Obec Mečeříž

Obec Mečeříž

Obec Mečeříž (německy Mečeřisch, Metscherschisch) se nachází v okrese Mladá Boleslav, kraj Středočeský.

Kraj:Středočeský
Okres:Okres Mladá Boleslav

Obecní úřad

IČ: 00509043

Adresa:

Mečeříž č.p. 50
29477 Mečeříž

Kontakty

E-mail:

meceriz[zavináč]volny.cz

Telefon:

326 391 008

Fax:

326 391 007

Zeměpisná poloha: 50° 17' 21" N, 14° 44' 12" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Nejstarší zprávy o městečku Mečeříž sahají podle některých pramenů až do 11. století. Podle Z. Kalisty (Diplomatikář Benátek nad Jizerou II. 1 – C) český kníže Břetislav I., který žil v letech 1003 – 1055 a vládl v letech 1034 - 1055, založil kolegiátní chrám ve Staré Boleslavi a daroval sboru kleriků této tzv. kapitule některé vesnice, otroky a důchody v Čechách. Pravděpodobně to bylo v letech 1052 nebo 1055. Mezi tyto vesnice patřily Popovice nedaleko Brandýsa nad Labem, Zápy, Dřevčice, Dřísy u Staré Boleslavi, Obodř, ale také Mlicasir (Mečeříž). Rovněž se uvádí, že roku 1052 vydal kníže Břetislav zdejšímu kostelu zakládající listinu, kde se píše: „Známo buď všem jak přítomným, tak budoucím, že já Břetislav, z Boží milosti kníže Český, z toho, čehož mně milost Kristova uděliti ráčila, ve hradě Boleslavi kostelu ode mne postavenému, kdežto někdy tělo patrona našeho Václava, mučedníka Kristova, od nevěrných zabitého, po čas tří let odpočívalo, a kdežto se nyní z milosti Boží těla pěti svatých bratří chovají, pro spasení své duše a dětí mých toto nadání podle své možnosti jsem učinil. Dal jsem totiž vesnice Popovice, Brázdim, Zápy, Dřevčice, Mlékoříž (Mečeříž), Dětenice s lesem a Dřísy s vinným lisem. K té vinici za služebníky ustavuji své poddané …“. Nejstarší historie o městečku Mečeříž není dosud přesně doložena. Je však dokázáno, že v roce 1344 ještě není městem, byla zde již fara, ta však byla uváděna jako chudá, a proto osvobozena od papežských desátků (viz Registra decimarum papalium). Roku 1378 Mečeříž má již právo trhové, a tak je uváděna již jako město. Není známo kdy Mečeříž byla skutečně založena, a kdy byla povýšena na město a co bylo v jejím původním erbu (znaku). Jméno původního majitele nebo jeho zástupce neznáme, první zápisy o Mečeříži jsou z roku 1326. Z dochovaných místních názvů se dodnes na západní straně obce říká „Na Hrádku“ a zda to bylo místo, kde stál jakýsi hrad nebo spíše tvrz, opět není přesně známo. Současně se zakládáním vesnic či městeček se stavěly i kostely a případně i školy. Kostel i škola (?) se v Mečeříži připomínají již v roce 1384 a stejně tak i fara. Podrobnější informace o naší obci jsou zpracovány v publikaci "Mečeříž od historie do současnosti" - autor Doc. PhDr. Jaroslav Jaroš CSc.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz