Obec Hradištko

Obec Hradištko

Obec Hradištko se nachází na území mezi Vltavou (pravý břeh) a Sázavou (levý břeh) před jejich soutokem, v okrese Praha-západ, kraj Středočeský.

Kraj:Středočeský
Okres:Okres Praha-západ

Obecní úřad

IČ: 00241245
DIČ: CZ00241245

Adresa:

Hradištko č.p. 1
25209 Hradištko

Kontakty

E-mail:

udrzba[zavináč]hradistko.cz

Telefon:

257 740 441

Fax:

257 740 586

Zeměpisná poloha: 49° 51' 48" N, 14° 24' 35" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Území obce se rozkládá nad soutokem Vltavy a Sázavy, tedy v oblasti středního povltaví a dolního posázaví. Počátky osídlení zde sahají až do neolitu. Cenné archeologické nálezy dokládají strukturu života a práce v nejstarší řemeslnické a tržní osadě Sekanka ve 13. století. Starobylá ves patřila do husitských válek Ostrovskému klášteru, poté byla v držení šlechtických rodů. V 16. století zde byla postavena renesanční tvrz, která s celým panstvím přešla do majetku strahovského kláštera. Počátkem 18. století byla přebudována na barokní zámeček, dnes sídlo Obecního úradu. V obřadní síni jsou zachovány malby J. Spitzera s námětem Poslední večeře Páně. Zámecká zahrada je ohrazena zdí s výklenkovými kaplemi křížové cesty. Od r. 1848 je Hradištko samostatnou obcí, jejíž součástí jsou i bývalé plavecké osady Brunšov, Šlemín, Pikovice. Roku 1875 byla založena v obci škola a poč. 20. století hasičský sbor. Za II. Světové války byly občané nuceně vysídleni, území se stalo výcvikovým prostorem zbraní SS. V roce 1943 zde Nemci zřídili pobočku koncentračního tábora ve Flossenburgu. Po válce byl postaven Památník obětem II. světové války, kde se každoročnč koná pietní vzpomínka. Obec je od 20. let 20. století územím značného turistického zájmu. Početná zástavba rekreačními objekty vytváří zvýšené nároky na zachování pěkného životního prostředí. Území katastru Hradištka je z hlediska ekologické stability charakterizováno jako velmi vyrovnaná krajina. Nachází se zde cenné přírodovedecké lokality: Národní památka Medník, kterou prochází 7km dlouhá naučná stezka a jejímž symbolem je rostlina Kandík psí zub. Dále se zde nachází přírodní rezervace Kobylí dráha nad Štěchovickou přehradou. V Pikovicích, které jsou známým vodáckým cílem, začíná turistická "Posázavská stezka", vedoucí romantickým údolím kolem četných skal a trampských osad až do Žampachu. V obci je pošta, zdravotní stredisko, škola, mateřská škola, kemp, penzion, restaurace, prodejny potravin, zeleniny, cukrárna aj. a provozovny řady služeb kadeřnice, autoopravna, solárium, truhlář, sklenár aj. Mezi nejvýznamnější podniky v obci patří Českomoravská společnost chovatelů a.s., Natural s.r.o. a tiskárna WAP a.s.. Žije zde 1350 stálých obyvatel a je zde 1735 rekreačních objektů.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz