Obec Košátky

Obec Košátky

Obec Košátky se nachází v okrese Mladá Boleslav, kraj Středočeský. Rozkládá se asi dvacet dva kilometrů jihozápadně od Mladé Boleslavi.

Kraj:Středočeský
Okres:Okres Mladá Boleslav

Obecní úřad

IČ: 00509256

Adresa:

Košátky č.p. 4
29479 Košátky

Kontakty

E-mail:

oukosatky[zavináč]volny.cz

Telefon:

326 393 294

Zeměpisná poloha: 50° 19' 1" N, 14° 39' 53" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Ves Košátky je prvně písemnými prameny doložena k roku 1365. Tehdy jeden z příslušníků hornoslivenské nižší šlechty Žibrid ze Slivence prodal poplužní dvůr s tvrzí, rolemi, lukami, lesy a mlýnem Petrovi Krabicovi z Weitmile. Touto koupí byly Košátky včleněny do vznikající majetkové državy bratří Weitmilů, kteří ve zdejším regionu po celou druhou polovinu 14. století vytvářeli majetkovou základnu svého rodu. Zdali byla původní košátecká tvrz předchůdkyní dnešního zámku, nebo stála kdesi ve Starých Košátkách, jak praví místní tradice nelze na základě dochovaných pramenů určit. Dědicem celého rodinného jmění se po Petrovi stal jeho syn Zikmund Krabice z Weitmile, který poprvé v roce 1421 vystupuje s predikátem „z Košátek“. Po skončení husitských válek se nástupcem Zikmunda z Weitmile stal Jan Košátecký z Weitmile. Do dějin vsi se zapsal tím, že na místě dnešního zámku vystavěl novou gotickou tvrz, z níž se do dnešních dnů zachovala mohutná hranolová věž. Východně od tvrze s poplužním dvorem postupně vyrůstala stavení vrchnostenských provozů, panské čeledi a řemeslníků. Tato část byla již na konci 15. století zvána Novými Košátkami, zatímco původní ves na svazích nad potokem slula Starými Košátkami. Velké změny nastaly v Košátkách ve druhé polovině 16. století, když tehdejší majitel Jáchym Novohradský z Kolovrat na místě tvrze vystavěl nový renesanční zámecký komplex. V roce 1627 měly Staré Košátky 6 chalupnických usedlostí, v Nových Košátkách byla tehdy pouze vrchnostenská stavení. Nové poddanské stavby v obou částech obcí začaly vyrůstat až v první polovině 18. století. V roce 1842, tedy v době vyhotovení stabilního katastru, měly obě části vsi 24 popisných čísel. Jak se obec nazývala v průběhu své historie: - rok 1365 se ves nazývala Košátky, roku 1505 se jmenovala Staré Košátky, roku 1627 Staré Košátka, roku 1726 Nové Košátka, a konečně od roku 1921 se opět nazývá pouze Košátky.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz