Obec Malínky

Obec Malínky

Obec Malínky se nachází v okrese Vyškov v Jihomoravském kraji.

Kraj:Jihomoravský
Okres:Okres Vyškov

Obecní úřad

IČ: 00373451

Adresa:

Malínky č.p. 75
68333 Malínky

Kontakty

E-mail:

info[zavináč]malinky.cz

Telefon:

517 369 610

Zeměpisná poloha: 49° 9' 32" N, 17° 9' 43" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

První písemná zmínka o obci je z roku 1408. Poslednímim feudálními vlastníky obce byl rod Lichštejnů sprvující panství Bučovické. Na území obce se nacházejí historicky hodnotné stavby. V severní části obcena kopci stojí kaple Nejsvětější Trojice z poloviny 19. století. Další významnou památkou na území je pískovcový kříž u křižovatky v centru obce u státní silnice spojující Uherské Hradiště a Brno. Na návsi uprostřed obce je zvonice se zvonem. V obci dominují dvě vzrostlé lípy. Jedna u říčky litavy a druhá je na návsi u zvonice. Malínky jsou již jen malou obcí s průměrným počtem 150 obyvatel a najdeme ji v prostoru mezi Orlovickou vrchovinou a vrcholky Chřibů, severním směrem od Koryčan a východním směrem od Bučovic. Obec se rozkládá převážně na levém břehu říčky Litavy. Od jižního okraje obce se rozprostírá les a u jeho jižního okraje je chráněné území přírodní památky Kuče. Přírodní památku tvoří zbytky pastvin a remízků s výskytem ohrožených a chráněných druhů rostlin. Obcí prochází silnice I- třídy č.50 spojující města Slavkov u Brna a Uherské Hradiště jde o důležitou dopravní tepnu v Jihomoravském kraji. Obec je tedy velmi dobře dostupná autem po celý rok.. Autobusové spojení je převážně zajišťováno pravidelnými spoji IDS Jihomoravského kraje. Spojení do Brna je možné i autobusy jiných přepravců zastavujících v obci. Takové spojení s Brnem je do 50 min..Spoje IDS Jihomoravského kraje navazují v Nesovicích na železniční trať č.340 ve směru Veselí nad Moravou - Brno. Dostupnost služeb a obchodu je z obce do okolí dobré. Především se jedná o přirozenou spádovost do měst Bučovice (13 km), Slavkov u Brna (20 km) a Brna (45 km). V obci je provozována malá prodejna smíšeného sboží. Otevírací doba je nekolik odin denně. Docela dobře jsou dostupná i další místa jako Vyškov (25 km), Kroměříž (25 km), Uherské Hradiště (25 km), Kyjov (24 km), nebo Koryčany (12 km). Pracovní příležitosti v obci jsou malé. I tak mají někteří občané možnost zaměstnání v malé firmě na výrobu dřevěných hraček (M.I.K) a zemědělské společnosti (AGROLA s.r.o.). Ve většině případů jde o dojíždění do zaměstnání do přilehlých, ale i vzdálených obcí a měst. V obci není školka ani škola. Děti dojíždějí do Základní a mateřské školy v Brankovicích (2 km). Škola poskytuje vzdělávání až do 9 třídy a je spádová i pro další obce blízkého okolí. Tuto školu navštěvují i děti z obcí ve kterých poklesl stav pod limitovaný počet dětí sopjený s ekonomickou rentabilitou pro provozování školy, nebo školky. Kulturní a společenský život v obci je limitován prostorovými a technickými možnostmi pro takovou činnost. I tak se v obci pravidelně koná masopustní průvod maškar, nebo se daří pořádat místním společenským organizacím zábavy u příležitosti obecních hodů (vždy v obdob církevního svátku Nejsvětější Trojice tj. 6 týdnů po velikonocích). V obci není k podobným kulturním a společenským činnostem vhodný kulturní sál. Místní pohostinství se sálem je již od roku 2005 uzavřeno a je zcela mimo provoz. I přes tyto potíže se podařilo uspořádat v obci významné události jako byla např. oslava 600 let obce Malínky (v roce 2008) a oslavy 100 let Sboru dobrovolných hasičů Malínky (v roce 2011). Nedostupnost kulturního sálu vedlo Zastupitelstvo obce k záměru řešení přístavbou nového objektu ke stávající budově hasičské zbrojnice. I proto má obec připraven projekt na přístavbu kulturního zažízení pro konání společenských a kulturních akcí. Přístavba by umožnila i rozšíření o další prostory pro spolkovou a komunitní činnost. Další rozvoj obce je rovněž možný. Je však omezen nejen geografickým položením obce, ale i významnou dopravní silniční spojnicí a to silnicí I/50.. Pokud nebude dořešen obchvat obce a to nejlépe jižní variantou, nebude možno využít rozvojových míst obce z důvodů ochraných pásem takových liniových staveb. Proto i obec Malínky a sousední obec Kožušice řešení obchvatu jižní větví prosazují.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz