Obec Bučina

Obec Bučina

Bučina je obec v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji a spadá do oblasti správního obvodu Vysoké Mýto.

Kraj:Pardubický
Okres:Okres Ústí nad Orlicí

Obecní úřad

IČ: 00278581

Adresa:

Bučina č.p. 36
56601 Bučina

Kontakty

E-mail:

info[zavináč]obecbucina.cz

Telefon:

465 485 259

Zeměpisná poloha: 49° 53' 44" N, 16° 11' 37" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

1167 - první písemná zmínka o obci v nadační listině krále Vladislava I. "Petr Lubman věnoval ves "nabucině" klášteru v Litomyšli". Bučina tak patří k nejstarším a nejdéle obydleným místům někdejšího Litomyšlska. 1244 - Bučinu držel první známý vladyka Držek z Bučiny, poté krátce patřila k litomyšlskému biskupství 1346 - první zmínka o kostelu sv. Jakuba Většího R. 1375 - plebán Vít, první známý farář u tohoto kostela. 1386 - Mauric z Bučiny byl instalován bakalářem pražské University -1431 - první známý rychtář Mikeš, bučinští rychtáři byli voleni -1548 - urbář litomyšlského panství uvádí 19 jmen poddaných a 16 gruntů. 1651 - v Soupise poddaných podle víry je uvedeno jmenovitě 87 obyvatel. 1680 - účast bučinských poddaných v nevolnickém povstání na litomyšlském panství (jmenovitě Jiří Beneš, Jan Černý - Uher). 1781 - po vydání tolerančního patentu Josefem II. se Bučina stala střediskem církevního reformního hnutí ve východních Čechách a vznikl zde jeden z prvních sborů evangelických věřících v Čechách. Roku 1786 postavena evangelická modlitebna sloužící evang. věřícím z 33 obcí. 1848 - Bučina patřila od tohoto roku do okresu Vysoké Mýto 1859 - otevřena první církevní evangelická škola. Albín Honzálek byl prvním učitelem této jednotřídní školy (1859 - 1876) a od roku 1876 Obecné školy veřejné. 1866 - Bučinou procházeli vojáci rakouské a pruské armády po bitvě u Hradce Králové. 1872 - velký požár, který zničil v obci 19 stavení a kostel sv. Jakuba Většího. 1875 - v Bučině se narodila Anna Chlebounová, významná poslankyně a senátorka Národního shromáždění ČSR za "Republikánskou stranu venkovského a malorolnického lidu" v letech 1918 - 1935. 1903 - otevřena nově postavená budova Obecné školy (1903-1953). 1909 - založen Sbor dobrovolných hasičů. 1914 - z Bučiny bylo odvedeno do rakouské armády 78 mužů a z nich 14 v průběhu I. sv. války položilo své životy. Tři občané bojovali v legiích. 1939 - v době Protektorátu někteří bučinští občané vyvíjeli činnost v odboji. 1950 - založení JZD v Bučině bylo provázeno vyhnáním dvou rodin z obce pro údajnou "kulackou" činnost. 1993 - v Bučině žil v letech 1949 - 1960 František Makovský, příslušník policie v letech Protektorátu, nositel israelského vyznamenání "Spravedlivý mezi národy". Totéž vyznamenání dostala o něco později i jeho manželka. 1997 - obec oslava sjezdem rodáků 830. výročí první písemné zmínky o ní. 1999 - zastupitelstvo obce požádalo Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o udělení znaku a praporu - Významná data z historie obce Bučiny. 2002 - Plynofikace obce

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz