Obec Němčičky

Obec Němčičky se nachází v okrese Znojmo, kraj Jihomoravský.

Kraj:Jihomoravský
Okres:Okres Znojmo

Obecní úřad

IČ: 00637467

Adresa:

Němčičky č.p. 49
67153 Němčičky

Kontakty

E-mail:

ou.nemcicky[zavináč]tiscali.cz

Telefon:

515 252 225

Zeměpisná poloha: 48° 56' 33" N, 16° 5' 32" E

Historie

Vesnička Němčičky se rozkládá v malebném údolí asi 12 km severně od Znojma. Vesnicí protéká malý potůček. První písemná zmínka o Němčičkách je z roku 1353, kdy paní Strezna z Němčic darovala celý svůj statek s vinicemi, lukami, lesy, pastvinami a s veškerým příslušenstvím Filipovi z Kosník. Dávná minulost je zachycena ve Vlastivědě moravské. Jména tratí nás rovněž seznamují s některými událostmi minulých staletí: Šibeničné, Mlýnské, Velké a Malé Jezero, Nad Vápenicí, V Zabitých , Hora. Pravěké osídlení je doloženo nálezy z období neolitu a eneolitu. Zajímavým nálezem je hrob z doby bronzové, který objevili místní rolníci v roce 1923. Při jarní orbě chtěli odstranit veliké kameny, které jim překážely. Po jejich odstranění byla nalezena kostra obličejem obráceným k východu, na rukou měla spirálové bronzové náramky, našly se i obě náušnice. Na jiných místech byly objeveny žárové hroby s popelnicemi. Při úpravě silnice na okraji obce bylo odhaleno hromadné pohřebiště, pravděpodobně z doby morové epidemie. V počátku 14. století byla na skalnatém pahorku vybudována gotická tvrz. Šlo zřejmě o strážní věž, která měla souvislost s nedalekým Lapikusem. V okolí zříceniny byly nalezeny kovové hroty kopí, šípů a zbytky hliněných nádob. V roce 1898 byla na základě úředního rozhodnutí rozpadající se tvrz důvodu bezpečnosti zbourána. Ještě za třicetileté války patřila obec společně s Plavčí jevišovickému panství. V r. 1743 prodala Marie Antonie Palffová velkostatek Plaveč, Rudlice a Němčičky, část Mikulovic a dvůr ve Tvořihrázi Janu Václavu Widmannovi. Panství Plaveč pravidelně diktovalo roboty: chalupníci v létě denně pěšky, pololáníci od jara do sv. Václava 7 dní s potahem, 12 dní pěšky v zimě 6 dní s potahem (měsíčně).Občané Němčiček se zúčastnili i poslední selské vzpoury, která proběhla v roce 1821 v Rudlicích.Jednalo se o odmítání roboty. Jedenáct vůdců vzpoury bylo dopraveno vojenskou eskortou do brněnské věznice. Mezi nimi byli i dva občané Němčiček. V roce 1924 byla provedena parcelace půdy. Velkostatkáři Widmanovi byla odebrána část pozemků o výměře 18 ha. Tato půda byla přidělena do užívání 22 zemědělcům z Němčiček a Rudlic. V roce 1949 bylo v obci založeno JZD, do kterého postupně vstoupili místní zemědělci. Nejdéle soukromě hospodařil pan Ambrozek František z čísla 12.