Obec Hrádek

Obec Hrádek

Obec Hrádek (německy Erdberg) se nachází v okrese Znojmo, kraj Jihomoravský, zhruba 19 km jihovýchodně od Znojma.

Kraj:Jihomoravský
Okres:Okres Znojmo

Obecní úřad

IČ: 00292869
DIČ: CZ00292869

Adresa:

Hrádek č.p. 16
67127 Hrádek

Kontakty

E-mail:

info[zavináč]obec-hradek.cz

Telefon:

515 275 186

Zeměpisná poloha: 48° 46' 37" N, 16° 16' 14" E

Historie

Archeologické nálezy z okolí Hrádku dokládají lidské osídlení území již z pravěku. Existují archeologické nálezy z doby kamenné, železné a bronzové. Se vznikem přemyslovského království se stává řeka Dyje jižní hranicí. Český kníže Břetislav I., vládnoucí v letech 1034 - 1055, vybudoval na přechodech řeky Dyje řetězec tvrzí - Hradů, mezi nimi i tvrz „NAGRADKU“. První zmínka tohoto místního názvu je v historických pramenech datována rokem 1045. K roku 1046 se váže první zmínka o románské rotundě svatého Oldřicha, která je v těsném sousedství stávajícího kostela sv. Petra a Pavla, který je postaven v pozdně barokním slohu. Roku 1342 byl již Hrádek údajně městečkem. V roce 1785 bylo potvrzeno městu Hrádku právo konat výroční trhy. Roku 1866 zanechala na městu stopy válka Rakouska s Pruskem. Po prohrané bitvě, 3. července 1866 ustupovala rakouská armáda ve zmatku k Vídni. Na svém ústupu prošla obcí a přenocovala mezi Hrádkem a Jaroslavicemi. Počátkem srpna 1866 se v Hrádku a okolí ubytovala pruská armáda o počtu 4000 mužů s koňmi a povozy. Asi za tři dny odtáhli a zanechali za sebou spoušť, bídu, hlad a nářek. 1914 - 1918 se vyžádala 1. světová válka z řad hrádeckých občanů 91 obětí. Jednalo se vesměs o občany německé národnosti. 1. 10. 1938 nastalo období pomnichovské republiky a byl proveden odsun českého obyvatelstva do vnitrozemí. V roce 1945 byl kamenný most přes řeku Dyji vyhozen do povětří skupinou mladých německých vojáků. Po příchodu Rudé armády byl postaven za pomoci místního obyvatelstva provizorní most dřevěný. V padesátých letech patřila k velkým akcím výstavba závlahového kanálu a výstavba větrolamů. V červnu 1953 byly zrušeny potravinové lístky a odběrní poukazy. Dne 9. května 1960 byl veřejnosti slavnostně předán nově vybudovaný Kulturní dům, který si občané vybudovali svépomocí. V červenci 1973 byl dokončen vodovod. V roce 1974 byly budovány asfaltové cesty, rekonstrukce mateřské a základní školy. Historické památky obce Hrádek Kostel sv. Petra a Pavla - první zmínka o farním kostele je z roku 1127. 1657 po dobytí Hrádku Švédy vypleněný, 1747 obec včetně fary a kostela vyhořely. 1761 zahájena stavba nového kostela do roku 1764, vysvěcen 1767 Románská rotunda - kaple sv. Oldřicha je nejproslulejší památkou Hrádku. Původně karner na kruhovém půdorysu s půlkruhově vypnutou apsidou z poloviny 13. století. Jde o zbytek staroslavného zeměpanského hradu z 1. poloviny 11. století. Dlouhou řadu let se kaple používalo za kostnici a za Boží hrob. Pod kaplí je hrobka s uloženými kostmi zemřelých. Fara - první zmínka sahá do roku 1227. Za časů náboženských nepokojů propadla celá farnost luteránství. Hřbitov - byl založen roku 1755, začátkem 70. let byla provedena úprava hřbitova. Dominantou je hlavní hřbitovní kříž z roku 1789. Socha sv. Floriana z roku 1757, patrona všech hasičů stojí na náměstí v jeho jihovýchodní části obklopena mohutnými stromy. Památka byla restaurována v roce 2000. Socha sv.Jana Nepomuckého z poloviny 18. století je umístěna naproti škole, památka byla restaurována v roce 1999 Boží muka na konci obce směrem na Dyjákovice z roku 1695, byla restaurována v roce 2002. Boží muka Panny Marie Bolestné r roku 1788 u vinného sklepa v obci, byla restaurovaná 2003. Sousoší Loučení Krista s Pannou Marií z roku 1789 po kostelem, byla restaurovaná v roce 2005. Kaple, nyní zasvěcená sv. Anežce České u silnice směrem do Jaroslavic. Sochy přemístěné ke kostelu a restaurované v devadesátých letech minulého století Sousoší kalvárie z roku 1747 Nejsvětější trojice z roku 1782