Obec Dvakačovice

Dvakačovice je obec ležící v okrese Chrudim. Má 179 obyvatel a katastrální území obce má rozlohu 365 ha.

Kraj:Pardubický
Okres:Okres Chrudim

Obecní úřad

IČ: 00484466

Adresa:

Dvakačovice č.p. 43
53862 Dvakačovice

Kontakty

E-mail:

ou[zavináč]dvakacovice.cz

Telefon:

469 692 870

Zeměpisná poloha: 49° 58' 51" N, 15° 53' 43" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Obec se nachází na teplé opukové stráni nad řekou Novohradkou. Bezprostřední okolí obce bylo osídleno již v pravěku. Známé jsou nálezy z mladší a pozdní doby bronzové (1300 - 750 let př. n.l.), kultur lužické a slezskoplatěnické. Prostor byl též osídlen Kelty v době laténské (400 př. n.l. - 0). Asi nejvýznamnější jsou však raně středověké nálezy z doby hradištní, které jsou známy z mohylového slovanského pohřebiště v obecním lese východně od obce. Značně intenzívní osídlení Slovany dokládají i další nálezy z jiných míst našeho katastru. Jméno obce je doloženo z 15. stol. predikáty zdejších šlechticů. Roku 1415 šlechtic Štěpán z Dvakačovic připojil svoji pečeť k stížnému listu proti upálení Mistra Jana Husa. Další písemné záznamy existují z r. 1504, kdy Mikuláš z Mezilesic na Bořicích uzavřel s Vilémem z Pernštejna smlouvu o kus řeky pod mlýnem Dvakačovským. Název obce svědčí, že se jednalo o sídliště okolo dvora jakéhosi Dvakače. Úrodné půdy a příhodné mikroklimatické poměry poskytly podmínky pro úspěšné polní hospodaření i ovocnářství (třešňovky), v minulosti byly v okolí i vinice. Ve Dvakačovicích a v okolních obcích existovala od husitských dob početná českobratrská komunita, od 18. stol. je obec střediskem evangelické církve. V místě působil v letech 1962 až 1992 farář a biblický badatel Adrian Mikolášek. Evangelický Chrám Páně byl v obci vystavěn v novogotickém slohu v 19. stol. Soužití obyvatel různého vyznání dokládá i katolická kaplička Nejsvětější Trojice, postavená na návsi taktéž v novogotickém slohu v 19. stol. a opravená v r. 2001. Zalesněné stráně nad pravým břehem Novohradky jsou spolu s neosídlenou údolní nivou a břežními porosty významným biokoridorem (pásem, umožňujícím migraci živočichů) v jinak velmi odlesněné krajině. Nad jezem v obci se nachází počátek významné vodohospodářské stavby: umělého vodního kanálu Zminky (též Zvíny, Dvakačovického náhonu nebo jen Náhonu). Náhon je dlouhý v současné době 11.5 km a byl vybudován v 15. stol., v období pudkého rozvoje rybníkářství ve východních Čechách. Sloužil k napájení dnes již zaniklé rybniční soustavy okolo Zminného a k pohonu několika mlýnů. Dílo je unikátní tím, že převádí vodu z Novohradky přes výrazné rozvodí do Loučné u Sezemic. Na trase Zminky se mezi Veskou a Sezemicemi nacházelo i několik akvaduktů, kterými byl Náhon převáděn přes křížící vodní toky. K ochraně jezu ve Dvakačovicích a vtoku do Zminky při povodních slouží tzv. Jalovák - odlehčovací koryto, převádějící část povodňové vody asi 1/2 km pod vtokový objekt. Náhon byl v 90. letech Povodím Labe vyčištěn, údržba Jalováku proběhne v příštích létech. Rozvoj obce byl těžce poznamenán stavební uzávěrou v období propagace tzv. střediskových obcí. Dnes má obec okolo 150 obyvatel. Místní Sokolové v současné době přeměňují po léta zanedbané hřiště u lesa ve víceúčelový sportovní areál. Přes obec vedou značené cyklotrasy 4111 z Horní Rovně do Zbohova a 4122 z Dašic do Přibyslavi.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz