Obec Bítovčice

Obec Bítovčice se nachází v okrese Jihlava v kraji Vysočina.

Kraj:Vysočina
Okres:Okres Jihlava

Obecní úřad

IČ: 00839582

Adresa:

Bítovčice č.p. 124
58822 Bítovčice

Kontakty

E-mail:

obec.bitovcice[zavináč]volny.cz

Telefon:

567 219 435

Zeměpisná poloha: 49° 22' 4" N, 15° 44' 17" E

Historie

Nez došlo k osídlování hraničního pralesa na Vysočině, patřila celá krajina pod správu Znojma. Vnitřní kolonizací ve 12. století se však provincie tak rozrostla, že jí nebylo možno spravovat z jednoho místa. Proto byla západní část kraje v roce 1185 oddělena a zřízena správní oblast nová - bítovská. U řeky Jihlavy byla osídlena vesnice, jež dostala jméno od lidí podléhajících purkrabímu na Bítově. Bítovcl nebo Bítovici dali této obci jméno Bítovčice. Přesně na rok nelze osídlení určit, ale je mo6né stanovit rozmez9. kdy nejdříve, a kdy nejpozději se tak stalo. Nemohlo to být před rokem 1185, kdy ještě bítovská provincie neexistovala, a nemohlo to být po roce 1295, kdy převzala správu Jemnice. Nejpravděpodobnější je rok 1222, kdy byla udělena Bítovu větší pravomoc, nebo krátce po tomto roce. Podle zjištěných dat z osídlovacího procesu na Přibyslavicku, která dokazují, že osídlení na pravém břehu Jihlavy probihalo rychleji a dříve nez osídlení levého břehu, lze předpokládat, že Bítovčice na levém břehu řeky byly osídleny později než Bítovčice pravobřežní. Osídlení mohlo proběhnout nejdříve ve druhé polovlně třináctého století a bylo to asi poslední místo kolonizované třebíčským klášterem proti toku řeky Jihlavy. Nejstarší část Horních Bítovčic je část zvaná Rozseč včetně prostoru bývalého dvora a prostoru, kde stával kdysi Vilímovsky mlýn. Pojmenování nasvědčuje tomu, že tato část byla založena na místě vymýceného lesa. Již v 16. století je zde zaznamenán mlýn a kolem r. 1556 zde bylo též fořství a svobodný dvůr. K tomuto datu je také uváděn v Bítovčicích man jménem Matěj. V roce 1556 dostal celé třebíčské panství do dědického vlastnictví rod Pernštejnů, avšak již r. 1558 získal polovinu třebíčského majetku Burian Osovský z Doubravice. Pro velke zadlužení byl nucen některé vsi prodat, a tak v r. 1559 přešlo loucké panství (bez Bítovčic) do majetku Jana ze Zahrádek. Tento pak přikoupil v r. 1573 ještě Věžnici Bahennou a Bítovčice. Touto koupí pak připadly Bítovčice natrvalo k Lukám a sdílely s nimi další osudy. Po třicetileté válce měly Horní Bítovčice 1O obydlených domů a jeden dům byl prázdny. Ve stejné době čítaly Dolní Bítovčice pouze 3 obydlené domy. V první polovině 19. století (podle Gregora Wolneho) měly Horní Bítovčice 352 obyvatel. Ve stejném období bylo v Dolních Bítovčicích 11 obydlených domů s osmdesáti obyvateli. Dolní Bítovčice náležely vždy k panství Trhové Brtnice. Přifařeny byly do obce Střížov. S největší pravděpodobností ve 2. polovině 19. století, po zániku vrchnostenských úřadů, byly obě osady sloučeny v jednu politickou obec. Celá obec čítala v té době asi 57 domů a 432 obyvatel. V r. 193O se počet domů zvýšil na 97 s 544 obyvateli. Obyvatelé Dolních Bítovčic později požádali, aby jejich osada byla přifařena do Luk nad Jihlavou. Žádosti bylo vyhověno. Obec se dále rozrůstala tak, že před rokem 1945 již měla kolem 11O obyných domů. V současné době má obec 147 p.č. se 4O8 obyvateli.