Obec Ejpovice

Obec Ejpovice

Obec Ejpovice se nachází v okrese Rokycany, kraj Plzeňský, na levém břehu řeky Klabavy zhruba 6 km západně od Rokycan a 10 km východně od Plzně.

Kraj:Plzeňský
Okres:Okres Rokycany

Obecní úřad

IČ: 00258695

Adresa:

Ejpovice č.p. 24
33701 Ejpovice

Kontakty

E-mail:

obec.ejpovice[zavináč]tiscali.cz

Telefon:

371 728 631

Fax:

371 725 354

Zeměpisná poloha: 49° 44' 44" N, 13° 30' 48" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Zdejší krajina byla osídlena již za doby kamenných mohyl (zhruba 3.století před Kristem), o čemž svědčí mnohé nálezy pohřebišť. Původní vesnice byla založena v 11. – 12. století našeho letopočtu EPEM (Epo byl plzeňský měšťan, který vlastnil část obce) a rozkládala se v údolí mezi Čilinou a Skálami. První písemná zmínka o Ejpovicích pochází z roku 1331, kdy vesnice patřila špitálu sv. Máří Magdalény v Plzni. Konrád z Dobřan zakoupil Ejpovice pro tento špitál a král Jan vesnici osvobodil od placení královské berně. Určujícím rozvojovým prvkem byla pro obec zemská stezka vedoucí tudy z Bavorska do Čech. Na původní královské cestě z Norimberka do Prahy stával hrad, který sloužil jako ochranná pevnost pro obyvatele. Z roku 1375 jsou známi dva vladykové Ejpovští – Štěpán a Zifríd, kteří se usadili na ,,Starém zámku“ u Ejpovic (Hrádek). Hrádek se nacházel naproti vesnici Klabavě a stal se sídlem téměř všech pánů Ejpovských. V držení vesnice se postupně vystřídalo mnoho pánů a vladyků (např. 1379 Ctibor ze Švamberka, 1398 Beneš z Ejpovic, 1505 Staněk z Pavlovic a další), až roku 1537 prodali Kryštof a Václav Točníkové z Křimic spolu se svým strýcem Janem tvrz Ejpovice (nové sídlo šlechty, nacházelo se ve vsi), ves Kyšice a Hrádek městu Plzni. Od té doby Hrádek pustl a již nikdy nebyl obydlen. Do dnešní doby se dochovala jen malá část hradního zdiva a označení ,,K Starému zámku“. V 17. století byla v obci zahájena intenzivní těžba železných rud a byl zde postaven vodní hamr, který pracoval pro Horomyslické železárny. Vesnice byla rozdělena pod držení Rokycan a města Plzně. Toto rozdělení je patrné i ze stavebního stylu jednotlivých, do dnešní doby zachovaných, zemědělských usedlostí z přelomu 19. století. Usedlosti, které byly pod správou města Plzně měly své vjezdy postaveny v barokním stylu a naopak usedlosti spadající pod Rokycany stavěly se ve stylu renesančním. Kaple sv. Václava Kaple sv. Václava byla postavena roce 1904 z prostředků občanů, získaných většinou z výtěžků ochotnických divadelních představení, za vydatného přispění pana mlynáře Tyla ze mlýna. 28. 9. 1904 byla kaple slavnostně vysvěcena památce svatého Václava a od té doby se drženo v Ejpovicích václavské posvícení. V roce 1994 se konala generální rekonstrukce kaple. Její znovuvysvěcení proběhlo v témž roce a ujal se ho 1. biskup plzeňský Msgr. František Radkovský za asistence arcibiskupa Jaroslava Aubrechta z Dýšiné. V kapli se každou neděli slouží bohoslužby a často se zde také konají koncerty vážné a gotické hudby. Kaplička sv. Jana Nepomuckého Návesní kaple v Ejpovicích, umístěná při místní komunikaci v blízkosti potoka, je postavená na přibližně čtvercovém půdorysu. Má stanovou střechu ukončenou čtyřbokou věžičkou, nad níž je umístěna osmiboká cibulová věžička s makovicí a křížem. Kaple je situována vstupem k silnici. Kaplička, stejně jako ostatní sakrální stavby v Ejpovicích musela podstoupit rozsáhlou rekonstrukci, která se uskutečnila v roce 2000 a v témž roce proběhlo její znovuvysvěcení. Kaplička „Všech svatých“ Skromná kaplička pocházející ze 17. století se těší velké oblibě mezi místními lidmi, kteří jí také nazývají ,,Na Dorťáku“. V minulosti byla silně poškozena a roku 1994 byla společně s kaplí sv. Václava zrekonstruována. Slavnostního aktu znovuvysvěcení se konal ve stejný den jako u výše zmíněné kaple a ujal se ho Msgr. František Radkovský. Památník „Obětí válek“ Pomník je věnován obětem 1. a 2. světové válce a americké armádě, která se účastnila osvobozování Ejpovic na konci 2. světové války. U pomníčku se konají každý rok pietní akce, u příležitosti oslav vzniku samostatného Československého státu (28. 10. 1918) a dne osvobození od fašismu (1945). Ejpovické útesy a jezero Dnešní jezero vzniklo zatopením vytěženého dolu. První zmínky o existenci dolu v Ejpovicích sahají až do 18. století, kdy zde bylo započato s těžbou železné rudy. Těžba byla zanedlouho po zahájení utlumena a znovu obnovena až v roce 1953. V tehdejších plánech bylo stanoveno, že celá lokalita bude vytěžena a současně bude zlikvidována i obec Ejpovice. V roce 1967 byla těžba železné rudy ukončena a důlní dílo se nechalo samovolně zatápět důlní a povrchovou vodou. Nyní má jezero rozlohu 44 ha a sahá do hloubky až 43 m. Jezero je využíváno převážně k rekreačním účelům, jeho atraktivitu zvyšuje také existence přírodní památky, vyhlášené v roce 1993, ,,Ejpovické útesy“. Na severní straně je odkryto těleso, které patřilo skalním útesům spodnoordovického moře. Kromě zřetelných jevů způsobených příbojovou činností, jsou zde zachovány také původní organismy, které v tomto prostředí žily. Na břehu jezera se nyní nachází autokemp Diana, který je vyhledávaným cílem nejen domácích, ale ve velké míře i zahraničních turistů. Kolem kempu a jezera vede nově vybudována cyklostezka z Plzně do Prahy. Školství Základní škola a mateřská škola Ejpovice, příspěvková organizace. Jejím zřizovatelem je od 1. 1. 2003 obec Ejpovice. Základní škola má 1-5 třídu, žáci jsou rozdělení do 2 tříd. V letošním školním roce 2009/2010 navštěvuje školu XX žáků. K dispozici mají počítačovou učebnu. Mateřská škola je jednotřídní, v letošním roce ji navštěvuje 30 dětí. Na školní zahradě je nově vybudováno dětské dopravní hřiště – sponzorský dar od firmy SUPTel, a.s. Plzeň. Ve školní jídelně se stravují žáci ZŠ + MŠ. Obě školy využívají pro tělesnou výchovu v zimě krytou halu a v létě nové hřiště s umělým povrchem TJ Sokol Ejpovice. Nově je otevřena školní družina. Zájmové aktivity: · Výuka anglického jazyka pro nejstarší děti mateřské školy a pro žáky základní školy · Výtvarná a pracovní výchova · Hudební výchova Školství Základní škola a mateřská škola Ejpovice, příspěvková organizace. Jejím zřizovatelem je od 1. 1. 2003 obec Ejpovice. Základní škola má 1-5 třídu, žáci jsou rozdělení do 2 tříd. V letošním školním roce 2009/2010 navštěvuje školu XX žáků. K dispozici mají počítačovou učebnu. Mateřská škola je jednotřídní, v letošním roce ji navštěvuje 30 dětí. Na školní zahradě je nově vybudováno dětské dopravní hřiště – sponzorský dar od firmy SUPTel, a.s. Plzeň. Ve školní jídelně se stravují žáci ZŠ + MŠ. Obě školy využívají pro tělesnou výchovu v zimě krytou halu a v létě nové hřiště s umělým povrchem TJ Sokol Ejpovice. Nově je otevřena školní družina. Zájmové aktivity: · Výuka anglického jazyka pro nejstarší děti mateřské školy a pro žáky základní školy · Výtvarná a pracovní výchova · Hudební výchova Školství Základní škola a mateřská škola Ejpovice, příspěvková organizace. Jejím zřizovatelem je od 1. 1. 2003 obec Ejpovice. Základní škola má 1-5 třídu, žáci jsou rozdělení do 2 tříd. V letošním školním roce 2009/2010 navštěvuje školu XX žáků. K dispozici mají počítačovou učebnu. Mateřská škola je jednotřídní, v letošním roce ji navštěvuje 30 dětí. Na školní zahradě je nově vybudováno dětské dopravní hřiště – sponzorský dar od firmy SUPTel, a.s. Plzeň. Ve školní jídelně se stravují žáci ZŠ + MŠ. Obě školy využívají pro tělesnou výchovu v zimě krytou halu a v létě nové hřiště s umělým povrchem TJ Sokol Ejpovice. Nově je otevřena školní družina. Zájmové aktivity: · Výuka anglického jazyka pro nejstarší děti mateřské školy a pro žáky základní školy · Výtvarná a pracovní výchova · Hudební výchova Kultura Na kulturním životě v obci se podílejí školská a kulturní komise OÚ, hasiči, sportovci TJ Sokol a myslivci.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz