Obec Kořenov

Obec Kořenov

Kořenov je horská obec v okrese Jablonec nad Nisou, na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš, mezi Harrachovem a Desnou. Velká část území obce leží v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Původní obyvatelstvo bylo převážně německé, po odsunu Němců se do opuštěných chalup nastěhovali Češi a množství objektů začalo sloužit k rekreačním účelům.

Kraj:Liberecký
Okres:Okres Jablonec nad Nisou

Obecní úřad

IČ: 00262421
DIČ: CZ00262421

Adresa:

Kořenov č.p. 480
46849 Kořenov

Kontakty

E-mail:

starosta[zavináč]korenov.cz

Telefon:

483 399 035

Zeměpisná poloha: 50° 45' 45" N, 15° 23' 0" E

Historie

Kořenov jako obec (sídelní útvar) vznikl sloučením samostatných obcí Polubný a Příchovice, osady Rejdice a Jizerky tehdy patřící obci Bílý Potok. Sloučení se stalo v roce 1960. Jméno Kořenov je odvozeno z názvu místní části v obci Polubný. Jedná se tedy o novodobě ustavený útvar. Sjednocení zmíněných urbanistických prvků - obcí, osad … bylo zřejmě ovlivněno zejména důvody politicko správními. Významnou roli zde jistě sehrál centralizační princip v "socialistickém" období. O historicko - urbanistické správnosti tohoto sjednocujícího rozhodnutí lze bezesporu diskutovat. Na druhou stranu je však nutné si uvědomit nízkou reálnou ekonomickou sílu a organizační možnosti jednotlivých obcí územně správnímu vyššímu útvaru. Rovněž změny v zemědělství spolu s masivním poklesem počtu obyvatel vedou spíš k větším, úspornějším celkům. Z hlediska Programu obnovy vesnice však fakt sloučení vytvořil komplikovanější několikanásobnou strukturu. Tam, kde v "běžné" vesnici je jeden kostel - v Kořenově jsou tři, místo jedné návsi v tomto případě minimálně pět až sedm těžišťových, uzlových prostorů. Tento srovnávací výčet by pochopitelně mohl pokračovat. Kořenov je výrazný i z hlediska prosté plošné výměry svého katastrálního území. Jedná se celkem o 5587 ha. Z výše uvedeného vyplývá, že jak urbanisované území, tak krajina jsou natolik rozsáhlé, že "intenzita" zlepšení a zásahů v poměru k počtu obyvatel a ploše bude bezpochyby jiná, nižší než by tomu bylo ve vesnici v "kraji". Je nutné vzít na vědomí faktor lesů a Sudet se všemi příslušnými demografickými, politickými, hospodářskými a ekologickými dopady posledních 50ti let. Náměty a možnosti, vyjádřené v územním plánu a v tomto elaborátu vytvářejí mnohem rozsáhlejší výčet než jaký je možné v rozumně dohlédnutelné budoucnosti realizovat. Zpracovatelé programu tento fakt nepovažují za nevýhodu. Program obnovy vesnice přirozeně není formulován jako jedna akce, jejíž splnění bude hodnoceno a "odměněno či potrestáno". Směřujeme společně ke změně pojetí, přístupu, k postupnému zkvalitnění životního stylu a prostředí v nejširším slova smyslu. Nejdůležitější je započetí dlouhodobého působení, změny … Významně viditelné výsledky možná spatří až další generace. Evropská krajina a venkov jsou zde již tisíciletí a devastace minulých padesáti let se opět zacelí. Hlavní je kontinuita a klidná pokorná práce. Slova tohoto odstavce možná zní zbytečně romanticky a "obrozenecký", ale zemědělství, krajina, hory, lesy, potoky, zvířata jsou odlišné kategorie a naše zodpovědnost se dostává do jiné kulturní a hlavně mravní polohy.