Obec Mičovice

Obec Mičovice

Obec Mičovice se nachází v okrese Prachatice, kraj Jihočeský, necelých 10 km východně od Prachatic. Leží v Šumavském podhůří (podcelek Prachatická hornatina, okrsek Žernovická vrchovina), nad potokem Melhutkou.

Kraj:Jihočeský
Okres:Okres Prachatice

Obecní úřad

IČ: 00583090
DIČ: CZ00583090

Adresa:

Mičovice č.p. 23
38301 Mičovice

Kontakty

E-mail:

obec[zavináč]micovice.cz

Zeměpisná poloha: 48° 59' 2" N, 14° 7' 28" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Počátky obce sahají do první poloviny třináctého století století, kdy byla založena jako vesnice na území, které patřilo Zlatokorunskému klášteru. Existenci osídlení v této době dokládají archeologické nálezy střepů tuhových nádob a zásobnic. První písemná zmínka je z roku 1400. První osídlení na území obce zřejmě souvisí i s pozdně laténským hradištěm Vrata nad Jámou. Obyvatelé se v minulosti živili zemědělskou a lesní výrobou, v obci pracovali i drobní řemeslníci. V období třicetileté války bylo území obce zpustošeno vpádem vojsk pasovského biskupa Leopolda. A trvalo několik let, než se život v obci obnovil. V Mičovicích byla v roce 1886 postavena budova nové školy, která sloužila školnímu vyučování až do roku 1974, kdy byly škola zrušena a děti od té doby dojíždějí do školy v sousedních Lhenicích. Obec vždy byla na styku jazykového okruhu českého a německého, dnešní místní části Frantoly a Klenovice byly až do roku 1945 osídleny občany německé národnosti. Oba národy spolu v obci dobře vycházely až do roku 1935, kdy začala v německém pohraničí nabývat významu Henleinova Sudetoněmecká strana. Po Mnichovské dohodě říjnu 1938 byly obsazeny německou armádou místní části Frantoly a Klenovice a přičleněny k Velkoněmecké říši, staly se součástí Východobavorské marky (Bayerische Ostmark) se sídlem v Bayreuthu a město Prachatice bylo sídlem zemského rady (Landrata). V prvních dnech záboru čs. pohraničí byly zabrány i Mičovice a Jáma, po 3 týdnech byly vráceny zpět do ČR. Hranice mezi ČR a Německem vedla v naší obci těsně u Mičovic, nad Jámou a Ratiborovou Lhotou. V květnu 1945 byla obec osvobozena jednotkami americké armády, které byly poté ubytovány ve školách v Mičovicích a ve Frantolech až do října 1945. Po odsunu obyvatel německé národnosti v roce 1945 a 1946 byly Klenovice osídleny občany české národnosti z blízkého okolí a Frantoly s bývalou vesnicí Malonín, srovnanou se zemí v r. 1957, i reemigranty ze Slovenska a Rumunska. Mnozí z nich nebyli zvyklí hospodařit v drsných podmínkách Šumavy a tak jich naprostá většina postupem let odešla. V roce 1962 byly sloučeny bývalé samostatné obce Frantoly, Jáma, Klenovice , Mičovice a Ratiborova Lhota do jednoho správního celku – obce Mičovice, který vydržel dosud i přes krátké období od roku 1985 do roku 1990, kdy byla obec sloučena do tzv. střediskové obce Lhenice. Postupně se dařilo budovat v obci nové komunikace, vodní nádrže, vodovody, kanalizace, prodejnu a kulturní sál, veřejné osvětlení, hřiště a pod.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz