Obec Kamberk

Kamberk je obec ležící v okrese Benešov ve Středočeském kraji u hranice Jihočeského kraje v tzv. Blanické brázdě, kterou protéká řeka Blanice. Nadmořská výška obce je 398 m. Obec se rozkládá asi 14 km jižně od města Vlašim.

Kraj:Středočeský
Okres:Okres Benešov

Obecní úřad

IČ: 00233081

Kontakty

Zeměpisná poloha: 49° 35' 43" N, 14° 50' 22" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Obec Kamberk se nachází v České republice, ve Středočeském kraji, v jižní části okresu Benešov - na jeho hranicích s Jihočeským okresem Tábor. Kamberk měnil v historii několikrát název (z Karrenberg, Caremberk, přes Zlaté Hory až zpět k dnešnímu názvu Kamberk), příslušnost k okresu a kraji, i statut (městečko, městys). Jediné, co mu zůstává pořád je jeho malebnost v krajině pod Blaníkem, blízkost lesů, říčky Blanice, čistá příroda... Kamberk byl založen patrně ve druhé polovně 13.století a to jako osada horníků z okolních zlatých dolů. Spojení nejstarších dějin obce s dolováním nerostů se odráží i v jejím názvu - význam "karre" označuje čtyřkolový hornický vozík. V písemných pramenech se Kamberk objevuje poprvé v roce 1282, kdy byl v majetku Sezimy z Lanštejna. V roce 1337 zastavil zdejší doly král Jan Lucemburský Petru z Rožmberka a v letech 1369 až 1379 byl majitelem Kamberka známý hornický podnikatel, měšťan Jan Rotlev. V dalších staletích se v držení obce střídali drobní šlechtičtí majitelé, za zmínku stojí například Albrecht Rendl z Úšavy, který vymohl městečku roku 1512 právo Výročních trhů. V roce 1628 získal Kamberk do vlastnictví rod ze Schwendy a od roku 1700 ho vlastnil rod Kűnburků, který připojil Kamberk ke Mladovožickému panství. Mezi nejstarší památky v obci patří jednoznačně objekt bývalé tvrze na břehu Kamberského rybníka. Tvrz byla založená ve 13.století pány z Landštejna, ale už v polovině 15 století zpustla a znovu byla obnovena až na konci 15 století. Stála až do roku 1785, kdy byla přestavěna na faru, která ovšem v roce 1869 vyhořela. K její rekonstrukci došlo v roce 1871. V objektu se zachovaly pozůstatky původní tvrze. Původní kostel, doložený v písemných pramenech již roku 1352, shořel v roce 1720. A tak další památkou a dominantou obce je po požáru nově postavený jednolodní barokní kostel Svatého Martina. V budově bývalé Kampeličky - družstevní záložny - bylo po její opravě zřízeno Muzeum venkova. Muzeum spolu s pamětní síní a zachovalou původní třídou v budově bývalé školy, představuje dochované doklady a předměty ze života venkovských obyvatel na přelomu 19. a 20. století. Kamberský znak tvoří šestipaprskové loukoťové kolo na červeném podkladu. Kamberský znak začlenili do svého erbu i Páni z Onšova, kteří měli Kamberk svého času v držení. Na Předbořické návsi stojí kaple Svatého Vojtěcha. Hrajovicím, které leží v CHKO Blaník, tvoří dominantu návsi památný strom jírovec maďal. Obec Kamberk společně s Hrajovicemi a Předbořicemi má v současnosti asi 180 obyvatel. Ke Kamberku patří také rekreační zařízení Smršťov.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz