Obec Dubno

Obec Dubno

Obec Dubno leží asi 2 kilometry od města Příbram, asi 3 km východně od Příbrami, na opuštěném úseku silnice I/18. Obec má asi 250 obyvatel.

Kraj:Středočeský
Okres:Okres Příbram

Obecní úřad

IČ: 00662810

Adresa:

Dubno č.p. 45
26101 Dubno

Kontakty

E-mail:

obecdubno[zavináč]obecdubno.cz

Telefon:

318 627 136

Zeměpisná poloha: 49° 41' 49" N, 14° 3' 13" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

V roce 1850 došlo ke změně správního systému: byly zrušeny dosavadní kraje a panství a zřízeny soudní okresy, které se staly nejnižší jednotkou územní správy (a existovaly s malými změnami až do roku 1949). Soudní okresy byly orgány správy justiční i finanční. Vždy dva či tři byly sdruženy v okres politický - politické okresy se časem měnily, měnil se i počet místních obcí vzájemným slučováním či naopak osamostatňováním. V letech 1850 - 1855 existoval v rámci Pražského kraje politický okres Příbram (se soudními okresy Příbram a Dobříš), v letech 1855 - 1868 byl okres Příbram i Dobříš současně okresem soudním i politickým, v letech 1868 - 1948 se obnovil původní stav z r. 1850 (i když k jistým změnám došlo v letech 1939 - 1945). V letech 1850 - 1855 existovala okresní hejtmanství, pak do r. 1868 okresní úřady, poté do r. 1919 znovu okresní hejtmanství a konečně opět okresní úřady. Později, v roce 1960, vzniklo nové krajské zřízení. Radikální reformou (podle zákona č. 36 Sb. ze dne 9. 4. 1960 s platností 1. 7. 1960) vznikl nový okres Příbram jako jihozápadní část Středočeského kraje - zahrnoval dosavadní okresy Příbram, Dobříš a Sedlčany i některé části dosavadních okresů jiných. V průběhu času se měnil význam některých míst - vlastně pouze Příbram si podržela svou důležitost (jako sídlo správních orgánů, jako privilegii obdařené královské horní město, i pro svou spjatost s mariánským poutním místem Svatá Hora). Jiná městečka či místa naopak svého významu pozbyla - jedním z nich bylo i Dubno (které bylo po určitou dobu dokonce součástí vsi Nová Hospoda, v jiné době naopak Nová Hospoda patřila k Dubnu, její osudy však byly později odlišné). V letech 1850 - 1949 měl soudní okres Příbram 42 osad a obcí. Do roku 1850 však např. dvě osady Dubnu nejbližší k Příbrami nespadaly: Bytíz byl enklávou panství Lhota, patřícího Františku knížeti Colloredo Mansfeldo- vi, a Dubenec enklávou panství Milín, patřícího ústavu šlechtičen na Hradě pražském. Církevně spadalo Dubno - spolu s dalšími osmi obcemi - k děkanství (a vikariátu) Příbram (v roce 1298 je např. Dubno jmenováno v potvrzení biskupa Řehoře, jímž stvrdil faráři Vojslavovi v Příbrami desátky na některých vesnicích). Škola byla v Dubně založena r. 1866 a existovala do r. 1953. V roce 1922 byl v Dubně založen Podpůrný spolek občanský (trval do r. 1953), v letech 1906 - 1918 tu existovalo vodní družstvo a v letech 1908 - 1949 kampelička. Původ jména "Dubno" odvozuje J. V. Bezděka (viz "Jak vznikla jména osad na Příbramsku") od charakteru lesnaté krajiny (podobně jako Dubenec, Dubová hora atd.). Dodává, že r. 1298 se uvádí název "Duben" (r. 1379 patřila ves Duben ke hradu příbramskému), r. 1390 název "Dubna" a od r. 1555 "Dubno". (Uvádí rovněž, že název "Dubenec" vznikl zdrobněním jména Dubno - osadu Dubenec vysadil právem německým Štěpán z Tetína, r. 1555 připadal Dubenec ke hradu Karlštejn.)

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz