Obec Lhota

Obec Lhota

Lhota je obec ležící v okrese Přerov. Má 336 obyvatel a její katastrální území má rozlohu 323 ha.

Kraj:Olomoucký
Okres:Okres Přerov

Obecní úřad

IČ: 00636347

Adresa:

Lhota č.p. 63
75131 Lhota

Kontakty

E-mail:

starosta[zavináč]lhotaulipnika.cz

Telefon:

581 797 326

Zeměpisná poloha: 49° 30' 2" N, 17° 36' 53" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Obec Lhota leží na hranicích kraje Záhoří, v nadmořské výšce 340 m n.m. Obec má katastrální rozlohu 323 ha a v součastné době v ní žije 334 obyvatel. Název obce vznikl v období, kdy u nás probíhalo hromadné osídlování neobdělané nebo málo obdělané půdy. Jménem Lhota byly nazývány osady, jejímž obyvatelům poskytl zakladatel ještě neobydlenou část svého území k bezplatnému užívání a tito nemuseli do stanovené lhůty (lhoty) platit žádné poddanské dávky. O pradávném osídlení míst, kde se nyní Lhota nachází, svědčí nález pěti mohyl s popelnicemi a železným mečem a další četné neolitické a archeologické nálezy. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1275 ve spojení se jménem Petra z Kozařiny Lhoty. Odtud původní název – Kozařina Lhota. V roce 1447 již obec patřila k helfštýnskému panství, spolu s hradem Helfštýn, městem Lipníkem a dalšími obcemi byla zaknihována do zemských desek. Těžkým obdobím pro Lhotu byla třicetiletá válka. Vesnice musela vydržovat vojáky, odvádět zvýšené platby a často docházelo k plenění zdejších statků. Po Vestfálském míru zůstalo v obci pouze devět starousedlých, ostatní usedlosti byly opuštěny. Až po zrušení nevolnictví se začalo rolníkům dařit lépe. V roce 1834 si obyvatelé postavili uprostřed severní části vesnice malou kapli se zvonicí, zasvěcenou sv. Václavovi. V této kapli bývají bohoslužby jen o svatováclavských hodech. Obec Lhota spadá pod hlinskou farnost. Škola v obci vznikla v roce 1876 a dostala jméno „obecná škola jednotřídní“. Pravidelné vyučování začínalo v listopadu a trvalo do konce dubna. Škola se přizpůsobovala venkovskému životu, kde rozhodující úlohu hrály polní práce. V roce 1900 žilo ve Lhotě v 70 domech 321 obyvatel. První světová válka přinesla vesnici velká strádání. Došlo na rekvizici zvonů a odcizení zvonu v kapli. Domů se z této války už nikdy nevrátilo 16 lhotských mužů, kterým v roce1929 obec zbudovala pomník. Při prvním poválečném sčítání lidu bylo ve Lhotě 267 obyvatel a 73 obytných čísel. Nejstarší společenskou organizací v obci jsou požárníci. Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1895. V roce 1927 byla postavena telefonní linka do Lipníka a Soběchleb a v roce 1930 byla zavedena v obci elektřina. 20. listopadu téhož roku bylo rozsvíceno světlo. V letech 1928-1936 působil ve Lhotě spolek divadelních ochotníků. V roce 1934 byla založena kopaná. V roce 1944 musely nastoupit do Rajchu ročníky 1924,1923,1922. Všichni tito mladí lidé se naštěstí vrátili domů živí a zdraví. 8. května 1945 v 7.45 hod. byla naše obec osvobozena sovětskou armádou. Zemědělské družstvo bylo založeno 8. března 1958. V letech 1960-1961 byla realizována úprava potoka Šišemka jeho vyhloubením, napřímením a vydlážděním. V roce 1972 byla dokončena kanalizace a zavedeno nové osvětlení. V roce1974 se zahájila výstavba požární zbrojnice a v roce 1981 byl místními občany dostavěn a slavnostně otevřen obchod se smíšeným zbožím. Od roku 1990 je Lhota samostatnou obcí. V roce 1993 byl obci udělen obecní znak a obecní prapor. V roce 1995 proběhly v obci oslavy 100 let SDH ve Lhotě s bohatým kulturním programem. 2.7. – 4.7. 1999 proběhl v naší obci XIX sjezd Lhot a Lehot. Účastnilo se ho 60 Lhot, účinkovalo 10 hudebních souborů, tři taneční soubory, šermíři… Rok 2001 byl pro naši obec výjimečný tím, že se za celý rok nikdo nenarodil a ani nezemřel, což se nestalo již více než 15 let. 29.června 2001 byla znovu vysvěcena historická stříkačka a 29.9.2002 proběhlo svěcení praporu SDH Lhota.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz