Obec Boháňka

Obec Boháňka se nachází na úpatí chlumského vrchu v okrese Jičín, kraj Královéhradecký. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 217 obyvatel.

Kraj:Královéhradecký
Okres:Okres Jičín

Obecní úřad

IČ: 00271357

Adresa:

Boháňka č.p. 27
50801 Boháňka

Kontakty

E-mail:

ou[zavináč]bohanka.org

Telefon:

493 696 526

Zeměpisná poloha: 50° 21' 45" N, 15° 42' 40" E

Historie

Dle pověstí jest několik námětu, které nám podávají vznik jména „Boháňka“. V dávných dobách celá obec byla obklopena lesy, z nichž zachovaly se lesy na straně severní. Původně prý vesnice stávala asi tam, kde dnes je samota „Maňovice“ nebo na sever. Svahu od silnice „Boháňka – Maňovice“. Obyvatelé vesnice této prý vymřeli morem až na jednoho, jenž prý si nové obydlí vyvolil už ne v údolí, nýbrž na návrší. Poněvadž prý si chaloupku vystavěl ze slabých lesních stromů, oháněk zvaných, přezdíváno prý mu obecně „Voháňka“ a obec později zde vzniklá, také prý tímto jménem nazývána jest. Ve starých listinách a památkách nám zachovalých činí se též zmínka o „Boháňově Lhotě“ nebo o „Boháňově Hoře“. V zakládacích listinách kostela Vřešťovského se dočítáme: Panství Vřešťovské ujali se po Luchandě či Luchně z rodu Pánů z Vřešťova, která žila v roce 1360 – 1370 ve Vřešťově tři synové: Albert – Aleš I., Aleš II. A Beneš. Nejstarší z nich, který se r. 1355 pánem na Vřešťově připomíná, zemřel r. 1378; bratr jeho Aleš držel potom Vřešťov až do r. 1378 nedílně s Benešem. R. 1378 dne 24. prosince založili oba bratři nový oltář sv. Kateřiny v kostele Vřešťovském, jejž nadali platy v Maňovicích a Boháňově Lhotě 3 kopy grošů, aby oltářník za duše bratra Aleše a jeho manželky Kačky mše sv. sloužil. Zde děje se tedy zmínka o „Boháňově Lhotě“; tehdy museli asi obyvatelé robotovati na panství Vřešťovském a jak nám dějiny dosvědčují vznikaly kolem panství a tvrzí Lhoty. Správnější a nejpravdivější bude název obce „Boháňka“ z tohoto důvodu. Pohanští naši předkové přinášeli bohům oběti a modly stavěli na horách a návrších. Místo, kde se obec nalézá jest v okolí nejvyšší a proto se zdá, že asi v dávných dobách pohanských byl tu les, který byl zasvěcen bohům: odtud název Boháňka.