Obec Maleč

Maleč je obec v okrese Havlíčkův Brod, kraj Vysočina.

Kraj:Vysočina
Okres:Okres Havlíčkův Brod

Obecní úřad

IČ: 00267856

Adresa:

Maleč č.p. 48
58276 Maleč

Kontakty

E-mail:

obu[zavináč]malec.cz

Zeměpisná poloha: 49° 46' 23" N, 15° 40' 31" E

Historie

Chceme-li si prohlédnout nejstarší obraz obce, musíme se vrátit do 10. století, kdy krajem procházela Liběcká stezka navazující na Zlatou cestu. Tato střežená kupecká stezka dala vzniknou celé řadě středověkých tvrzí i osad. Dalším významným podmětem rozvoje tohoto kraje bylo založení kláštera ve Vilémově roku 1120. Tento byl velmi dlouho uváděn jako majitel Malče dalších osad v okolí. Ze starých zápisů se dozvídáme jména nájemců. Podle některých pramenů je již v roce 1150 uváděno jméno rytíře Jeníka, který vlastnil tvrz a poplužní dvůr Maleč a jeho úkolem bylo udržovat v pořádku orientační bod, kapličku se znakem orlice na návrší vedle tvrze. Prvním historicky ověřeným nájemcem Malče byl roku 1278 Vintíř z Malče. Další písemný doklad o existenci obce je z 8.6.1387, tehdy postoupil benediktýnský opat Ondřej osadu i s tvrzí Jírovi z Jeníkova k doživotnímu užívání. Jeho potomci užívají jména Malečtí z Malče. Když pak byly roku 1544 zakládány nové zemské desky vložil do nich Jiřík starší Přibík z Otoslavic a na Malči toto dědictví : " ... Maleč tvrz a ves, Lhotku ves celou a též druhou Lhotku, v Jeníkově co tu měl, Sokolov hrad pustý a ves celou, v Raňkově a Svinném co tu měl, pak mlýn Žabokrtský a druhý pod Lhotou Žebráčí ...". Od roku 1588, za vlády Rudolfa Habsburského, byl majítelem Otomar z Holohlav, po něm, od roku 1599 Jan Benedeta z Nečtiv a na Vilémově. V této době bylo započato se stavbou malečského zámku. Další majitel, pan Buryán Chuchelský, rytíř z Nestajova, na Malči a Předboři, se spolu se svými bratry zúčastnil sněmu českých stavů roku 1620, ale poněvadž podporoval s Janem Rudolfem Trčkou císařské vojsko, byl dne 3. října 1623 osvobozen od konfiskace majetku. Roku 1622 Barbora Chuchelská ze Skuhrova a na Malči, rozšířila panství o osady Předboř, Blatnice, Jeníkovec, Hranice a Štikov. Roku 1673 byl majitelem zámku Jan Václav Udrčský z Udrče, v této době byla zbořena tvrz v Jeníkovci a pozemky byly rozděleny na čtyři celolány. Za majitele Norberta Augustina Voračického z Paběnic, hejtmana kraje Čáslavského, byl zámek přestavěn. V roce 1719 koupil panství František Josef, hrabě z Schonfeldu. Jeho dcera Kateřina se roku 1764 provdala za knížete Jana Adama z Auerspergu. Tento rod vlastnil malečské panství až do roku 1862, kdy jej koupil JUDr. František Ladislav Rieger. K zámku tehdy patřil i malečský velkostatek s Modletínem a Rušínovem, celkem 6 dvorů, 16 rybníků a 1 polesí. Poměrně přesnější zprávy o obci máme od roku 1933, kdy byla založena kronika obce. Dozvídáme se zde, že Maleč měla 110 domů a 819 obyvatel. V letech 1870 - 1883 zde byl cukrovar, později přestavěný na tkalcovnu, po roce 1918 ji koupil majitel zdejšího velkostatku a zavedl zde výrobu umělých barviv. Dále pak zřídil strojní truhlárnu. Mezi obcí Maleč a Hranice byla postavena kruhová cihelna. V letech 1850 - 1915 se v Malči vařilo i pivo. Pro tehdejší obyvatele jistě významná byla i stavba obecního vodovodu v roce 1936. Elektrifikace byla provedena v roce 1930. V Malči se začalo vyučovat v roce 1800, vlastní budovu získala škola až v roce 1820. Tak zvaná Riegrova škola se začala stavět v roce 1912. Se stavbou nynější školy bylo započato v roce 1938. Poštovní úřad v Malči je od roku 1878, měl poměrně velký obvod a v roce 1930 zde byla zřízena veřejná telefonní hovorna. Lékařský obvod byl ustaven v roce 1907 zásluhou profesora Dr. Bohuše Riegra. Starou tradici má v obci veřejná knihovna. Již v roce 1899 byla v obci založena čtenářskohospodářská beseda "Rieger", byl to jeden z prvních spolků, který rozvíjel především hospodářské zájmy, ale i ochotnické divadlo a půjčoval knihy. Spolková knihovna byla v roce 1924 sloučena s obecní knihovnou. Dalšími občanskými sdruženími vznikajícími v obci byly Sbor dobrovolných hasičů v roce 1901, v roce 1906 na popud Dr. Bohuslava Riegra to byl Okrašlovací spolek. Tělocvičná jednota Sokol byla založena v roce 1920. Spořitelní a záložní spolek Kampelička byl založen roku 1900. Roku 1891 byla postavena evangelická modlitebna a hřbitov. Období mezi světovými válkami znamenalo tedy významný rozvoj obce. Po roce 1948 bylo v obci založeno jednotné zemědělské družstvo a strojní traktorová stanice, dílny byly umístěny do budovy bývalého pivovaru. Družstvo přispělo k výstavbě bytů. Polesí Maleč hospodařilo na výměře 3082,99 ha. V obci byla postavena prodejna Jednoty, v akci Z byl rozšířen hřbitov, dále v roce 1988 byla provedena přístavba k stávající budově školy a bylo započato se stavbou tělocvičny, byla přestavěna hasičská zbrojnice a postupně budováno hřiště, část Blatnického potoka byla zakryta. Zdravotní středisko bylo dokončeno v roce 1972.