 1973 - 1974 Stavba nové benzinové pumpy. 1977 - 1981 Stavba kulturního domu. 1978 Výstavba tělocvičny. 1983 - 1985 Výstavba zdravotního střediska. 1991 Navrácení zchátralého klášterního areálů opět potřebám řádu premonstrátů. 2000 První verze oficiálních internetových stránek obce. 2003 Byly vysvěceny nové zvony. Obec získala za společenský život ocenění Modrá stuha. Založen Novoříšský kulturní spolek. 2004 2. května byla podepsána smlouva o partnerské spolupráci mezi obcí Nová Říše a rakouskou obcí Geras.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz