Obec Koberovy

Obec Koberovy

Koberovy jsou vesnice na severozápadním okraji Českého ráje a též obec v okrese Jablonec nad Nisou, čítající s přidruženými osadami okolo 1000 obyvatel.

Kraj:Liberecký
Okres:Okres Jablonec nad Nisou

Obecní úřad

IČ: 00262404

Adresa:

Koberovy č.p. 140
46822 Koberovy

Kontakty

E-mail:

starosta[zavináč]koberovy.cz

Telefon:

487 354 620

Zeměpisná poloha: 50° 37' 27" N, 15° 13' 43" E

Historie

Původní tvar Koberov = Koberův dvorec. Osobní jméno Kober je zkrácené jméno Jakub, příjmení dodnes běžné. (Uvádí jej A.Sedláček-Místopisný slovník historický království Českého-Praha 1908). Dle obecní kroniky název Koberovy jest pravděpodobně po zakladateli, neb držiteli, rytíři Františku Koberovy, pánu Zbirožského hradu a okolí z r. 1190. Také v roce 1613 je zmínka o naší vsi, která náležela ke hradu Zbirohu, jež držel pan Jindřich Ota z Vartenberka. Vznik osad je vysvětlován tak, že v dávných dobách vedla údolím stezka od hor k Turnovu a Jičínu, kterou využívali obchodníci. Pro jejich ochranu a zároveň ochranu proti nepříteli byly vybudovány strážnice, které podávaly hlášení světlem dalším strážnicím. Strážnice byly v Koberovech a na Chloudově. Dle záznamu v deskách zemských patřila naše osada v letech 1450–1550 k hradu Vranovu. Od r. 1540 měla společné pány Hruborohozecké, kam patřila i Malá Skála. Pro snadnější správu bylo rozděleno panství na několik rycht. Koberovská rychta je známa od r. 1840 a byla v nynějším čp. 38 (bývalý hostinec pana Šmelhause). Obec byla dlouho rozdělena, část patřila k Vrátu a část k Loučkám. 24.října 1924 byla výnosem ministerstva vnitra obec Vrát rozdělena na tři samostatné obce, a to: Vrát s Prosíčkou, Líšný s Libentinami a Koberovy s Chloudovem, Hamštejnem a částí obce Loučky. 1960 byly Koberovy rozšířeny o obec Besedice a osady Michovka, Zbirohy a obec Vrát s Prosíčkou. Hamštejn – Hamštýn Původní jméno Hamštein-Hamstein, zřejmě od hamru na zpracování železa. V pramenech osada připomínána v r. 141 1. R. 1615 – Koberow a Hamsteyn. Do r. 1848 patřila osada k panství Hrubý Rohozec. Od r. 1864 patří obci Loučky. V r. 1924 jako osada obce Koberovy. Chloudov Lidově Chloudově, Chloudovák. Jméno Chloudov – Chloudův dvůr. Jméno ze staročeského „chlud“ = klacek, hůl. Na Prachaticku ve výrazu „pohlaď chloudem“. V jižních Čechách se slova chloud užívá ve výrazu „hubený jako chloud“. První zmínka z r. 1543 ( 1538) – Zámek Skály – ves Pipitze, Chloudov, Koberow, r. 1790 Chloudov, v r. 1834 Chloudow. Do r. 1848 patří ves k panství Hrubá Skála. V r. 1850 přičleněna k obci Vrát. V r. 1924 jako osada obce Koberovy. Besedice V Besedicích, do Besedic. Původ jména z čes.beseda, rozprava, hovor. Ze staročeštiny besediče, což je zdrobnělina beseda. První zmínka o obci v r. 1538. Místní jména v Čechách uvádí i r. 1454. Do r. 1848 rychta, po r. 1850 osada obce Loučky. V r. 1922 osamostatněna s osadami Michovka a Zbirohy. R. 1960 sloučena s obcí Koberovy. Michovka První písemná zpráva o Michovce je již z r.1323. Osada založena v lese nebo u lesa, který náležel turnovským mnichům a jmenoval se Mnychova hora. Zřejmě zde byla kdysi poustevna. Přívlastek Mnichova byl zpodstatněn. Souhláska „mn“ byla obtížná a proto si ji lid zjednodušil. Zbirohy Původně hrad nad Jizerou. Stavěn zhruba od poloviny 14. století na základě opevňovacích principů 13. století.Doložen k r. 1388 a 1458, kdy byl vzat Markvartovi z Vartenberka. Pobořen r. 1542. Od r. 1543 je pustý. Pod hradem založena vesnice. Do r. I 848 patřila k panství Hrubý Rohozec – rychta Besedice – Michovka. Od r.1864 osadou obce Loučky, r. 1922 přičleněna k obci Besedice. V r. 1960 k obci Koberovy. Zbiroh – Zbirohy je složenina zbi – roh. Rohrog, podle Miklosicha znamená horu. Podle Dr. V. J. Šimáka znamená ostroh. Podle Profouse náleží toto jméno k místním jménům, která vznikla ze škádlivých přezdívek. V první části je kmen slova zbíti a ve druhé je dějový předmět roh – rohy. Vrát Ve Vratu. Dr. J. V. Šimák, Ve Vratích, Vraty. Původem od slova Vrata, útvar půdy, jakéhosi vchodu, bráně, patrně do údolí. Že by název pocházel od velikostí vrat, kterými by se na noc uzavírala zemská stezka ze Železného Brodu do Turnova vedoucí je nepravděpodobný výklad. (Sbor. okr. železnobrodského VI,78). Ves připomínána poprvé k r. 1322. Do r. 1848 patří k panství Hrubý Rohozec. V r. 1850 vytvořena obec Vrát s osadami: část Koberov, Chloudov, Prosíčka, Libentiny, Líšný, Vrát. V r. 1924 část Koberov a Chloudov z Vrátu vyčleněny a přičleněny k nově vzniklé obci Koberovy. Z osad Líšný a Libentiny v r. 1924 vytvořena obec Líšný. R. 1960 obec přičleněna k obci Koberovy. Prosíčka Zdrobnělina od slova Proseč. Osada na severním svahu Suchých skal, připomíná se od r. 1615. Do r. 1848 patří k panství Hrubý Rohozec. V r. 1850 byla Prosíčka osadou obce Vrát. V r. 1960 spolu s Vrátem byla osada přičleněna k obci Koberovy. Podle Josefa Jungmana: Slovník česko-německý (Praha 1836–1839) Proseka = prosekané místo v lese, paseka. Starostové a předsedové MNV Obce Koberovy. Rutkovský Jaroslav - 1.1.1925 - 1.1932 Vele Adolf - 1.1932 - 14.12.1935 Třešňák Antonín - 22.12.1935 - 5.7.1946 Novotný Petr - 5.7.1946 - 25.2.1948 Kunc Antonín - 9.3.1948 - 21.6.1950 Najmanová Zdeňka - 21.6.1950 - 30.3.1952 Berka Josef - 30.3.1952 - 12.6.1960 Hlaváček Karel - 23.6.1960 - 1.1.1963 Berka Josef - 1.1.1963 - 27.6.1963 Mařas Josef 27.6.1963 - 9.7.1964 Šulc Josef - 9.7.1964 - 25.5.1968 Hlaváček Karel - 25.5.1968 - 30.12.1970 Buchta Vlastimil - 1.1.1971 - 30.12.1979 Buriánek Jiří - 1.1.1980 - 24.11.1991 Plíhal Jiří - 24.11.1991 - 5.12.1994 Kvapil Jindřich - 5.12.1994 - dosud