Obec Měník

Obec Měník se nachází 23 kilometrů východně od města Hradec Králové a asi 3 km jihovýchodně od města Nový Bydžov.

Kraj:Královéhradecký
Okres:Okres Hradec Králové

Obecní úřad

IČ: 00269131

Adresa:

Měník č.p. 43
50364 Měník

Kontakty

E-mail:

ou.menik[zavináč]worldonline.cz

Telefon:

495 493 851

Zeměpisná poloha: 50° 12' 55" N, 15° 31' 50" E

Historie

V roce 1888 bylo v Měníku odkryto rozsáhlé pohřebiště popelnicových polích slezského typu. Z 30 prozkoumaných hrobů je patrno, že výhodně položená krajina byla osídlena dávno před naším letopočtem. Dějiny Měníka sahají do první poloviny 14. Století. V roce 1323 seděl na měnickém statku zeman Martin z Měnína. V roce 1383 je na Měníku zapsán Jan Čapek z Měnína a roku 1409 Mikuláš Kostlovec z Měnína. Po něm následoval Jan z Měnína, který postoupil místnímu místní statek Janu Kostlovcovi z Měnína. V roce 1518 se píše nový majitel už Václav Měnický z Měnína. Roku 1599 zakoupilo dvůr se všemi polnostmi, vesnicí a poddaným lidem město Nový Bydžov od Martina Měnického z Červené Vsi (Červeněvsi). Po třicetileté válce zůstalo ve vesnici jen 5 sedláků, 3 chalupníci a kovář. Měničtí nevolníci se zúčastnili velkého povstání v roce 1775 a přiměli novobydžovské radniční pány k rozparcelování místního dvora. Stali se už v osmdesátých letech 18. století vlastníky půdy, přestali robotovat a jejích pracovní povinnosti byla převedena v peněžitou reluici , kterou platili do roku 1848. Libeň Libeňské zboží se připomíná v 15. století. Na pokraji osady lze ještě dnes spatřit zachovalé hradiště zalité vodou z blízkého potoka. Tvrz byla ze všech stran chráněna širokým bahnitým příkopem. Z držitelů tvrze je znám toliko Mikeš Petrold z Libně, který vládl místnímu poddanému lidu v letech 1452 – 1461. Měl nějaké platy i v Myštěvsi. V 16. století už byla tvrz opuštěna a připadla se dvorem k panství novobydžovskému. V roce 1569 nastěhovali radniční páni do libeňského dvora poddané města. Osada se však pro nedostatek selské půdy nemohla nikdy rozvinout. Na konci 18.století měla jen 4 popisná čísla. Bydžovská Lhotka Také o dějinách Bydžovské Lhotky se zachovalo velmi málo archivních zpráv. Nejstarší zápisy pocházejí ze 14. století, kdy vesnice s pozemky a dělným lidem patřila městu Novému Bydžovu. S ním také sdílela všechny osudy. Po zrušení roboty v roce 1848 se místní zemědělské usedlosti počaly rozvíjet, zvláště když se zemědělci zaměřili na pěstování čekanky.