Obec Kosoř

Obec Kosoř

Obec Kosoř se nachází v okrese Praha-západ, kraj Středočeský, asi 4 km severně od města Černošice.

Kraj:Středočeský
Okres:Okres Praha-západ

Obecní úřad

IČ: 00241385

Adresa:

Průběžná 260
25226 Kosoř

Kontakty

E-mail:

obecniuradkosor[zavináč]iol.cz

Telefon:

257 810 710

Zeměpisná poloha: 49° 59' 17" N, 14° 19' 35" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Obec Kosoř se nachází na jihozápadním okraji hlavního města Prahy, se kterým přímo sousedí. Je součástí chráněné krajinné oblasti Český kras, která je velmi cenným územím s výskytem vzácných druhů rostlin, živočichů a významných geologických útvarů a také turisticky vděčným cílem jednodenních výletů. Přímo v okolí obce se nachází národní přírodní památka Černá rokle, která má mimořádný význam pro paleontologii a geologii období starších prvohor. V období třetihor protékala územím Kosoře mohutná řeka, která zanechala v Českém krasu písčité a štěrkovité náplavy. V tomto území bylo také nalezeno mnoho druhů zkamenělin, např. trilobitů. Dnes se nachází již jen ojediněle. Dále se v okolí obce nachází přírodní rezervace Klapice, kde je zachovalý porost šípákové doubravy s přirozeným bylinným patrem. Dále je zde přírodní reservace Radotínské údolí, kde je cenný vegetační kryt lesní společenstvo doubravových hájů, suťových lesů a šípákových doubrav.Malé enklávy skalních stepí, kde žije význačná entomofauna a několik drobných krasových útvarů. Dále je v blízském okolí přírodní reservace Staňkovka, kde je přirozená doubrava s bohatým bylinným patrem. První zmínka o obci je z roku 1310, a dle některých pramenů se před tímto rokem obec jmenovala Kosova Hora . V roce 1310 se objevuje jméno rytíře Valtra řečeného z Kosoře, který je pánem na místní tvrzi. Dále pak 1434 Jan Kosoř z Malovic, 1550 vladyka Jakub,, 1615 je pánem vsi Jan Zeman ze Statenic. V roce 1310 patří část vsi Kapitule Vyšehradské a část vsi kolem roku 1349 Klášteru Zbraslavskému. Roku 1620 koupil Matyáš z Kosoře, též zvaný Matěj Zeman z Kosoře, od povstalých českých stavů majetek zabavený pražským kostelům a klášterům. Po bitvě na Bílé Hoře vrátil statek s pozemky a usedlostmi v obci Kosoř bez náhrady zpět Vyšehradské kapitule. Roku 1840 měla Kosoř dva dvory, pivovar, židovnu a tři mlýny. Kaple Svaté Anny v Kosoři, která je zapsána na seznamu národních památek byla přistavena roku 1722 k zmodernizovanému zámečku děkanem J. V. Ditrichem z Lilienthálu. Do roku 1785 povinnost funduční vykonával Zbraslavský klášter od roku 1786 třebotovská fara. V malé věžičce kaple Svaté Anny byly umístěny dva zvony, jeden větší a jeden menší z let 1723. V roce 1848 měla obec 47 stavení a 402 obyvatel. V roce 1890 měla 57 stavení a 534 obyvatel. V roce 2004 má obec 260 č.p. a 712 trvale hlášených obyvatel V Kosoři byly nalezeny dva opisy berní rule, což je vlastně první česká kniha pozemková a také dvoje katastry Marie Terezie. Obyvatelé této doby náležejí do svrchovannosti dvou majitelů. Část do svrchovannosti Vyšehradského děkanství a část do správy Visingerovské. Katastr Josefinský z roku 1787 udává, že obec měla 31 č.p.. Velký rozvoj výstavby nastal po roce 1948, jako významnou událost můžeme považovat v roce 1881 rozhodnutí ministerstva vnitra povolit odškolnění obce Kosořské od obce Třebotovské a dalo povolení ke stavbě školy. Škola byla dokončena 1. října roku 1882. V obci byl založen sbor hasičů roku 1889. V říjnu 1895 byla postavena v obci socha Svatého Jana Nepomuckého, která je evidována jako kulturní národní památka.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz