Obec Kosořín

Obec Kosořín

Kosořín je obec v okrese Ústí nad Orlicí, nacházející se na jižním okraji města Choceň. Ke 31. 12. 2009 zde žilo 150 obyvatel.

Kraj:Pardubický
Okres:Okres Ústí nad Orlicí

Obecní úřad

IČ: 00854051

Adresa:

Kosořín č.p. 33
56501 Kosořín

Kontakty

E-mail:

obec.kosorin[zavináč]seznam.cz

Zeměpisná poloha: 49° 58' 39" N, 16° 14' 16" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

První písemná zmínka o obci je v listině z roku 1292, kterou král Václav II. založil zbraslavský klášter. Jméno obce je odvozeno z osobního jména "Kosora". Snad se tak jmenoval lokátor či některý z prvních osadníků. Ve 13. století patřil Kosořín k panství kláštera zbraslavského. Roku 1502 Jan Mladší ze Žampachu prodal Kosořín Bohuši Kostkovi z Postupic. Později obec získávají pání z Perštejna, kteří ves připojili ke svým rozsáhlým državám spravovaným z hradu Litice. Z nich byl Kosořín roku 1559 odprodán Zikmundovi z Šelmberka a na Kosti. Od 50. let 19. století se stal Kosořín samostatnou lokalitou, ale se společnou správou s obcí Zálší. V roce 1868 byla obě místa oddělena a Kosořín se stal samostatnou a samosprávnou obcí. V roce 1930 měl Kosořín 37 domů a 217 obyvatel. Byl zde velkostatek o výměře 46 ha zemědělské půdy a 50 ha lesa. S platností od 14.6.1964 byl Kosořín znovu sloučen s obcí Zálší. V 50. letech 20. století proběhla v obci kolektivizace zemědělství, byli vystěhováni majitelé velkostatku a v objektech statku a na polích hospodařilo Zemědělské družstvo Kosořín, které se později sloučilo s JZD Zálší. V 60. letech se za významné pomoci občanů obce vybudoval spádový vodovod až ze Svatého Jiří a veřejná kanalizace, na kterou je napojena většina čísel popisných v obci. Velký rozvoj zemědělství v 70. letech se projevil i v katastru obce Kosořín. V roce 1971 by zahájen provoz Společného zemědělského podniku Vajax s chovem 70 tisíc slepic a v roce 1975 byl uveden do provozu velkokapacitní teletník na 2500 kusů telat. Po změně společenských a politických poměrů v roce 1989 dochází ke změně majitele velkostatku, který je vrácen dědicům původních vlastníků. Novodobá historie obce se začala psát 1. února 1992, kdy se Kosořín osamostatnil od sousední obce Zálší. Již v létě 1992 započala rekonstrukce budovy obecního úřadu. Rok 1993 byl pak ve znamení dokončení této rozsáhlé rekonstrukce. 29. září 1993 byla provedena kolaudace přízemí budovy obecního úřadu. Na návsi stávala do roku 1906 stará zvonice. Byly to čtyři vysoké sloupy se šindelovou stříškou. Před ní stával vysoký dřevěný kříž. Roku 1907 byla náhradou za tuto starou zvonici postavena nová zděná zvonice na způsob malé kapličky. V roce 1994 byla provedena generální oprava této kapličky a úprava jejího okolí. Kaplička byla v pozdějších letech opatřena zvonem "Svatá Maria" z dílny mistra zvonaře Tkadlece z Halenkova na Moravě. Nejvýznamnější akcí let 1997-1998 byla postupná plynofikace obce. Všechny domy v obci mají možnost napojení na rozvod zemního plynu. V roce 1999 byla dokončena rekonstrukce 1. poschodí budovy obecního úřadu a v roce 2000 byla zahájena postupná rekonstrukce místních komunikací v obci. V roce 2002 byla opravena vpusť u protipovodňové hráze a zajištěn trvalý přítok vody do dolního rybníčku. Rok 2003 i 2004 byly ve znamení pokračování oprav a rekonstrukcí místních komunikací. Na podzim roku 2005 byla zahájena rozsáhlá úprava dolní návsi, která spočívala ve vybudování přístupových chodníčků a cest k domům na dolní návsi. Tato akce byla ukončena na jaře roku 2006. Hlavní událostí roku 2007 byla oslava 100. výročí postavení kapličky na dolní návsi, která byla při této příležitosti slavnostně vysvěcena. V létě roku 2007 se v blízkosti naší obce vyskytlo ložisko nebezpečné ptačí chřipky. Likvidace této nákazy se dotkla i drobných chovatelů drůbeže v obci Kosořín. Od roku 2007 má obec ustavenu čtyřčlennou požární hlídku. Byly opraveny místní komunikace a veřejné osvětlení v obci. Díky získání finančních prostředků z rozpočtu Pardubického kraje mohla být v roce 2008 postavena přístavba budovy obecního úřadu a také provedeno zateplení omítky této budovy. Byla rozšířena obecní kanalizace a zpracován návrh územního plánu obce. Podle grafického návrhu heraldika Zdeňka Velebného z Ústí nad Orlicí byl zpracován grafický návrh znaku a vlajky obce. Oba obecní atributy byly obci slavnostně přiděleny dekretem z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 13. listopadu 2008. V roce 2009 bylo provedeno vyčištění a oprava dolní požární nádrže. V přírodním areálu Nade vsí proběhlo několik kulturních akcí. V rámci jedné z nich byly představeny symboly obce - obecní znak a vlajka.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz