Obec Bohuslavice nad Vláří

Obec Bohuslavice nad Vláří

Obec Bohuslavice nad Vláří se nachází v okrese Zlín, kraj Zlínský, v údolí řeky Vláry, zhruba 12,5 km východně od Luhačovic a 25 km na jihovýchod od Zlína.

Kraj:Zlínský
Okres:Okres Zlín

Obecní úřad

IČ: 70910731

Adresa:

Bohuslavice nad Vláří č.p. 62
76321 Bohuslavice nad Vláří

Kontakty

E-mail:

info[zavináč]bohuslavicenadvlari.cz

Telefon:

577 341 023

Zeměpisná poloha: 49° 5' 25" N, 17° 55' 40" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

První a nejstarší dochovaná zmínka o Bohuslavicích nad Vláří pochází z roku 1365, kdy byla součástí světlovského panství v držení mocného rodu Šternberků. V tomto roce Šternberkové prodali obec svému manovi Peškovi ze Zákřovic, jejímž majitelem byl až do roku 1371. V tomto roce byla opět obec prodána, a to Oldřichovi z Drahanovic a ve vlastnictví tohoto rodu byla prakticky až do r. 1416, kdy ji koupil Bušek z Vlachovic. Tím se stala obec součástí vlachovického panství až do roku 1549. V letech 1549-1566 náležela obec rodu Podstatských z Prusinovic a později rodu Jakusičů z Orbové a na Vršatci. Od roku 1575 se polovina Bohuslavic dostává prodejem pod brumovské panství, kdy tehdejším majitelem brumovského panství byl Zdeněk Kavka Říčanský. A právě od tohoto roku až do roku 1659 má obec současně vždy dva vlastníky byly to rody Říčanských, Jakusičů, Forgáčů, Serenyiů. Od roku 1659 se celé Bohuslavice staly součástí brumovského panství, s nímž sdílely své osudy až do 20. století. Na katastru obce se nachází územní oblast s názvem Vyšehrad odkud pocházejí nálezy kultury lužických popelnicových polí z pravěkého období. K Vyšehradu se váže i několik pověstí, z nichž nejznámější je o tom, že na Vyšehradě v dávných dobách stávala mocná zemanská tvrz. Jejím pánem byl zeman Bohuslav, který údajně velmi rád lehával na lavici. A právě spojením slov Bohuslav a lavice získala obec své jméno - Bohuslavice. V roce 1663 obec citelně trpěla za vpádu Tatarů a Turků, kdy byla téměř celá zničena. Již v roce 1758 v obci existovala kovárna, hospoda a zaniklý rybník. V roce 1790 v obci žilo přes 400 obyvatel, na konci 19. století téměř 570 obyvatel. První škola byla v obci zřízena již v roce 1826 úpravou staré obecní sýpky, ale již v roce 1843 postavena nová škola a v roce 1888 vystavěna nákladem 9 000 zlatých nová školní budova, která stojí doposud a byla v ní umístěna mateřská škola. Nejstarším spolkem v obci byla Čtenářská beseda Přemysl působící v letech 1908-1951. Nástupcem této čtenářské besedy se stala místní lidová knihovna, která vyvíjí svoji činnost i v současnosti. Spolek hasičů byl založen v následujícím roce. V letech 1898-1903 a v roce 1950 byly v obci prováděny pokusné naftové vrty, které prokázaly přítomnost ropného ložiska. Z církevních památek stojí za zmínku pískovcová barokní socha sv. Floriána z roku 1755, která byla těžce poškozena, ale v současnosti je již opravena a je instalována v parku před Obecním úřadem. Dále je to kaple Panny Marie Ustavičné Pomoci vysvěcená 18.10.1942. Vedle kaple stojí kamenná socha Panny Marie Lurdské rovněž z roku 1942. Při cestě do Popova se nachází Pískovcový kříž s kamennou postavou ukřižovaného Krista z roku 1865 a rovněž Pískovcový kříž se nachází před budovou školy. Původně stál na tomto místě kříž dřevěný, který byl poškozen větrem, a proto byl v roce 1935 postaven kříž kamenný, jenž nese nápis: "Pojďte ke mně, kteří v světě v slzích těžce pracujete, pojďte, já vás občerstvím. Věnovali občané 1935". Historické názvy obce: Roku 1365 in Bohuslawicz, r. 1481 Bohuslawicze, tento název se opakuje i v letech 1533, 1551, 1598 a dále až do 18. století (německý název Bohuslawicz). Od 19. století Bohuslavice. Po dokončení železniční dráhy do Trenčanské Teplé přidala dráha přívlastek "Bohuslavice nad Vláří". Za protektorátu Bohuslawicz in der Vlára pas.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz