Obec Bukovice

Obec Bukovice

Obec Bukovice se nachází v okrese Náchod, kraj Královéhradecký. Rozkládá se zhruba 1,5 km severně od města Police nad Metují a 2 km na jihovýchod od hory Ostaš, v Polické pánvi při soutoku Hlavňovského a Pěkovského potoka, jímž vzniká potok Dunajka.

Kraj:Královéhradecký
Okres:Okres Náchod

Obecní úřad

IČ: 00653675

Adresa:

Bukovice č.p. 78
54954 Bukovice

Kontakty

E-mail:

obec.bukovice[zavináč]iol.cz

Telefon:

491 541 134

Zeměpisná poloha: 50° 33' 1" N, 16° 13' 45" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Obec Bukovice leží na soutoku Pěkovského a Hlavňovského potoka 1 km severně od Police nad Metují ve směru na Broumov. Osada byla založena kolem roku 1220 polickými benediktýny, kteří tu vystavěli poplužní dvůr, připomínaný ještě v r. 1405. Po jeho zrušení byli zdejší usedlíci povinni vykonávat robotu na dvorech polického panství, což vedlo k účasti na velkém selském povstání v r. 1680. K polickému panství náležela Bukovice až do r. 1848, poté byla sloučena s Velkou Ledhují. Osamostatněna byla v r. 1877, v r. 1954 připojena k Polici nad Metují, v r. 1960 oddělena a spojena s Hlavňovem s názvem Hvězda. Nyní je samostatnou obcí. Při sčítání domů a bytů v r. 1970 bylo v obci 96 domů, 145 bytů, 389 obyvatel, z toho 117 důchodců. V r. 1991 dochází ke zrušení a likvidaci bývalého textilního závodu VEBA, který přechází v restituci do vlastnictví p. Goldmanna. Ten jej záhy prodává pochybnému majiteli. Továrna dnes chátrá a pustne. Bezúplatným převodem od FNM obec získala do svého majetku prodejnu potravin. Od r. 1993 dochází v obci k prudkému rozvoji podnikání. Podnikat začíná kolem třiceti nových drobných řemeslníků. V roce 1997 ve dnech 7. a 8. července postihla obec povodeň, kterou nikdo nepamatuje. Valící se masa vody se řítila pod silnici od vrátnice továrny až po sokolovnu. Voda zaplavila kravín, Plácek, navážku za garážemi k Hlavňovu, tenisové kurty, usedlost u Hubků čp. 4. Nezůstaly ušetřeny některé obytné domy, podmáčeny byly chodníky. Škoda na obecním majetku byla odhadnuta na 224 tis. Kč. Při silnici stojí sloup s Immaculatou z r. 1747 a malá zvonička. Polopostavu Madony s Jezulátkem nalezneme v pečetním poli obecní pečeti z 18. století.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz