Obec Kvášňovice

Obec Kvášňovice se nachází v okrese Klatovy, kraj Plzeňský.

Kraj:Plzeňský
Okres:Okres Klatovy

Obecní úřad

IČ: 00573558

Adresa:

Kvášňovice č.p. 5
34101 Kvášňovice

Kontakty

E-mail:

starosta[zavináč]kvasnovice.cz

Zeměpisná poloha: 49° 24' 50" N, 13° 38' 40" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Obec Kvášňovice vznikla nejspíš v 11. století, nejsou o tom žádné písemné záznamy, ale můžeme to usuzovat podle kostela sv. Bartoloměje, který byl postaven v letech 1240-1260. Kostel je dominantou obce, je postaven v pozdně románském slohu, poté goticky přestavěn kolem roku 1400 a barokně upravený v letech 1751-1768. Nejhodnotnější památkou je portál na jižní straně lodi z doby okolo roku 1240, stavebně spadající do okruhu tzv.„burgundské“ gotiky a presbytář s křížovou klenbou z doby okolo roku 1400.Hlavní oltář je z roku 1797, zajímavé jsou i oba postranní oltáře s obrazy Ecce Homo a Paní Marie Sušické. V kostele bylo dříve umístěno šest náhrobníků rodu Dlouhoveských a Švihovských ( z let 1556-1578), které byly vyjmuty a v současná době jsou umístněny v sakristii. Před kostelem se nachází boží muka z roku 1840 a památník padlých vojínů z 1. světové války. Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1832 blízko kostela,byla postavena na památku vyhnutí se moru zdejší obci. Postavení obce bylo významné, neboť spravovala duchovně tyto obce: Olšany, Maňovice, Defurovy Lažany, Černice, Chlumy a Nekvasovy. Důležitost obce dokládá i to, že jsou na místním hřbitově pohřbeni Ferdinand Karel z Riesenberka a Petr Oselecký z Oselce a Dlouhé vsi majitel tvrze v Oselci. Staré historické prameny hovoří o tom, že Kvášňovice patřily ke kraji „Prácheňskému,“se sousedním okresem Horažďovice. Škola zde již byla v roce 1784 – jednotřídka, v roce 1868 byla zřízena další třída a v roce 1878 byla rozšířena na trojtřídku. Do školy sem chodili děti z Chlum, Lažan, Černic, Maňovic a Olšan. Avšak v roce 1967 byla škola pro nedostatek dětí zrušena a místo tříd, jsou v bývalé škole zřízeny 4 byty. V blízkosti obce se nacházejí 3 lomy a několik rybníků. Právě jeden z nich je Kozčínský rybník, lidově zvaný „Kvášňovák“ o výměřě 106 ha. Je to největší rybník v západních Čechách. Dříve se jmenoval Kvášňovský, ale dle pověsti ho baronka Des Foursová prohrála v kartách s hrabětem z Janovic. Při posledním výlovu rybníka bylo sloveno 90 t kaprů a 10 t vedlejších ryb (amuři, tolstolobici, sumci, štiky,...). Na tomto rybníce je jedna ze dvou lokalit v západních Čechách, kde se rozmnožuje racek chechtavý a v současné době je již zřízená chráněná oblast hnízdiště racka chechtavého.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz