Město Libčice nad Vltavou

Město Libčice nad Vltavou

Libčice nad Vltavou jsou malé město ve Středočeském kraji na levém břehu Vltavy 13 km severně od centra Prahy a 6 km jihovýchodně od Kralup nad Vltavou.Od roku 2001 jsou součástí Mikroregionu Od Okoře k Vltavě.

Kraj:Středočeský
Okres:Okres Praha-západ

Městský úřad

IČ: 00241407

Adresa:

náměstí Svobody 90
25266 Libčice nad Vltavou

Kontakty

E-mail:

podatelna[zavináč]libcice.cz

Telefon:

233 101 651

Fax:

233 101 657

Zeměpisná poloha: 50° 11' 48" N, 14° 21' 39" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Osídlení území existovalo již v pravěku. Podle nálezů na území města archeologové určili tři velké sídelní skupiny tvořené lidskými obydlími a pohřebišti z pravěku. Byla zde rovněž objevena keltská vesnice. Nálezy z Libčic nad Vltavou jsou známým pojmem v české archeologii. První písemná zmínka je v zakládací listině Břevnovského kláštera z roku 993. Město s historií sahající až do 10.století, kdy byla obec darovaná Boleslavem II. břevnovskému klášteru. Rozvoj nastal zavedením železniční dopravy roku 1850. Byly zde založeny železárny a cihelny. Stojí zde barokní kostel sv. Bartoloměje, na hřbitově socha Krista od Fr. Bílka. Naleziště z doby bronzové a železné. Později Libčice náležely ke zbraslavskému panství a k panství Nelahozeves. Libčice nad Vltavou vznikly spojením tří původních osad - Libčic, Letek a Chýnova. Původně zemědělská oblast se začala v polovině 19. století průmyslově rozvíjet zásluhou železniční dráhy. Znak užívá město Libčice nad Vltavou již několik desítek let. Sukovitá ostrev navazuje na historii spojenou s Břevnovským klášterem. Právo užívat prapor bylo městu uděleno v roce 1999. Prapor je proveden ve stejné barevnosti jako znak města. V modrém poli je stříbřitá ostrev. Střední část symbolizuje řeku Vltavu. Dlouhou tradici má Libčické posvícení, které se koná každoročně první víkend následující po svátku sv. Bartoloměje (24. srpna). Posvícení má bohatý kulturní a sportovní program, který se odehrává na mnoha místech ve městě. Na místě původního románského, později goticky přestavěného kostelíku byl v letech 1763 až 1766 postaven barokní kostel sv. Bartoloměje. Malby připomínají mučení sv. Bartoloměje, sv. Josefa a dalších světců. Zvon sv. Bartoloměj přečkal všechna válečná období v minulosti, kdy se zvony zabavovaly. Kostel je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek. Původní katolický hřbitov se nacházel vedle kostela sv. Bartoloměje. Roku 1854 byl zřízen nový hřbitov. Jeho zajímavostí a zároveň kulturní památkou je socha Krista v nadživotní velikosti, která zdobí jeden z hrobů. Autorem je František Bílek. Výstavba českobratrského evangelického chrámu byla zahájena roku 1863. Kostel je postaven ve stylu dobového historismu. Na průčelí je umístěna deska s Husovým reliéfem. K libčickému kostelu bylo přiděleno mnoho dalších obcí, neboť je jediným českobratrským evangelickým chrámem v okolí. Evangelický hřbitov byl již před vznikem kostela vybudován mimo obydlené území města. K aktivnímu využití volného času slouží koupaliště, které se nachází v přírodním areálu obklopeném zelení. Kromě plaveckého a dětského bazénu mohou návštěvníci využít rozsáhlé travnaté plochy, nově upravený park, několik sportovních hřišť a restauraci s celoročním provozem. S pravým břehem Vltavy spojuje Libčice nad Vltavou přívoz pro pěší a cyklisty. Jezdí podle pravidelného jízdního řádu včetně sobot, nedělí a svátků. Technickou zajímavostí na levém břehu Vltavy je vodní elektrárna, která byla zprovozněna roku 1998. Technologické zařízení tvoří dvě soustrojí s horizontálními přímoproudými Kaplanovými turbínami. Okolí elektrárny je parkově upraveno a slouží veřejnosti jako odpočinkové místo. Cesty po pravém i levém břehu Vltavy pro svou romantickou polohu a klid lákají k pěším a cyklistickým výletům.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz