Obec Kravsko

Kravsko je malá vesnice nacházející se asi 10 km severně od města Znojma v nadmořské výšce okolo 327 m.

Kraj:Jihomoravský
Okres:Okres Znojmo

Obecní úřad

IČ: 00292982

Adresa:

Kravsko č.p. 12
67151 Kravsko

Kontakty

E-mail:

obec.kravsko[zavináč]seznam.cz

Telefon:

515 255 131

Zeměpisná poloha: 48° 55' 17" N, 15° 59' 15" E

Historie

První zmínku o Kravsku nalézáme až k roku 1092, kdy část Kravska bylo věnována jednomu z nejstarších klášterů v Čechách. Šlo o vzdálený klášter až na ostrově řeky Vltavy u Davle. Roku 1190 bylo Kravsko darováno nově založenému louckému klášteru. V 15. století obec mnoho trpěla početnými průchody vojsk, např. mezi Jevišovicemi a Znojmem, později při uherském vpádu na Moravu ke konci panování Jíříka z Poděbrad, kdy zanikla tvrz v Plenkovicích a blízký hrádek Lapikus. Mnohem poklidnější a hospodářsky jistější 16. století přineslo hospodářské oživení a cesta kolem Kravska sloužila především k obchodu. Neznamená to však, že by se vojska tomuto kraji vyhýbala, zvláště velkým nebezpečím bylo turecké pronikání do Podunají až k Vídni. Do období předbělohorského můžeme zařadit zakládání místních početných rybníků, snad i oba bývalé mlýny již tehdy mlely a od roku 1575 existoval pivovar. Počátek 17. století byl již předznamenán napětím, které vyvrcholilo tragédií 30 leté války. Jistě bylo nejednou postiženo i Kravsko, které mělo příliš exponovanou polohu u dálkové komunikace a v blízkosti velkého města. Následující období kolem 1700 a později přineslo mnoho změn na vesnici. Usedlosti se ustálily, obyvatelstvo přibývalo. Dalekosáhlé reformy z doby Marie Terezie a Josefa II. vyvrcholily přípravou tzv. josefovského katastru r. 1789. Kravsko se stává součástí nového velkostatku, který z části pronajatých a později odkoupených zrušených klášterních statků v Přímětcích a okolí buduje hraběcí rodina Ugarte. V Kravsku si nová vrchnost urychleně vybudovala zámek z menší loucké letní rezidence. Majitelé panství často pobývali mimo Kravsko. Rušné období napoleonských válek zasáhlo i do Kravska odvody k vojsku. Došlo i k vojenským událostem v nejbližším okolí a kraj vojsky velice trpěl. V té době se střídali i majitelé panství, neboť první majitel se nedočkal ani dobudování započatého díla a zemřel roku 1796. V této době zanikly i některé rybníky, tak z rybníka v Kravsku byl vybudován zámecký park. Z významných událostí 19. století je to především založení keramické továrny v Kravsku Michaelem Rauferem r. 1823. Továrna přispěla ke zvýšení stálé zaměstnaností v obci a svými úspěšnými výrobky proslavila jméno Kravska i v zahraničí. Pruskorakouská válka r. 1866 si vyžádala v obci řadu obětí při následující epidemii cholery. Památkou na tuto válku je i hrob ? U prajsa? v lesích za továrnou. Následky této prohrané války se projevily neblahým rakousko-uherským vyrovnáním i dočasně rušným národním životem, který učinil Kravsko naráz známou obcí. První z tehdy na Moravě pořádaných tzv. táborů lidu se konal u příležitosti oslav sedmdesátin F. Palackého dne 14.června 1868 právě v Kravsku. Slavnost se konala před tehdejším společenským střediskem celého okolí, kterým byl místní pivovar v Kravsku. Počátek 20. století byl doprovázen četnými změnami majitelů keramické továrny v Kravsku i přechodem velkostatku zcela do rukou italské rodiny Dentice di Frasso.