Obec Moravičany

Obec Moravičany

Obec Moravičany se nachází v okrese Šumperk, kraj Olomoucký.

Kraj:Olomoucký
Okres:Okres Šumperk

Obecní úřad

IČ: 00303046

Adresa:

Moravičany č.p. 67
78982 Moravičany

Kontakty

E-mail:

podatelna[zavináč]obec-moravicany.cz

Telefon:

583 431 022

Fax:

583 431 044

Zeměpisná poloha: 49° 45' 31" N, 16° 57' 26" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Obec patří k nejstarším osídleným lokalitám v okrese Šumperk. První stopy osídlení se objevily již v mladší době kamenné – asi 2500 let př. n. l. Z četných vykopávek je doložena lužická kultura z období 1200 – 600 let př. n. l., později zde byly zřízeny osady v době keltské a římské. Slované se usídlili v této lokalitě již v 6. století, ve století 11. a 12. zde existovalo slovanské hradiště. První ověřená zmínka o Moravičanech pochází z roku 1249. Obec ve své historii dvakrát vyhořela, poprvé za třicetileté války, podruhé v roce 1860. Kolem 1848 patřily Moravičany k nejvyspělejším zemědělským obcím mohelnického soudního okresu. Zemědělský ráz obce přetrval dodnes. K dominantám obce patří římsko-katolický kostel sv. Jiří, původně stavba z 11. století, počátky jeho dnešní podoby sahají do století 15. Areál kostela s pozdně renesanční farou a starou školou tvoří ojedinělé seskupení staveb. V roce 1918 vznikla v obci menší továrna na dřevovýrobu, která prošla řadou změn, výrobních programů i vlastníků a přetrvala do současnosti. Přes moravičanský katastr vedla již od roku 1845 železniční trať z Olomouce do Prahy, železniční stanice byla však zřízena až v roce 1890. Nádražní budova v prvorepublikovém stylu byla postavena v roce 1924. Od roku 1892 je v obci poštovní úřad. Počátek vzniku místního školství se datuje již do roku 1625. Od roku 1966 slouží dětem nová trojtřídní školní budova s 1. až 4. ročníkem základní školy. V roce 1948 byla v Moravičanech zřízena mateřská škola, která má od roku 1978 novou moderní budovu, její součástí je školní jídelna. V letech 1894 až 1975 byla samostatná škola v Doubravici. Seznam pamětihodností kostel sv. Jiří založený v 11. století smírčí kříže u kaple sv. Floriána v Moravičanech a v Doubravici na rozcestí k Palonínu ze 16. století – doklad trestního práva budova fary z roku 1600, upravená v roce 1778 stará škola jako součást areálu objektů středověkého založení barokní mariánský sloup ve středu návsi z roku 1703 sousoší P. Marie, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého na jižní straně u mostu přes Třebůvku – soubor barokních skulptur z poloviny 18. století socha sv. Jana Křtitele ve střední části Mitrovic z poloviny 18. století socha sv. Jana Nepomuckého na konci Doubravicce z roku 1773 brána s obvodovou zdí a edikulou z roku 1833 kaple s kněžskou hrobkou z poloviny 19. století – součást areálu kostela kaplička sv. Floriána na návsi na rozcestí do Loštic kovárna s podloubím v Doubravici – lidová architektura z poloviny 19. století památník obětem dvou světových válek na návsi pamětní deska na sokolovně v Moravičanech Rostislavu Ambrožovi a Františku Krušovi Významní rodáci Jan Nepomucký Tutta (1781 – 1851) – vystudoval na kněze, psal básně, patřil k národním buditelům na Hané, jeho některé statě zařadil Josef Jungmann do svých Dějin literatury české František Saleský Pluskal (1811 – 1901) – studoval oční lékařství a porodnictví na univerzitě ve Vídni, napsal řadu knih z oblasti přírodních věd Josef Talský (1836 – 1901) – byl synem moravičanského učitele, sám vystudoval učitelství a působil na nižší reálném gymnáziu v Novém Jičíně. Věnoval se studiu ptactva, účastnil se ornitologických evropských sjezdů. Byl známý ve vědeckých kruzích, napsal řadu článků a odborných publikací P. Eduard Domluvil (1846 – 1921), v roce 1869 vysvěcen na kněze. Založil muzeum ve Valašském Meziříčí, byl členem muzejní společnosti v Brně, věnoval se historii a především národopisným muzejním sbírkám Prof. Vlastimil Ambrož (1880 – 1940) – byl profesorem češtiny, latiny a řečtiny na gymnáziích. Od roku 1904 uveřejňoval stati o historii Moravičan ve vlastivědném sborníku Severní Morava, věnoval se studiu sv. Jeronýma. V letech 1919 – 1925 byl kronikářem obce František Kruš ( 1898 – 1944) – byl učitelem v Doubravici, Moravičanech a Lošticích, aktivní člen Sokola, patřil k hrdinům severomoravského protifašistického odboje, zastřelen gestapem Karel Jílek (1896 -) – akademický malíř a grafik, spřízněn s malířem Adolfem Kašparem, žák Maxe Švabinského. Patřil k impresionistům, věnoval se krajinomalbě, četně vystavoval svá díla v naší republice i v zahraničí; Moravičanům daroval obraz Ukládání Krista do hrobu, který je uložený v místním kostele P. Josef Novák (1909 – 1993) – nebyl sice moravičanským rodákem, ale celý svůj aktivní život prožil v Moravičanech. Napsal tři díly dějin Moravičan a Doubravice, byl dlouholetým obecním kronikářem. Moravičanští občané jej znali jako příkladně skromného a pracovitého člověka Ing. Ladislav Půr, narozen 1933, autor automatické převodovky pro autobusy Ing. Jiří Bednář, narozen 1945, autor automatické převodovky na malý motocykl Vladimír Gottwald, narozen 1946, proslavil obec v Austrálii. Jako zaměstnanec Státní mincovny Austrálie se stal autorem mincí, které jsou v oběhu a medailí s portrétem anglické královny Alžběty II.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz