Obec Lipovec

Obec Lipovec se nachází v okrese Chrudim, kraj Pardubický.

Kraj:Pardubický
Okres:Okres Chrudim

Obecní úřad

IČ: 00654647

Adresa:

Lipovec č.p. 13
53843 Lipovec

Kontakty

E-mail:

lipovec[zavináč]mzh.cz

Telefon:

469 691 741

Zeměpisná poloha: 49° 54' 59" N, 15° 32' 49" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Lipovec se poprvé připomíná v roce 1401, kdy náležel Pardusovi, řečenému Kbel z Lipovce. Jeho potomci Pardusové z Lipovce vlastnili ves téměř celé 15. století. Tvrz se však porpvé připomíná až v roce 1483, kdy po smrti Aleše Parduse z Lipovce a jeho dcery Anežky připadla tvrz, dvůr a ves Lipovec s dalšími čtyřmi vesnicemi jako odúmrť králi Vladislavovi II. Ten odúmrť postoupil Janovi ze Šelmberka a Janu Šmatlanovi z Močovic. Na tvrzi však v této době bydlela vdova po Aleši Pardusovi Anna z Výklek. To vedlo k dlouhým sporům mezi novými majiteli a Annou, které skončili až v roce 1493 dohodou, podle níž mohla Anna na tvrzi dožít a současně měla právo brát z lesů, náležejících ke statku, bezplatně dříví na opravy tvrze. Anna zemřela v roce 1494, tvrz přestala být obývána a začala chátrat. Jan ze Šelmberka a Jan Šmatlan prodali v letech 1494 a 1495 Lipovec mikuláši Trčkovi z Lípy, který ho spojil se svým lichnickým panstvím. Jako pustá se tvrz v Lipovci připomíná v roce 1510 a po tomto roce písemné zprávy o ní mizí vůbec. Tvrziště se však zachovalo v severozápadní části vsi až do konce 19. století. Byl to okrouhlý pahorek, obklopený zbytkem valu a příkopu. Až do poloviny 18. století byl v těchto místech i rozsáhlý rybník, který byl hlavní částí fortifikace tvrze. Při úpravě zahrady náležejícímu domu čp. 34 byla na počátku 20. století větší část tvrziště rozvezena, takže se z něj dnes zachovala jen výraznější terenní vlna.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz