Obec Libín

Libín (německy Libin) je obec ležící v okrese České Budějovice, kraj Jihočeský, zhruba 7 km jihozápadně od Třeboně a 16 km východně od Českých Budějovic.

Kraj:Jihočeský
Okres:Okres České Budějovice

Obecní úřad

IČ: 00245143

Adresa:

Libín č.p. 26
37373 Libín

Kontakty

E-mail:

ou.libin[zavináč]tiscali.cz

Zeměpisná poloha: 48° 58' 14" N, 14° 41' 7" E

Historie

11.století - Počátky osidlování území. Vznik jména Libín - z osobního jména Liba přivlastňovací příponou -ín, tedy Libův Dvůr, Libín. 1366 - První písemná zmíňka v listině, podle níž Petr, Jošt a Jan bratří z Rožmberka koupili od Jana z Landštejna polovinu města Třeboně s Libínem a dalšími vesnicemi. 1382 - V urbáři třeboňského kláštera se uvádí v Libíně 6 lánů. 1385 - Jan z Rožmberka se zavazuje vrátit třeboňskému měšťanovi Henslínovi grunty v Libíně. 1409 - Zápis v Popravčí knize pánů z Rožmberka. Ondřej kovář z Libína, mučeny a oběšeny v Třeboni, vypověděl, že pokradl u jam kamenných podle vsi Vráto všechna kostelní železa z Budějovic. 1440 - Přechod Libína do vlastnictví kláštera. 1510 - Obec třeboňská postupuje klášteru své lidi v Libíně. 1567 - Zrušení třeboňského kláštera a připojení Libína s klášterním statkem k třeboňskému panství. 1589 - Podle výčtu odměn rychtářů na třeboňském panství dostával rychtář v Libíně 10 grošů odměny za vybírání pololetního úroku od osedlých. 1600 - V Libíně celkem 13 osedlých, 3 chalupníci, 1 krčma. 1602 - Osvobození vsi Libín z odúmrti. 1625 - Spolský rybník už 4 roky leží pustý. 1631 - Obnovení kláštera a vrácení jeho majetku. 1785 - Zrušení třeboňského kláštera a připojení jeho statku k třeboňskému panství. 1862 - Zahájení školního vyučování v Libíně. 1885 - Postavení školní budovy v Libíně. 1957 - Založení JZD. 1986 - obyvatel - 153, domů - 63.