Obec Bítov

Obec Bítov

Bítov je obec okrese Znojmo v Jihomoravském kraji, zhruba 25 km severozápadně od Znojma. V roce 2011 zde žilo 152 obyvatel.

Kraj:Jihomoravský
Okres:Okres Znojmo

Obecní úřad

IČ: 00292494

Adresa:

Bítov č.p. 3
67110 Bítov

Kontakty

E-mail:

obec.bitov[zavináč]quick.cz

Telefon:

515 294 608

Zeměpisná poloha: 48° 56' 18" N, 15° 43' 55" E

Historie

Výstavba nového Bítova úzce souvisí s výstavbou Vranovské přehrady. První podnět k vybudování přehrady dala akciová společnost Podyjské závody již v roce 1908. V roce 1912 bylo rozhodnuto o výstavbě vranovské přehrady a tím byl osud starého Bítova zpečetěn. V roce 1912 byl vydán zákaz všeh stavebních prací včetně oprav. Trvalo však dalších 20 let než došlo k výstvbě Bítova nového. V únoru 1931, rok po započetí stavby Vranovské přehrady byla zemským úřadem v Brně vypsána soutěž na zastavovací plán a náčtrky typových stavení pro výstavbu nového Bítova. Před vyhlášením soutěže zjišťoval zemský úřad, zda by Bítovským nestačilo finanční vyrovnání či přestěhování do sousedních Vysočan. Avšak pouze pět z celkových padesáti majitelů usedlostí se spokojilo s penězi. Všichni ostatní důrazně požadovali vybudování nové obce, protože je k Bítovu pojilo silné pouto. Zemský úřad se snažil vyhovět požadavkům občanů a nová obec měla být vybudována moderně a účelně. V návrhu měly být sloučeny požadavky obce zemědělské a letního sídla. Po sestavení všech požadavků byly stanoveny podmínky pro soutěž. Podle množství vlastněné půdy a druhu živnosti měly být navrženy čtyři typy domů: 4 selské usedlosti do 10ha, 10 malých stavení pro 5ha polí, 5 domů do 1ha polí, 21 domů pro bezzemky, řemeslníky a polní dělníky, 5 domů pro živnostníky a obchodníky. Stavba Bítova byla od počátku chápána jako ojedinělý úkol. Svědčí o tom zápis v kronice, že o věc ( soutěž) mají zájem nejlepší architekti. Dalším důkazem je i to, že Nový Bítov byl v tehdejším Československu první, od základu nově vybudovanou obcí, vystavěnou na základě komplexního architektonického plánu. V předepsané lhůtě přišlo celkem pět návrhů. První a třetí cena nebyla udělena. Druhou cenu získal návrh " Oplocená vesnice" pražského architekta Josefa Karla Říhy. V březnu 1932 vypsal zemský úřad Brno soutěž na provedení stavby. Z 13ti zájemců podaly nejnižší nabidku spojené firmy Lanna v Praze a Pittel & Brauseweter z Brna. Ministerstvo veřejných prací však zadalo provedení stavebních prací čtyřem firmám. Stavební materiál (kámen,dřevo, cihly, písek a vápno) byl získáván výhradně z místních zdrojů. Již v březnu téhož roku byly dokončeny obytné budovy. Objekty občanské vybavenosti a některé komunikace měly být dokončeny později. To bylo příčinou odmítnutí občanů se nastěhovat. Začátkem roku 1933 se však začali stěhovat, protože hrozilo zatopení starého Bítova vodami již dokončené Vranovské přehrady. 28. října 1935 na sv. Václava bylo slavnostní vysvěcení kostela a tím byla výstavba Nového Bítova oficiálně dokončena.