Obec Dolní Branná

Obec Dolní Branná

Obec Dolní Branná (německy Hennersdorf) se nachází v okrese Trutnov, kraj Královéhradecký.

Kraj:Královéhradecký
Okres:Okres Trutnov

Obecní úřad

IČ: 00277738

Adresa:

Dolní Branná č.p. 256
54362 Dolní Branná

Kontakty

E-mail:

obec[zavináč]dbranna.cz

Telefon:

499 421 385

Zeměpisná poloha: 50° 35' 37" N, 15° 35' 37" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

1276: - první historický záznam o naší obci 1276 – 1394: - patřila „Unterbrenney“ k děkanátu jičínskému 1357 – 1363: - majitelem Jan ze Skupice 1363 – 1380: - majitelem Václav z Cidliny 1380: - od tohoto roku patřila k panství hradu Štěpanic 1395: - datuje se (dle prof. Šimáka) pojmenování obce Henrici villa – Henningsdorf – Hennersdorf 1398: - vystavěla zde Eusebia z Valdštejna dřevěný kostel 1406: - patřila k obci Lhota Zahajská 1424: - v měsíci březnu táhli obcí k Hostinnému husité 1490: - vystavěl zde Jiří z Valdštejna kamenný kostel 1510: - přešla obec v držení jiné větve Valdštejnů, tj. ze Skály 1549: - obec vlastnil Jan z Valdštejna na Štěpanicích 1557 – 1574: - obec vlastnil Zdeněk z Valdštejna 1599 – 1606: - obec vlastnil Adam z Valdštejna, který ji prodal V. Zárubovi 1606: - obec získal Václav Záruba z Hustiřan 1632 – 1918: - připojena ke knížectví frýdlantskému, majitelem se stal Otta Bedřich, hrabě z Harrachu, od té doby v držení rodu Harrachů 1701: - spojena s panstvím jilemnickým 1716: - dosazen první učitel (Tobiáš Hilstcher) 1745: - v měsíci září zpustošili obec Prusové 1746: - vyhořela škola 1747: - dal Bedřich Harrach vystavět novou dřevěnou školu 1827: - vystavěna okresní silnice z Vrchlabí přes D.B. do Lhoty Zahajské 1857: - položen zákl. kámen k nynějšímu kostelu (vysvěcen r. 1860) 1860: - vystavěna fara 1868: - zřízen nový hřbitov 1869: - vystavěna železniční dráha Trutnov – Stará Paka 1873: - obec připojena k okresu vrchlabskému 1880: - postavena hasičská bouda 1885 – 1945: - vyhořel mlýn Roberta Ulmanna v dolní části obce, na tomto místě byla vystavěna Ignácem Dixem z Velké Úpy továrna na papír a spolu se svými syny ji vlastnil až do r. 1945 1872 – 1945: - byla zřízena ruční a mechanická tkalcovna, firma Merfeld a synové z Biefeldu, pozdějším majitelem se stal r. 1908 Josef Jan Menčík ze Semil 1892: - vystavěna umrlčí komora – márnice 1893: - zřízen poštovní úřad v budově čp. 226 (dnes Konopáč) 1898: - otevřena zastávka železniční dráhy 1910: - v obci žije 140 Čechů a 1262 Němců, Němec Petr Honnemayer společně se svým švagrem továrníkem Alfredem Pilzem z Varnsdorfu nechali postavit jednopatrovou továrnu na úpravu kapesníků (dnes Mileta) 1913: - na poštu umístěn telegraf 1914 – 1918: - I. světová válka – z obce rukovalo v první vlně 63 mužů, později další - dokonce s rokem narození 1898, v této válce padlo celkem 45 mužů a 10 jich zůstalo nezvěstných, všem byl u kostela vystavěn pomník s jejich jmény (desky byly později strženy) 1919: - ve volbách zvoleni dva zástupci české menšiny do obecního zastupitelstva, kteří prosadili zřízení české školy, zřízena jednotřídní česká škola 1920: - Konsumní spolek v H. Branné zřídil v D. Branné prodejnu v čp. 203 (dnes Jech), vedoucí byla Vlasta Srnová 1924: - řídícím učitelem školy pro české děti se stal Josef Šlitr, který v obci žije až do r. 1938, kdy byl donucen odejít 1927: - volby do obec. zastupitelstva – tři Češi získávají mandát, (Jan Hanzlíček – tkalc. mistr, Antonín Skalský – úředník, Josef Šlitr – řídící učitel) 1929: - zakoupena budova čp. 224 (dnes Kliner) pro českou školu, v obci se rozsvěcejí první elektrické lampy 1930: - uspořádána první česká národní pouť, slavilo se 50.výročí založení hasičského sboru 1931: - v obecních volbách získali Češi 3 mandáty (Skalský, Šlitr a František Šorm – poštmistr) 1933: - německá expanze, na zdech domů Čechů se objevují hákové kříže 1935: - ve volbách v obci zvítězila Henleinova strana, silnice do Kunčic pokryta asfaltem 1937: - zemřel T.G.Masaryk, Němci kupodivu státní smutek neigno-rovali 1938: - volby – vítězí Henleinova Sudeten Deutsche Parte, Češi mají opět tři mandáty (Skalský, Šlitr a Jiří Bachtík – rolník), 10.10. uzavřena česká škola a budova obsazena německou četnickou stanicí, mnoho českých lidí bylo nuceno opustit obec 1939: - na 80 mužů rukuje do války 1940: - stíhání Čechů, zatčen a odsouzen Fr. Palouš za poslouchání cizího rozhlasu, zatčení Ot. Čivrného z čp. 223 za to, že při cestě z Mrklova hodil pár jablek a několik kousků chleba francouzským zajatcům pracujícím na stavbě silnice 1942: - odvezeny tři kostelní zvony pro válečné účely 1944: - obec zažila letecký poplach, všichni muži od 16 do 60 let se museli ve Vrchlabí hlásit k odvodu 1945: - konec války, odsun 975 Němců, příchod prvních českých osídlo-vatelů (asi 400 lidí z H. Branné, asi 200 z kraje), zřízena prodejna potravin – vedoucím Vítězslav Mečíř, ředitelem školy, která získala prostory bývalé německé školy, se stal Fr. Janata, ustaven Sbor hasičů a Sokol 1946 - ve volbách získali v obci nejvíce hlasů komunisté, obec navštívil ministr školství Nejedlý, založena organizace TJ Sokol 1948 - volby – nástup komunistického Československa 1949 - obec navštívil A. Zápotocký – ministerský předseda, počátek kolektivizace – ustaveno Jednotné zemědělské družstvo, zastaven provoz mech. tkalcovny a šlichtovny n.p. Mostex, závod 015 (továrna ve středu obce) 1951: - přistavěna požární zbrojnice k čp. 75 1952: - všichni zemědělci podepsali přihlášku do JZD, otevřena poradna pro matku a dítě 1953: - krize JZD, někteří zemědělci z JZD vystupují 1954 – 1958: - přestavba sálu kulturního domu 1960: - zrušení okresu vrchlabského, Dolní Branná připadla okresu Trutnov 1960 – 1964: - přistavěna část kulturního domu – hlavní vchod (zasedací místnost, výčep, toalety, byt domovníka, knihovna) 1963 – 1964: - vybudování urnového hřbitova na „Kapličce“ 1964: - D.B. získala titul „Vzorná obec“ 1965: - v kulturním domě přestalo promítat kino 1969 – 1970: - oprava kostela 1972: - postavena nová budova MŠ, slavnostně otevřena v r. 1973 1974: - JZD se přetransformovalo do Státního statku Lánov, proběhlo první vítání občánků 1975 – 1976: - vybudováno veřejné osvětlení 1976: - Zimních olympijských her v Innsbrucku se zúčastnil Josef Malínský ml., reprezentant v biatlonu 1979: - dokončení oprav kapličky, výměna dřevěného kříže u cesty na Horní Kalnou za železný 1980: - letecké postřiky proti obaleči modřínovému 1980 – 1995: - období úspěchů dolnobranského lyžování, D.B. pořádá několik významných závodů v běhu na lyžích, nejúspěšnější reprezentanti Sokola D.B. - v juniorské reprezentaci Československa v letech 1987 – 1990 L. Bucharová, H. Černohorská a V. Horáková a v roce 1991 – 1992 D. Matouš, největší úspěchy - L. Bucharová - MS juniorů 1989 9. místo, v r. 1995 v celkovém pořadí Světové série dlouhých běhů 2. místo, maratónské lyžařské běhy v Německu 1. místo a v Austrálii 2. místo 1989: - pád totalitního režimu

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz