Obec Merklín

Obec Merklín

Obec Merklín se nachází v okrese Karlovy Vary, kraj Karlovarský, zhruba 11 km severně od Karlových Varů a 7 km severozápadně od Ostrova.

Kraj:Karlovarský
Okres:Okres Karlovy Vary

Obecní úřad

IČ: 00254789
DIČ: CZ00254789

Adresa:

Merklín č.p. 6
36234 Merklín

Kontakty

E-mail:

obecmerklin[zavináč]volny.cz

Telefon:

353 618 237

Fax:

353 618 187

Zeměpisná poloha: 50° 19' 45" N, 12° 51' 52" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Obec Merklín byla založena kolem roku 1200 spolu s dalšími 13 vesnicemi na základě německého práva. Město Hroznětín s těmito vesnicemi tvořilo až do konce husitských válek hroznětínský okres premonstrátského kláštera Teplá. První dějiny souvisí právě s historií města Hroznětína. Merklín se původně jmenoval Merkelsgrün a název je odvozen od osobního jmena Merkem a travnaté planiny. O rozvoj vesnice se zasloužil urozený hrabě Hroznata. Období rozvoje mnoha německých měst a vesnic byla přerušena husitskými válkami a území bylo postiženo válečnými útrapami. Král Zikmund zabavil mnoho majetků, některé z nich byly navždy ztraceny. Později spadalo hroznětínské území do hrabství Loket a roku 1434 císař Zigmund daroval toto území svému kancléři Kašparu Šlikovi jako dědičnou državu. Panství hrabat Šliků skončilo v roce 1585, kdy panství koupil za 7000 kop Arnošt z Wirspergu od hraběnky Lukrécie Šlikové. V této době spadal Merklín do ostrovského panství. Avšak v roce 1623 se Ostrov zúčastnil povstání protestantských stavů a panství bylo zkonfiskováno a zastaveno knížeti Juliu Heindrichu von Sachsen-Lauenburgovi. Roku 1639 bylo území vypleněno Švédy, obyvatelé byli mučeni a museli prchat do lesů, kde mnozí zemřeli hladem. Mír nastal až v roce 1648. O sto let později, v průběhu sedmileté války se do Ostrova nastěhovali rakouští husaři. Od Horní Blatné přišlo 30 pruských husarů až do Merklíně, avšak stáhli se zpět bez boje. V roce 1710 měl Merklín 104 obyvatel a jeden hostinec. V letech 1770 a 1772 vypukl následkem neúrody hrozný hlad a bída. Situace byla natolik zlá, že hrozilo vylidnění. V roce 1781 bylo dekretem zrušeno nevolnictví zásluhou Josefa II a v roce 1783 byla uzavřena smlouva o zrušení roboty mezi panstvím Ostrova a Merklínem. Rok 1849 přidělil obec Merklín okresnímu hejtmanství v Jáchymově. V roce 1836 bylo v Merklíně 19 domů a žilo zde 119 obyvatel. V roce 1874 byl Merklín obohacen o školu s jednotřídkou. Počet žáků rok od roku stoupal, proto se škola stala roku 1900 trojtřídní s 98 žáky. O dva roky později byla postavena a položena trať místní lokální dráhy Dalovice – Merklín. Velmi důležité pro Merklín bylo založení továrny na kartoun pod firmou Benedikt a Lövenfeld v roce 1817. V největší době rozkvětu zaměstnávala 400 dělníků a výrobky putovaly do všech panských zemí. V roce 1870 byla továrna prodána Alfredu a Malvině Becherových z Karlových Varů a začal se zde vyrábět porcelán, opět úspěšně vyvážený do celého světa. Nejen továrna na porcelán byla pro Merklín důležitá. V roce 1870 byla založena z části na území Merklína brusírna dřeva a papírna. V průběhu 40 let se z malých začátků rozvinul ve velký průmyslový podnik, známý u nás i v cizině. V roce 1921 žilo v obci 632 obyvatel a stálo zde 43 domů. 13. ledna 1924 se v Merklíně konal závod v běhu na lyžích. Trasa měřila 34 km a účast na závodě byla velmi hojná. Všichni cizinci, sportovci a rozhodčí byli v Merklíně dokonce bezplatně ubytováni a stravováni, což svědčí o pohostinnosti zdejších lidí. V Merklíně se udržují tradice - loučení zimy a vítání jara v podobě házení „Morény“ do řeky, pálení čarodějnic včetně stavby májky, oslavy dětského dne - „pohádkový les“ a na závěr roku vánoční zpívání koled pod stromem, kterého se zúčastní téměř celá obec. V naší obci aktivně působí: - klub důchodců, který se schází 2x do měsíce a pořádá řadu akcí – výlety, divadlo apod. - kulturní klub, jehož pěvecký sbor se účastní mnoha akcí v rámci regionu a divadelní soubor, který mimo jiné v letošním roce nastudoval a zahrál parodii na pohádku Mrazík, s názvem „Krušnohorský Mrazík“ který vyvolal u občanů obce tak velký zájem, že se musel šestkrát opakovat - sbor pro občanské záležitosti, členové navštěvují starší občany obce v den jejich narozenin a předávají jim dárečky. Pořádá jednoročně vítání občánků. Spolupracuje i s jinými kluby - sbor dobrovolných hasičů Zároveň je v obci dům s pečovatelskou službou, s devíti byty pro důchodce, kterým Obec Merklín přispívá nejen na služby spojené s užíváním bytu, ale i na stravné z místní školní jídelny. V obci jsou tyto průmyslové závody: - Elektroporcelán Merklín - Papírna G.T.MANDL - Firma Güschu – vyroba těsnění - Krušnohorská stavební společnost Tyto závody zaměstnávají 50% obyvatelstva. K obci jsou přidružené osady Pstruží, Lípa, Oldříš V obci je zřízena - základní škola prvního stupně s tělocvičnou a saunou - mateřská škola - zdravotní středisko - poštovní úřad, který zajišťuje i bankovní služby Dále je v obci tenisový areál, fotbalové hřiště se zázemím, ski areál, koupaliště. Jsou zde obchody a restaurace. Obec má dále veškeré inženýrské sítě, včetně čističky odpadních vod, vlastní zdroj pitné vody a po celé obci je rozveden plyn. V období posledních 15ti let bylo postaveno 40 rodinných domků, obnoveny malé vodní elektrárny na říčce Bystřice o celkovém výkonu 1,1 MGW. Pro venkovskou turistiku a cykloturistiku je zde zajištěno ubytování v mnoha soukromých penzionech, je zde síť cyklostezek. V roce 2003 dokončila obec stavbu bytového domu o celkovém počtu 14ti bytových jednotek. V osadě Oldříš je plně funkční rodinná farma. V období posledních 7 let se obci podařilo zajistit finanční prostředky z programu PHARE CBC hlavně na plynofikaci výběžku Krušných hor, kde naše obec byla sdružovatelem obcí. Z tohoto programu jsme obdrželi obnos na obnovu 5ti autobusových zastávek a pro loňský rok na rekonstrukci ČOV a na rekultivaci skládky. Obec má několik zaměstnanců pro udržení čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích, dále mnoho občanů využívá i sběrného dvora pro svoz směsného odpadu, nevytváří se tak černé skládky. Z ministerstva financí jsme v roce 2006 obdrželi dotační prostředek ze státního rozpočtu na akci „stavební úpravy základní školy a školního hřiště“. Tato akce byla zdárně dokončena. Naše obec je plně soběstačná, je zde nízká nezaměstnanost, má předpoklady se v budoucnu rozvíjet.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz