Obec Bukovina nad Labem

Obec Bukovina nad Labem se nachází v okrese Pardubice, kraj Pardubický, poblíž levého břehu řeky Labe, zhruba 9 km severovýchodně od Pardubic a 10 km jižně od Hradce Králové.

Kraj:Pardubický
Okres:Okres Pardubice

Obecní úřad

IČ: 00273406

Adresa:

Bukovina nad Labem č.p. 11
53352 Bukovina nad Labem

Kontakty

E-mail:

ou.bukovina[zavináč]tiscali.cz

Zeměpisná poloha: 50° 7' 31" N, 15° 49' 31" E

Historie

Obec Bukovina nad Labem leží v severním okraji okresu Pardubice, na Levém břehu Labe. Vznik obce lze odhadovat do první poloviny 13.století jako osady patřící do panství opatovického kláštera, kde sídlil řád Benedyktínů. První písemná zmínka o obci je z roku 1343. Zajímavostí z historie obce je skutečnost, že zde až do své smrti 10.února 1849 žil a hospodařil jeden ze spoluvynálezců ruchadla, kovář a rolník Václav Veverka. Až do poválečných let byl v provozu "přívoz" přes řeku Labe financovaný z obecní pokladny. Prám byl upraven i pro přepravu koňských povozů, neboť mnozí hospodáři vlastnili pozemky na druhém břehu Labe. Nyní je v obci hlášeno k trvalému pobytu 220 obyvatel v 83 číslech popisných. Obec je plně plynofikována, je zde veřejný vodovod a v roce 1996 byla provedena rekonstrukce elektrorozvodů. V obci má sídlo obecní úřad, obecní zastupitelstvo je devítičlenné.Sbor pro občanské záležitosti obecního úřadu organizuje oslavy významných životních jubileí občanů jako např. vítání občánků, stříbrné,zlaté i diamantové svatby, oslavy 60.70.80.... narozenin apod. Významnou a úspěšnou činnost vykazují dobrovolné spolky ČCK (Český červený kříž) a Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen v roce 1885 a v příštím roce (2010) oslaví 125. výročí založení. Oba spolky mimo jiné pořádají dětské karnevaly, pálení čarodějnic, Mikulášské nadílky ,ale zejména již tradiční " Bukovinské babí léto". Jde o celoobecní společenskou a kulturní událost, jejíž tradice byla založena s příchodem nového tisíciletí a která se koná vždy poslední sobotu v srpnu a odehrává se na sportovním hřišti. Součástí akce je Velký dětský den na rozloučenou s prázdninami, koncert dechové hudby nejen pro starší a pokročilé, bohatá tombola a ve večerních hodinách pak následuje taneční zábava. Nechybí zde bohaté občerstvení za slušné ceny , řada doprovodných akcí a příjemná pohoda.