Obec Nekvasovy

Obec Nekvasovy

Obec Nekvasovy se nachází v okrese Plzeň-jih, kraj Plzeňský.

Kraj:Plzeňský
Okres:Okres Plzeň-jih

Obecní úřad

IČ: 00256978

Adresa:

Nekvasovy č.p. 102
33547 Nekvasovy

Kontakty

E-mail:

ou[zavináč]obecnekvasovy.cz

Telefon:

371 591 372

Zeměpisná poloha: 49° 26' 12" N, 13° 37' 25" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

V ranném rozbřesku naší vlasti k nám počaly pronikat kočovné kmeny Keltů. Jejich pozornosti neušlo ani pohoří Vráže. Vrážské pohoří poskytovalo lovcům přístřeší a skalní útvary sloužily jako kamenné obětní oltáře. Na jeho úpatí se rozkládaly mohutné lesy a zde se krčilo o několik století déle několik malých příbytků papřících vrchnosti. Přírodní náboženství - pohanství se u nás drželo dlouhá léta. Šlechta a církev svatá proti němu bojovala. K největším bojovníkům proti pohanství patřil Vojtěch z rodu Slavníkovců. Tento muž prošel dvakrát náš kraj, při jeho první návštěvě si všiml velkého nerostného bohatství. Proto se v okolí začal stavět mohutný cisterciácký klášter. Kdekoliv si cisterciácký řád postavil klášter, v jeho blízkosti se vyskytovalo velké přírodní bohatství. Jedna část průzkumných prací skončila v okolí dnešních Nekvasov. Severním směrem na kopci Na Hůrce se vyskytovaly malé zlaté částice. Pod dnešní obcí je prostor nazván Hořejší díly, ten poskytoval měděné ložisko a drahé kameny. Za Bukovou horou v prostoru Čárky se vyskytovala stříbrná ruda a drahé kamení. Pod oblasí Nad Strání teče Kovčínský potok, zde bylo naleziště drahého kamení. Po potoce dojdeme pod vršek Valba, zde se těžila měděná ruda. Dále se těžilo v oblasi Vráže. Na místě Nekvasov se dříve rozprostíraly velké pastviny. Na celém tomto území se nachálelo celkem 365 rybníků. Průzkumníci z cisterciáckého kláštera si zde postavili malý srub. Na mnoha místech se nacházelo zlato, železná ruda, měď, stříbro, grafit, polodrahokami a drahé kameny. První těžba v okolí Nekvasov začíná přibližně okolo roku 1200 našeho letopočtu. V blízkosti srubu stály chatrče pastevců. První správce, který zde začal stavět dvůr, byl mnich z cisterciáckého kláštera. V roce 1420 čítal dvůr v Nekvasovech 12 staveb. Z blízkých dolů se do Nekvasov svážely natěžené kovy a nerosty, odtud do cisterciáckého kláštera. V nekvasovském dvoru se také pěstovaly potraviny a chovala potřebná zvířata. Pěstovala se zde také vinná réva na vrchu Vinice. V dubnu 1420 byl přepaden nekvasovský dvůr Husity a vypleněn. Podruhé v říjnu 1421, potřetí v listopadu 1517. V roce 1558 je uváděn nekvasovský dvůr jako opuštěný, spadající pod panství Zelená Hora. 1584 přechází do majetku Karla Švihovského z Rýzmberka. Dalším majitelem Nekvasov je pan Svojš z Velhartic, také patřily Nekvasovy k Lažanům a Oselcům. Na počátku 18. století bylo v Nekvasovech 12 sedláků po 120 "stryších" polí. Dominantou Nekvasov je kaplička Sv. Prokopa. První kaplička zde stávala roku 1203 a je spojená s důlní činností v této lokalitě. Po roce 1252 ji nahradila kaplička z kamene. V roce 1478 kapličku rozebrali Husité. V roce 1671 dochálzí k obnovení do dnešní podoby. Historie obce dle místní kroniky 1816 - obnovena kaplička Sv. Prokopa 1866 - stavba železnice, první kolej 1885 - postavena patrová škola 1886 - zahájeno vyučování ve škole, 185 žáků 1897 - založení hasičů v obci, hasičská zbrojnice 1900 - založena obecní knihovna 1907 - postavena želeniční zastávka, byla dřevěná, výdej jízdenek 1913 - první představení ochotnického divadla - založen Spořitelní a záložní spolek - stavba železnice, druhá kolej 1919 - postaven pomník Husův kámen 1920 - založena Dělnická tělovýchovná jednota 1921 - v obci 88 čísel popisných, 502 obyvatel 1922 - založena kronika obce 1925 - odhalen pomník padlým vojínům - postaven dřevěný most v obci přes potok 1927 - dřevěný most nahražen mostem betonovým - v obci zavedena elektřina 1929 - velmi krutá zima, mrazy 30 - 37°C - ohraženo cvičiště u školy 1930 - v obci 93 čísel popisných, 477 obyvatel 1931 - velmi teplé léto, tropické teploty nad 30°C - stavba silnice z Kovčína do Nekvasov 1932 - oslava masopustu (sportovci + hasiči) - 26.5. přišla velká bouře a kroupy o velikosti slepičího vejce, napáchány velké škody 1933 - přidělen les Vráž 14,77 ha - prodány pastviny Za Kamenem obci Chlumy - v obci výskyt tyfu - 15 občanů nakaženo - hasiči slaví 35. výročí svého založení, hrají divadelní představení Kráska ze Šumavy u Prokopa - oslava 1. máje - v obci požár u Radů č.p. 34 - stavba silnice Nekvasovy Chlumy 1934 - velké sucho, nedostatek vody 1935 - v květnu ještě sníh - v obci pořár u Kozlů č.p. 32 1936 - oprava cesty přes ves - ve škole 95 dětí - přípravy na obranu republiky 1937 - rozšířeno osvětlení obce 1938 - vybudování koupaliště - v září vyhlášena mobilizace, odvedeno přes 40 mužů 1939 - 3. září slavnostně otevřena budova Kampeličky (130 000 Kč) 1945 - v obci 120 uprchlých Němců - v obci ustaven 5. května Místní národní výbor - v obci ozbrojená kolona německých vojáků, v okolních lesích přestřelky, usmrceni 2 občané 1947 - velké sucho, malá úroda 1948 - zajájena činnost místního kina 1950 - v obci matrika a oddávací síň - hostinec převzala Jednota - schválena výstavba zastávky Českých drah 1951 - oprava střechy na škole - založen pěvecký kroužek - založen Svaz československo-sovětského přátelství - zastávka Českých drah předána k užívání - zřízena duržstevní prádelna 1952 - založen Výbor žen - založno JZD, stavba kravínů 1955 - vodovod a sociální zařízení ve škole 1958 - stavba vepřína - založena Pionýrská organizace a organizace Červeného kříže - otevřena pobočka Poštovního úřadu - sloučena myslivecká společnost - zbourána kaple na vsi (havarijní stav) 1959 - oprava koupaliště 1960 - návštěva sovětské delegace 1961 - velká průtrž mračen, velké škody - oprava elektrického vedení v obci 1962 - elektrifikace železnice 1963 - velká zima, mrazy 1964 - nový most k zastávce a Kovčínu - požár v JZD, následně postaven sušák na hasičské hadice 1966 - stavba silnic do Kvášňovic - založen Český svaz zahrádkářů - postavena myslivecká střelnice 1969 - úprava potoka přes obec - zprovozněn katr v objektu JZD 1970 - nové veřejné osvětlení - zaveden rozhlas na samoty - návštěva komsomolců 1971 - založen Svaz mládeže 1972 - oprava cesty ke škole - oprava studny a koupaliště - hasičům zakoupen výsuvný žebřík - ve škole 32 dětí 1973 - zahájena stavba nové požární zbrojnice - v obci staročeské máje - průvod obcí - v obci 104 čísel popisných, 365 obyvatel 1974 - vybudována kanalizace v obci - družstvo začleněno do celku JZD Svornost Maňovice 1975 - slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice - postaven památník Osvobození 1976 - návštěva orchestru ze Sovětského svazu 1977 - generální oprava školy - ustaven Sbor pro občanské záležitosti 1978 - výstavba kotelny u mateřské školy - v obci 12 organizací 1979 - zahájena činnost v lékařské stanici - začátek stavby klubového zařízení - v obci 274 obyvatel 1980 - provedena regulace potoka v obci 1983 - oprava dna koupaliště 1984 - zahájena stavba tří družstevních bytových domů 1985 - dokončena stavba klubového zařízení 1987 - v obci 331 obyvatel 1988 - dokončena stavba prvního družstevního bytového domu 1989 - v obci panuje napětí a neklid z důvodu politické změny - oprava místní prodejny - v obci požár č.p. 16 pan Cihelna 1990 - v obci zřízena porvozovna firmy Kovelta s.r.o. a firmy Průcha Metal s.r.o. - v obci 3 organizace - oprava budovy obecního úřadu 1995 - oprava mostu v obci - oprava kapličky Sv. Prokopa 1996 - zhotoven přístřešek u hasičské zbrojnice - v obci 247 obyvatel 1997 - oslava 100. výročí hasičů v obci - nové oplocení koupaliště - ukončena činnost spořitelny a Kampeličky 2000 - generální oprava střechy školy - zhotoveno nové oplocení cvičiště u školy

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz