Obec Kučerov

Obec Kučerov

Obec Kučerov (německy Kutscherau) se nachází v okrese Vyškov, kraj Jihomoravský.

Kraj:Jihomoravský
Okres:Okres Vyškov

Obecní úřad

IČ: 00291978

Adresa:

Kučerov č.p. 21
68201 Kučerov

Kontakty

E-mail:

ou.kucerov[zavináč]c-box.cz

Telefon:

517 358 716

Zeměpisná poloha: 49° 13' 2" N, 17° 0' 21" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Obec má svoji významnou dlouholetou historii. Její známé počátky sahají již do roku 1235, kdy zde byl kostel patřící doubravickému klášteru - nyní zasvěcený sv. Petru a Pavlu. Tento kostel, který je význačnou dominantou obce patří mezi nejstarší kostely na Moravě. Proto také byla kostelu po celou dobu věnována velká péče. V roce 1725 byl celý přestavěn. Jelikož byl málo prostorný, byl v roce 1892 dostavbou rozšířen. Poslední celková úprava zejména interiéru byla v letech 1924 - 1925. Původní šindelová krytina byla postupně vyměněna v letech 1839 a 1911. V roce 1854 byly zakoupeny varhany, v roce 1922 byla věž vybavena varhanami a v roce 1927 byl kostel elektrifikován. Ves dále patřila žďárským cisterciákům a od roku 1638 přikoupena k bohdalickému panství olomouckých jezuitů. Mezi památky patří také socha sv. Jana Nepomuckého u kostela. Škola byla založena již v roce 1608, nová školní budova byla vystavěna v roce 1825. 8. srpna 1654 a 22. září 1655 Kučerov vyhořel. V roce 1660 založili jezuité u Kučerova nový rybník. Z dalších historických dokumentů je známo, že v roce 1718 zde byl hostinec, palírna a mlýn. Pošta existovala již v roce 1888. V roce 1910 rozjela v obci výrobu cihelna. V roce 1924 byl vystavěn Dětský domov - sirotčinec. Česká mateřská a měšťanská škola - i pro okolní obce vznikla v roce 1935 a byla zde do roku 1939, kdy byla přeložena. Obec byla převážně zemědělská, do roku 1945 s německou většinou. První publikovaná evidence uvádí v roce 1834 počet domů 111 a 659 obyvatel. V roce 1910 706 obyvatel, v roce 1930 188 domů, 728 Němců a 105 Čechů. V průběhu let 1945 - 1946 byla většina německých obyvatel odsunuta do Bavorska a Würtenberska. V roce 1960 bylo evidováno 635 obyvatel. V současné době žije v Kučerově 452 obyvatel ve 165 domech. Katastr obce měl 881 ha. Obec patřila původně do okresu bučovského, od roku 1909 patří do vyškovského okresu.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz