Obec Nevězice

Obec Nevězice

Nevězice je obec ležící v jižních Čechách v okrese Písek.

Kraj:Jihočeský
Okres:Okres Písek

Obecní úřad

IČ: 00511757

Adresa:

Nevězice č.p. 80
39804 Nevězice

Kontakty

E-mail:

ou.nevezice[zavináč]c-mail.cz

Telefon:

382 275 166

Zeměpisná poloha: 49° 28' 38" N, 14° 9' 11" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Nevězice snad nejvíce vešly do obecného povědomí vyhlášenou řemeslnou zručností nevězických zedníků. Jejich věhlas a proslulost je poprvé zmiňována již v roce 1444, přetrvala celá staletí a trvá dodnes. Lidová píseň o nevězických zednících se objevuje i v "Českých národních písních" od K. J. Erbena. Zájem o Nevězice stoupl po napuštění orlické přehrady v roce 1960. V generálním plánu Vodního díla Orlík byla předurčena oblast Luhu a Pekla pod Nevězicemi za rekreační oblast. V souvislosti s velkým rozmachem chalupaření v posledních deseti letech právě skončeného století se staly Nevězice a okolí vyhledávanou oblastí. Nejstarší dějiny Pravěké osídlení krajiny v širším okruhu kolem Nevězic dokládají početné nálezy mohylových pohřebišť z mladší doby bronzové (1000 - 700 let př. n. l.). Nejvýznamnější a obsahově nejbohatší nález bronzových předmětů byl vyzdvižen z mohyly, která se nacházela na dnešním jižním okraji obce. Mnohem později, až v 1. století před naším letopočtem, bylo jihovýchodně od Nevězic na velké ostrožně nad řekou Vltavou vybudováno keltské hradiště (opidum). Blízkost starých slovanských hradišť (Hradeň, Podskalí u Vystrkova a Bozeň u Březnice) svědčí o raném slovanském osídlení kraje již v 8. a 9. století. Tehdy tu asi současně vznikaly osady Kozárovice, Kožlí, Šerkov, Staré Sedlo, Probulov, Nevězice, Žbonín a Varvažov. Všechny tyto osady jsou mnohem starší než Orlík a Zvíkov, jejichž výstavba spadá až do druhé čtvrtiny 13. století. Název obce Jméno získaly Nevězice podle zakladatele osady - Nevěze. Příslušníci Nevězova rodu se nazývali Nevězici a ves jako osada lidí Nevězových se nazývala Nevězice. Žádné jiné Nevězice v Čechách nejsou. První historicky doložená zpráva o Nevězicích je až z roku 1440, avšak skutečnou dobu jejich vzniku je podle jiných pramenů možno posunout o několik století zpět.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz