Obec Kněževes

Obec Kněževes

Obec Kněževes se nachází v těsné blízkosti Prahy na dohled od Letiště Praha-Ruzyně, v okrese Praha-západ, kraj Středočeský.

Kraj:Středočeský
Okres:Okres Praha-západ

Obecní úřad

IČ: 00241377

Adresa:

U Národního výboru 62
25268 Kněževes

Kontakty

E-mail:

obecknezeves[zavináč]seznam.cz

Telefon:

220 950 633

Zeměpisná poloha: 50° 7' 17" N, 14° 15' 19" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

1. Nálezy z ml. doby kamenné - objev z r. 1998. Asi 6000 1. - 3500 1. př. Kr. 2. Nálezy z období pravěkého - kultury Únětické. Asi 24001. - 20001. př. Kr. 3. Nálezy z období 8. - 9. stol. n. l. Ve 20. stol. n. l. byly v naší obci nalezeny dvakrát hroby s kostrami lidí, kteří bylí pohřbeni zvláštním rituálním, tj. obřadním způsobem ve skrčené poloze. Při stavebních výkopech Jednak přímo v obci r. 1953 poprvé místní občané objevili dosti zachovalé pozůstatky lidí, jednak podruhé v kněževeském katastru u blízkého letiště Praha - Ruzyně v r. 1998 při výstavbě areálu skladových hal s názvem Airport logistic park rak. bankov. skupiny Reiffeisen byly zjištěny další archeologické nálezy včetně 20 hrobů. Tyto pravěké vykopávky vzbudily velký zájem nejen odborníků. Místní rodáci a starousedlíci mohli již dříve sledovat podobné objevy z okolí blízkého Suchdola a byli poučení ze školních učebnic o tzv. Únětické kultuře. Něco jiného je ovšem setkání s Únětickou kulturou přímo ve vlastní obci a na vlastní oči uvidět její projevy, spoluprožít kouzlo překvapivého nálezu z dávnověku. Definice skrčence: "Skrčenec=kostra člověka, pohřbeného z důvodů rituálních v poloze skrčené. Charakteristický zjev v našich zemích zejména pro kulturu Únětickou. Vykopávky byly provedeny pracovníky Archeologického ústavu v Praze na staveništi V. Č. v době od 8. do 14. 12. 1953. Tak pradávno před několika tisíci lety pohřbil kdosi 5 lidí právě na tomto místě. A daleko větší počet lidí se našel na plošině u Bílé skály, v blízkosti letiště. Samí skrčenci. 1998 Našly se i jámy, vysekané do skály, obilnice z 8. -9. stol. Poznámka: R. 1879 učinil roztocký lékař a amatérský archeolog Čeněk Rýzner objev rozsáhlého pohřebiště - pravidelné řady hrobů o jednotné šířce l, 5m, oddělených metrovými uličkami. Holý vrch, Osada z tohoto období se nacházela na vých. straně Kozích hřbetů a byla od pohřebiště oddělena vodním tokem. R. 1928 se ve skalní štěrbině na Kozích hřbetech našel "Soubor bronzových dýk zdobených zlatem a jantarem a pokrytých jemně tepanými ornamenty. Potud neznámá kultura mladší doby kamenné je od té doby nazývána Únětickou kulturou. Únětický potok pramení právě v Kněževsi u Prahy.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz