Město Kaznějov

Město Kaznějov

Kaznějov je průmyslové město ve střední části okresu Plzeň-sever. Ve městě žije 3 069 obyvatel, jeho katastrální území zaujímá 1235 ha a PSČ všech adres je 331 51.

Kraj:Plzeňský
Okres:Okres Plzeň-sever

Městský úřad

IČ: 00257893
DIČ: CZ00257893

Adresa:

Ke Škále 220
33151 Kaznějov

Kontakty

E-mail:

mesto[zavináč]kaznejov.cz

Telefon:

373 332 163

Zeměpisná poloha: 49° 53' 27" N, 13° 23' 12" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

O Kaznějově jako malé osadě je v historii poprvé zmínka v písemných pramenech v souvislosti se založením cisterciáckého kláštera v Plasích v polovině 12. století. Klášter fakticky vznikl v roce 1145 a příchodem mnichů a s tímto datem nerozlučně souvisí i historická existence Kaznějova. Na místě původní osady vybudovali cisterciáti do roku 1250 hospodářský dvůr jako samostatnou sídelní buňku. Po zrušení a změně cisterciáckého hospodářského modelu, kdy plaský klášter se stal běžnou feudální vrchností, byl hospodářský dvůr zrušen a ve 14. století vysazena v Kaznějové ves o rozloze 16 lánů. Převážná část Kaznějova leží v kotlině obklopené lesy. V samotné obci není žádná významná historická památka. Za zmínku snad stojí kaplička na návsi, k níž byl položen základní kámen v roce 1893. V blízkém okolí je však možno navštívit zámecký komplex v Plasích, Mariánskou Týnici u Kralovic, zámek v Manětíně, Rabštejně a další. Hezké procházky jsou v okolních lesích, zejména podél řeky Střely, procházející hlubokými kaňonovitými údolími. Název obce Učitel František Sopr píše ve svých pamětech z roku 1894, že se nedá dokázat, kdy naše obec přesně vznikla. Pokud jde o jméno, můžeme soudit, že vzniklo podle "káznice", která měla být umístěna v prostoru současného obytného domu č. 87 (Václav a Blažena Pikrtovi) na horní části návsi. Dr. Ing. Jindřich Flek uvádí, že není známo, kdy byla obec založena. Soudí však, že se jedná o ves mladší. Kdyby byla obec založena v 10. stol., pak by se jmenovala Kaznějovice (podle zakladatele Kazněje). Jednalo se pravděpodobně o dvůr nebo tvrz. Název vsi by pak byl Kaznějův dvůr. Listinná připomínka z roku 1144 uvádí název obce Kázňov. Tento název byl používán až do roku 1918. Po vzniku Československé republiky jmenovala vláda komisi, která měla ve starých pramenech najít původní české názvy, protože řada jmen obcí byla rakouskými úřady různě zkomolena. Komise pracovala tři roky. Z jejího rozhodnutí se změnil název obce z Kázňova na současný Kaznějov (Dr. Antonín Profous, Místní jména v Čechách, Praha 1947). Z historie známe ještě jiné názvy pro naši obec. Jaroslav Schaller uvádí ve spise Topografie des Königsreichs Böhmen, Prag 1785, dvě jména pro Kaznějov - Kasenau nebo Kasinow. J. G. Sommer ve spise Das Königsreichs öhmen, Pilsner Kreis, Prag 1838, uvádí tři německá jména: Kasenau, Kaznau, Kazniow. V době německé okupace (1939-1945) zkomolili Němci název Kaznějov na Gassnau. Vznik obce Kaznějov je dáván do souvislosti se založením Plaského kláštera v roce 1 145, kdy zde počala vznikat osada. Řád cisterciáků měl ve svých stanovách kolonizování krajiny. V první polovině třináctého století zde klášter založil poplužní dvůr obhospodařovaný poddaným lidem. Byl opevněn jako tvrz a při něm byl velký ovčín. Podle některých údajů stávala tvrz na místě dnešní usedlosti č. 8 na návsi (U Beránků). Před první polovinou 14. století fungoval jako režijní zařízení kláštera. (Dok.: Vyjádření k určení letopočtu první historické zprávy obce Kaznějov - Archiv Plasy)

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz