Obec Hajnice

Obec Hajnice

Obec Hajnice (něm. Haindorf) se nachází v okrese Trutnov, kraj Královéhradecký.

Kraj:Královéhradecký
Okres:Okres Trutnov

Obecní úřad

IČ: 00277827
DIČ: CZ00277827

Adresa:

Hajnice č.p. 109
54466 Hajnice

Kontakty

E-mail:

ou.hajnice[zavináč]cmail.cz

Telefon:

499 393 141

Zeměpisná poloha: 50° 29' 21" N, 15° 55' 1" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Naše obec se rozkládá na polovině silniční trasy spojující Trutnov a Dvůr Králové nad Labem. Nadmořská výška obce je v průměru 460 m. n. m. Obec se rozprostírá na pláni otevřené severním větrům, na jižní straně ohraničené masivem Liščího vrchu a Kamenného vrchu o výšce 609 m. Tato poloha je příčinou drsného podnebí a kratšího vegetačního období oproti okolním obcím. Obec Hajnice se skládá ze šesti katastrálních území – Brusnice, Kyje, Nesytá, Hajnice, Horní a Dolní Žďár. Je to obec v podstatě středisková, neboť jsou v ní sloučené dřívější samostatné obce, které představovaly výše zmíněná katastrální území. Název Brusnice (Německá) a Kyje byly základem naší obce, když v roce 1949 došlo ke sloučení a změně názvu na Hajnici. Později v roce 1980 byl připojen Horní a Dolní Žďár a tím se stala Hajnice jednou z obcí z největší rozlohou v okrese Trutnov. Jsme obcí pohraniční s počtem obyvatel 888 (dle sčítání v roce 2001). Z minulosti stojí za zmínku, že první písemná zpráva pochází z roku 1620, kdy se o Hajnici píše jako o městečku. Je samozřejmé, že vývoj do této fáze trval mnoho let, proto by mohlo být něco pravdivého na pověstech, že první osídlení pochází z roku 1007, kdy údajně zde jakýsi Adam z Tokowa založil kovárnu a brusírnu, z čehož prý vznikl název Brusnice, německy pak Deutsch – Prausnitz a posléze dnešní Hajnice. Hajnicí již od ranného středověku vedla tzv. solná stezka z českého vnitrozemí přes Hajnici do dnešního Polska. Tato cesta vedla z Liščího vrchu přes centrum obce směrem na Střítěž a dále na Trutnov a byla místním obyvatelstvem zvána jako „stará jaroměřská silnice“. Přestala se používat mezi lety 1842 – 52, kdy byly v našem okolí vybudovány silnice, které se používají dodnes. Obec Hajnice byla v minulosti významnou obcí v našem regionu. V době kolonizační za vlády Přemysla Otakara II. patřila pod Trutnovské panství, později za trvání rakousko-uherské monarchie byla součástí Náchodského panství Picolominiů. Proti náchodské vrchnosti se naši předkové zúčastnili tzv. selského povstání v roce 1775, při čemž Kyjovský rychtář Georg Hetfleisch byl členem 9-ti členného selského guberna, kterého vůdcem byl Antonín Nývlt-Rychetský. K nejstarším stavbám v obci patří kostel sv. Mikuláše, který byl vystavěn v letech 1754-82 na místě dřívějšího kostela ze 13. století zničeného požárem. Další zajímavou stavbou je jednopatrový dům čp. 104 – bývalá kovárna, který je dnes v majetku akademického malíře Petra Rýdla, který jej citlivě opravil a přistavěl výstavní galerii svých prací. Základním zdrojem obživy dřívějších obyvatel bylo zemědělství, práce v lese a v kamenolomech. Ve 20. století se částečně rozvinula textilní průmyslová výroba, po 2. světové válce výroba autodílů ve známé firmě PAL, nyní H.L.F. spol. s r.o., kde bylo zaměstnáno až 220 lidí. Zemědělství je v této době v útlumu, v 2. polovině 20. století zde působil státní statek, nyní transformován na Zemědělskou a.s. Výšina se sídlem ve Starých Bukách. Sport a kultura v obci má dlouholetou tradici. Oddíl kopané zde byl založen v roce 1947 a trvá dodnes, i když jeho výsledky na začátku nového století nejsou takové, jaké měli jeho zakladetelé. Novým sportem je sport šipkařů, jehož výsledky jsou daleko lepší, neboť hrají v první Východní české lize a mají dobré umístění. Velmi dobré výsledky vykazují hasiči. Sbor byl založen v roce 1945 a trvá nepřerušeně až do dneška. Jeho součástí je soutěžní družstvo v požárním sportu, které v roce 2002 zvítězilo v okresním přeboru a poté i v krajském kole a zúčastnili se i celostátního přeboru. Přes území naší obce vede několik turistických tras. V části Kyje byl nově vybudován „Ranč Uncle Billa“, kde mají zájemci možnost projížďky na koni. V odlehlejších lokalitách, ale jako součásti naší obce se nacházejí rekreační osady Nesytá, Mravenčí domky, Hajnička, Dubový Dvůr, Olimberg, přitom jak v Hajnici, tak i v Horním Žďáru je mnoho objektů chatařů přímo v obci. V obci je jedna hospoda (v Hajnici), jeden motorest při státní silnici Trutnov – Dvůr Králové nad Labem a jeden snack – bar též v Hajnici. V obci je zdravotní středisko – 4x týdně ordinuje zubní lékařka, 2x týdně obvodní lékař a 1x týdně dětská lékařka. V roce 1978 byla postavena nová mateřská škola, původní MŠ slouží nyní jako obecní úřad. Základní škola byla postavena v roce 1872, rekonstruovaná byla v roce 1978 a slouží dodnes. Posvícení se u nás slaví vždy v sobotu a v neděli v týdnu, kdy se slaví sv. Václav. Hajnice má silniční spojení na Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř, Úpici, Staré Buky a Kohoutov. Hajnice je součástí mikroregionu Podkrkonoší.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz