Obec Bílý Kámen

Obec Bílý Kámen se nachází v okrese Jihlava, kraj Vysočina.

Kraj:Vysočina
Okres:Okres Jihlava

Obecní úřad

IČ: 00373621

Adresa:

Bílý Kámen č.p. 12
58841 Bílý Kámen

Kontakty

E-mail:

bily-kamen[zavináč]email.cz

Zeměpisná poloha: 49° 26' 9" N, 15° 30' 47" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Založení Bílého Kamene zůstane navždy zahaleno rouškou tajemství . Vše se nepochybně událo někdy kolem poloviny 13. století , kdy okolí města Jihlavy bylo vyhledávaným cílem hledačů stříbra. Jejich pozornost se mimo jiné soustředila i na okolí starých cest a právě v jednom takovém místě, takřka vedle staré stezky od Humpolce k Jihlavě, odkryli horníci rozsáhlé naleziště stříbra. Ruda se nacházela v bílém k řemení a tak také pojmenování osady se přímo nabídlo - Biley Kamen, Albo Lapido, Weissensteyn. V těchto podobách nalezneme první zápisy o této vsi v písemných pramenech, z nichž nejstarší je z roku 1359. Zatím co díky zdejšímu stříbru vzkvétalo královské město Jihlava a rostlo bohatství želivského kláštera, na jehož území se ves rozkládala, doly se pomalu vyč erpávaly a těžba ustávala. Nakonec horníci odešli a za nějaký čas i poslední obyvatelé Bílého Kamene. Hornická díla se propadala a chalupy zarůstaly. Zápisy v jihlavské městské knize z roku 1503 a 1509 už podávají pouhé svědectví o těžbě dřeva ve zdejších lesích. Trčkův urbár z roku 1554 pak zmiňuje Bílý Kámen jako pustou ves. V této souvislosti dodejme, že první hornická osada se rozkládala necelý kilometr severněji od dnešní vsi, na jihozápadním svahu Kamenitého vrchu, v místě ovocného sadu. Nový život se do těchto míst vrátil až v roce 1712, kdy už celé území patřilo Jihlavě . Ta jej v roce 1596 odkoupila od Trčků z Lípy, aby zde využila takřka ladem ležící půdu. Jejím přičiněním zde tehdy vyrostlo prvních pět domků a myslivna, ale tentokrát již na výhodnějším místě , kde se nachází doposud. Ve třicátých letech 18. století zde byly vybudovány dva nové velké rybníky a velký dvůr se sýpkou a stájemi pro mladý dobytek a ovce. V roce 1778 byl dvůr zrušen a pozemky předány obyvatelům v dědičný nájem, od roku 1848 potom do vlastnictví. Ve vsi bylo tou dobou zaregistrováno třináct domů a na návsi stála kaplička. Z roku 1778 se v jihlavském archivu nachází ručně malovaná mapa Bílého Kamene od geometra C.J. Hromádka, na které si můžeme přečíst celou řadou dnes již zapomenutých pomístních názvů . Některé stojí za připomínku. Z velkých rybníků Kiefer Teuch ( Borový ), Tanne Teuch ( Jedlový ), Dorf Teuch ( Návesní ) či Krum Teuch ( K ř iv ý ). Ten posledně jmenovaný se nacházel pod největší m zdejším kutištěm a sloužil bezpochyby k zajištění dostatečného množství vody pro propírací zařízení na stříbrnou rudu. Až na Jedlový byly všechny uvedené rybníky zrušeny a hráz Návesního slouží v současnosti jako příjezdová komunikace. Severně nad vsí zůstal Strassen Teuch ( Silniční ), při silnici do Větrného Jeníkova, který byl v minulosti rovněž součástí hornického díla a dnes je rájem rybářů . Pro úplnost dodejme, že malých bezejmenných rybníčků bývalo kolem vsi patnáct a jen pár jich na zahradách slouží dodnes. K zajímavostem patří Kaufmanns Brunn (Kupecký pramen), který patině , jak z názvu vyplývá , poskytoval odedávna osvěžení poutníkům a putujícím obchodníkům po humpolecké stezce.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz