Obec Borová

Obec Borová

Obec Borová se nachází v podhůří Orlických hor v nadmořské výšce okolo 620 m n. m., 14 km od okresního města Náchoda v kraji Královéhradeckém při hranici s Polskem.

Kraj:Královéhradecký
Okres:Okres Náchod

Obecní úřad

IČ: 00654141

Adresa:

Borová č.p. 32
54701 Borová

Kontakty

E-mail:

borovaunachoda[zavináč]mymail.cz

Zeměpisná poloha: 50° 23' 18" N, 16° 15' 9" E

Historie

Historie obce začíná na nejvyšším kopci - Strážnici (691 m.n.m.) Její důležitost byla ve starých dobách značná. Již za vlády Přemysla Otakara I. a II. obsadili tuto pohraniční krajinu českého koutku kladského Charvaté, aby tento pomezní úsek strážili. Měli různá privilegia - výsady strážců v držebnosti s právem mýcení i volnost honební. Vlastnili tento strážný vrch s příslušným úbočím a lánem královského hvozdu. Jmenovaní strážci hranic si založili osadu při potůčku na úbočí Strážnice. Dnes se zde říká "Na Drahách". Zde stavěli první usedlosti, které však byly později postupně likvidovány a další se začali stavět už v prostoru dnešní obce. Tolik dle ústního podání. Další písemná zmínka je o 100 let mladší, a to v deskách zemských, kde se obec připomíná jako ves Borowey, patřící k náchodskému panství. Jméno Borová pravděpodobně nevzniklo jako ves založená v borovém lese, ale jako ves či statek nějakého Bora. Roku 1654 se zde podle berní ruly vyskytovalo 6 rolníků s potahem, 1 zahradník a 1 chalupník. Dle tereziánského katastru z roku 1757 zde bylo 12 hospodářů a dva tkalci. První zpráva o velikosti obce je z roku 1833 a uvádí se v ní, že v obci žilo celkem 549 obyvatel v 82 chalupách. Dle dalších záznamů Borová stále rostla, co do počtu obyvatel i počtu obytných stavení. Také se uvádí, že v obci byl mlýn a pila. Mlýn byl postaven v roce 1807 a byl zařízen na jedno "složení". Zvláštností bylo, že do mlýna tekla voda ze tří směrů - z již zmíněné Strážnice, z Lógru a potůček od Kašparky. Pro zajímavost: "Lógr" je místo v obci, kde v roce 1812 ruští kozáci lágrovali, když táhli proti Bonapartovi k Lipsku. Voda z potoků byla potom svedena do rybníka nad mlýnem, který byl zásobárnou vody pro mlýn v případě nedostatku vody. Mlýn byl v provozu necelých 30 let. Své významné místo v novodobých dějinách získala obec Borová v letech 1935 - 1938. Tato obec se stala jedním z klíčových míst v systému opevnění Československých hranic. V podúseku 6/V Borová bylo rozhodnuto o výstavbě celkem 11 objektů těžkého opevnění v linii Náchod, Dobrošov, Borová, Nový Hrádek. Z počtu 11 objektů se 5 nachází v katastru obce.