Obec Jasenná

Obec Jasenná

Obec Jasenná se nachází v okrese Zlín, kraj Zlínský, v údolí potoka Jasenky zhruba 5,5 km severovýchodně od Vizovic.

Kraj:Zlínský
Okres:Okres Zlín

Obecní úřad

IČ: 00284017

Adresa:

Jasenná č.p. 190
76313 Jasenná

Kontakty

E-mail:

ou.jasenna[zavináč]volny.cz

Telefon:

577 456 122

Zeměpisná poloha: 49° 15' 27" N, 17° 53' 47" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Název obce vznikl jako adjektivum k podstatnému jménu jasan, tj. ves, stráň, hora porostlá jasany; patrně podle polohy obce v jasanových lesích. V historických pramenech z 15., 16. a 17. století se vyskytuje různá podoba tohoto jména - Jasena, Jasenna, Gasenna, Jesena, v roce 1872 jsou to tvary Jasena, Jasená, v roce 1924 pak už dnešní podoba - Jasenná. V obecní pečeti byla radlice, od 19. století pak také kůň. Nový obecní znak a prapor byl pro obec vyrvořen heraldikem Miroslavem J. V. Pavlů z Kelče v roce 1999. 0 osídlení území dnešní Jasenné v době předhistorické svědčí ojedinělé nálezy z doby bronzové i halštatské i žárové hroby lidu popelnicových polí. První historická zmínka o obci je z roku 1468. V roce 1548 se zde připomíná fara, jejíž patronát náležel vizovickému klášteru. Zanikla za třicetileté války. V roce 1777 byla zřízena farní expozitura a byli k ní přifařeni farníci z Ubla a Lutoniny, neboť v tomto kraji se velmi rozšířilo protestantství, takže katolíci byli v mnoha obcích v menšině. V Jasenné se protestantství rozšířilo po roce 1550, také fara se stala luteránskou. Rekatolizaci zde prováděli jezuitští misionáři, vysílaní hlavně z hradišťského kraje, ovšem výsledek jejich činnosti byl nevalný. Ještě před vydáním tolerančního patentu se v roce 1778 veřejně přihlásilo k augsburskému vyznání 139 obyvatel. Po vydání tolerančního patentu se v roce 1781 přihlásila k tomuto vyznání celá obec kromě rodiny fojta Mikuláštíka. Již v roce 1782 byla zřízena v Jasenné evangelická církev. Bohoslužby se konaly zpočátku ve stodole fojta Mikuláštíka, který ji dal k dispozici i přesto, že byl katolík. V roce 1782 byla vystavěna na obecním pozemku dřevěná modlitebna a od roku 1833 byl vybudován nový evangelický kostel. Ještě na přelomu 19. a 20. století bylo velmi rozšířeno salašnictví. V katastru obce bývalo až 18 salašů po 100 - 200 ovcích. Na salaši býval bača, který se zabýval přípravou žinčice, a valach s hoňákem, kteří ovce pásli. Bača míval "13 zl. platu a stravu, také příučky a odučky a z ovce 2 kr. ocasného. Ovce se vyháněly až po Juřím a bývaly na salaších až do Šimona a Judy, co vyháňajú baču z búdy". Autor: Iveta Dorničáková

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz