Obec Choryně

Obec Choryně

Obec Choryně se nachází v okrese Vsetín, kraj Zlínský. Počátkem roku 2012 zde žilo 742 obyvatel, v roce 2006 jich bylo 712. Na západním okraji obce se nachází přírodní památka Choryňská stráž.

Kraj:Zlínský
Okres:Okres Vsetín

Obecní úřad

IČ: 00303844
DIČ: CZ00303844

Adresa:

Choryně č.p. 200
75642 Choryně

Kontakty

E-mail:

podatelna[zavináč]obec-choryne.cz

Telefon:

571 619 730

Fax:

571 619 728

Zeměpisná poloha: 49° 29' 47" N, 17° 54' 3" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

První písemná zpráva o Choryni se nachází v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka asi z roku 1131. Byla součástí majetku olomoucké kapituly a od roku 1263 pak lenním statkem olomouckého biskupství. Jestliže se ve 13. až 15. století střídali držitelé Choryně dosti často, pak od roku 1480 získalo léno trvalejšího držitele, když se dostalo do majetku rodu z Ledské, jehož příslušníkům náleželo od roku 1620. Podle Choryně se začali příslušníci tohoto rodu psát choryňští z Ledské. Málokterá obec se může pochlubit tak dlouhou dobou trvání jako právě Choryně.Její počátky sahají do doby, z níž se dochovalo velmi málo písemných zpráv.Východiskem k vylíčení našeho obrazu minulosti obce Choryně zůstává listina olomouckého biskupa Jindřich Zdíka z roku 1131,jejíž vznik byl nověji datován do doby asi o desetiletí mladší.Historicky vzato je Choryně nejstarší písemně doloženou obcí na území nynějšího okresu Vsetín.Spolu s ní se ve Zdíkově listině vzpomínají ještě vsi Sazany a Němetice.Na území Sazan bylo ve druhé polovině 13.století založeno nové město Kelč. V roce 1680 byla obec postižena morovou epidemií, v letech 1424 a 1742 válečnými událostmi, kdy byla úplně vyloupena a vypálena. Významnou kulturní památkou je klášter. Až dosud se mělo zato, že byl postaven roku 1573 za Václava z Ledské. Ve skutečnosti byl obytný a správní objekt, v němž se zdržovala vrchnost, ještě v březnu roku 1654 tvrzí. Kdo nechal tvrz přestavět na zámek se zatím přesně neví. Počátkem 19. století za Jana Forgáče byla zámku dána nynější podoba. Roku 1882 byl kardinálem Fürstenberkem zřízen v bývalém zámku choryňských pánů klášter kongregace sester sv. Kříže. V současnosti najdeme v choryňském klášteře domov pro seniory-Institut Krista Velekněze.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz