Obec Běleč

Obec Běleč se nachází v okrese Brno-venkov, kraj Jihomoravský.

Kraj:Jihomoravský
Okres:Okres Brno-venkov

Obecní úřad

IČ: 00532070

Adresa:

Běleč č.p. 5
67923 Běleč

Kontakty

E-mail:

Belec[zavináč]seznam.cz

Telefon:

549 450 141

Zeměpisná poloha: 49° 25' 54" N, 16° 23' 0" E

Historie

Založení obce Běleč je možno stanovit do poloviny sedmnáctého století, kdy po bitvě na Bílé hoře, nově usazená okolní šlechta zakládala mnohé vesnice, které byly poddány a robotou povinny. Vesnici Běleč založilo panství Lomnické na místě, kde dosud byla pouze hájenka. Nově založená vesnice neměla svou vlastní správu a spadala pod lomnického rychtáře. Vesnice se nachází v hlubokém údolí, na soutoku dvou potoků, tekoucích od Křeptova a Ochoze. 1911 - v tomto roce je rozhodnuta stavba silnice z Lomnice do Doubravníka přes Ochoz a Běleč. Samotná stavba je započata v roce 1912. 1914 - život ovlivněn první svět. válkou, ve které přišlo o život 6 obyvatel obce. Stavba silnice pokračuje pomalým tempem. Stavitelem byl ital jménem Ambrož. Měl pouze několik dělníků pracujících za minimální mzdu. 1921 - sčítání lidu ukazuje, že obec má 187 obyvatel. 1922 - zbořena dřevěná kaple a postavena nová zděná. Náklad činil 25.000 Kčs, mimo různý materiál, který byl nakoupen už v roce 1913. Kaple byla zasvěcena "k srdci Ježíšovu". Dnes se zde koná pouť vždy tři neděle po svatodušních svátcích. 1923 - přibývají stále nové rodinné domky a občan Hájek Václav postavil velký dům na spodním konci Bělče, kde otevřel hostinec. Domu se přezdívalo "Hotel", protože vybudoval i podkrovní pokoje. 1926 - skončena regulace potoka, tím Běleč mnoho získal po stránce zkrášlení a zvelebení obce. 1930 - požár zemědělské usedlosti.Vyhořel rolník Jar. Starý č.10. Požár byl lokalizován jen na obytné stavení a stodolu. 1931 - od tohoto roku do 1934 bylo v obci směrem ke Křeptovu a Ochozi postaveno 7 rodinných domků, počet obyvatel je 220. Stále se pracuje na zvelebnění obce, podél cesty z Bělče do Křeptova byla vysázena alej třešní a ořešáků. 1935 - U chudobince byl postaven svépomoci občanů nový betonový most, který zaměnil dosavadní most dřevěný a splnil všechny požadavky. Náklady činily pouze 2100 korun. Také je zvětšen opraven chudobinec za 5700 korun. 1937 - opět vypukl požár, vyhořel domek Štourače Josefa č.22. 1938 - vystavěn pomník padlým ve světové válce v parčíku u kapličky. •9.květen 1945 - přišel konečný den druhé světové války, pro Běleč však velmi tragický. Po s ilnici od Lomnice se valila ustupující německá armáda. Ráno kolem páté hodiny byla provedena proti armádě partyzánská akce. Partyzáni chtěli v Bělči odzbrojit je den oddí l nacistů. Protože tito vojáci na žádnou výzvu nereagovali byla na ně zahájena palba, při které byly na německé straně ztráty. To samozřejmě nacisty rozrušilo, zastavili ústup a rozvinuli bojovou akci. Domek Čechův odkud partyzáni zaútočili byl obklíčen, zapálen a rozstřílen. Partyzáni zahynuli. Vedlejší stavení Douškovo a Kytnerovo bylo rovněž spáleno a zbořeno. Majitelé těchto tří domků byli objeveni ve skrýši v domě Kytnera, prozatím vyvedeni na zahradu a pouze střeženi. Nacisté zahájili akci po celém Bělči. Vyváděli všechny obyvatele na náves, stavěli ke zdi s úmyslem je hromadně postřílet. Občan Řehoř s chtěl podívat co se děje venku, byl ale spatřen, Němci po něm střelili a odražená kulka jej zasáhla a zemřel. Pokračovali směrem ke Křeptovu, tam však tehdejší majitel Hostince Bom (Němec) jim vysvětlil, že Křeptov je už jiná obec a Němci se stáhli zpět do Bělče. Připravovali se vystřílet všechny muže, ale náhle byli vyděšeni zprávou že Rusové jsou už v blízké Ochozi a hned se dali na útěk. Stačili však sebou vzít ony muže ze zahrady a pod Bělčem je postřílet, také několik dalších zajatých mužů jako rukojmí čekalo stejný osud, těm se naštěstí podařilo uniknout. Vítaní vítězné Rudé armády bylo v Bělči neobyčejně radostné, protože po přestálých hrůzách si lidé byli vědomi kolik životů zachránili. 1946 - byl na místě na místě, kde nacisté zavraždili občany z Bělče, postaven pomník. 1947 - opět hoří stavení Čechovo, oheň docela brzy uhašen. Obec roste, má přes 200 obyvatel. Největší událostí tohoto roku byl jistě zavedení elektrického proudu. 1950 - obec hasičům zakoupila motorovou stříkačku a byl zaveden místní rozhlas a telefon. 1955 - 2.května započala výstavba silnice z Bělče do Křeptova. Na tuto akci bylo přiděleno od ONV Tišnov 400 000 Kčs. Díky sesouvání půdy se náklády zvýšily na na 750 000 Kčs. 1957 - založeno JZD v Bělči. 1963 - stavba prodejny Jednoty. V kulturním domě v Křeptově se každý týden koná filmové představení. 1975 - veřejný vodovod v Bělči. 1977 - veřejný vodovod v Křeptově. 1986 - lokální povodeň při které byla zničena komunikace, strhnuty mosty a vyplaveny rodinné domy Konec 90. let 20. století - plynofikace Bělče a Křeptova. 2002 - nové autobusové zastávky v Bělči a Křeptově. 2005 - vystaven stánek u požární nádrže a zakoupena čistička vody 2007 až 2008 - oprava stropů a střechy na kulturním domě v Křeptově. 2009 až 2011 - nástavba a přístavba obecního úřadu v Bělči.