Obec Bartoušov

Bartoušov je obec v okrese Havlíčkův Brod, kraj Vysočina. Leží 5,5 km jihovýchodně od města Havlíčkův Brod.

Kraj:Vysočina
Okres:Okres Havlíčkův Brod

Obecní úřad

IČ: 00579785

Adresa:

Bartoušov č.p. 71
58001 Bartoušov

Kontakty

E-mail:

obecniurad.bartousov[zavináč]tiscali.cz

Telefon:

569 438 127

Zeměpisná poloha: 49° 34' 47" N, 15° 38' 46" E

Historie

Hlavním zdrojem informací o Bartoušově v 17 století je tak zvaná „Berní rula" z roku 1654, která je prvním skutečným zemským katastrem. Důvody vedoucí k soupisu poddaných pro daňové účely se rodily již během třicetileté války. Města byla zchudlá, venkov polopustý, mnohé obce a osady zanikly a počet obyvatel v Čechách se odhadoval na jeden milion. Berní rula se stala základem pozdějšího Tereziánského a také Josefínského katastru. Berní rula byla vyhotovena za vlády Ferdinanda III Habsburského, vládl 1637-57, tedy nedlouho po skončení třicetileté války. Soupis pozemků, poddanských usedlostí, z nichž se platila berně a poddaných na našem území, vycházel z vrchnostenských přiznání z roku 1654. Všechny poddanské usedlosti a měšťanské domy, jejich vybavení polnostmi, dobytkem a zaměstnání držitelů se evidovaly podle krajů, panství a lokalit. Bartoušov patřil v této době do kraje Čáslavského, statek Frýdnava, který vlastnil Augustyn Ernst Šenovec. Tento statek byl roku 1702 rozdělen mezi bratry Šenovce na tři díly, byl samostatný až do roku 1758, kdy byl připojen spolu s Lipnicí, Lípou a Smilovém k panství Střítěž hraběte z Palmu. Statek se skládal se sedmi vesnic. Bartoušov, Vysoká, Květnov, Hurtova Lhota, Michalovice, Kvasetice, Květinov. Vesnice statku spadaly pod dva soudní okresy: Havlíčkův Brod a Štoky. Církevně patřil Bartoušov pod Pohled, Vysoká pod Šlapánov, Květnov pod Štoky, Hurtova Lhota pod Krásnou Horu, Michalovice a Kvasetice pod Květinov. Statek Frýdnava měl 84 hospodářů z toho v Bartoušově bylo 25. Pro výměru berně /daně/ byla zvolena základní jednotka tak zvaný „osedlý", sedlák, jehož obdobou byl ve městě soused,chalupník se počítá za1/4 osedlého, zahradník za 1/8 osedlého, většinou podle výměry polí. Vrchnostenská půda nebyla do soupisu zahrnuta, protože nepodléhala zdanění. Berní rula v orginále zaznamenává tyto údaje: panství/ statek, stateček, dvůr/, majitele, obec, příjmí, jméno, výměru rolí, dobu osevu, vlastnictví potahu, zda chová krávy, jalovice, ovce, svině, kozy. Jsou tu i údaje o kvalitě půdy, lesích, majetku mlýna,povoznictví a podobně. Dále jsou doplněny údaje o tom zda a kdy hospodářství vyhořelo,do jaké berní skupiny hospodář patří a jaké řemeslo provozuje. Berní rula je uspořadaná podle:1. krajů 2. příslušnosti k panství / stav panský, rytířský, duchovní, městský, svobodnický,židovské obyvatelstvo. 3. jednotlivých obcí. Výměra polí se udávala ve strychách-stará plošná míra, většinou totožná s jedním jitrem to je 3 provazce čtverečné po 52 loktech čtverečných to je 0,285 ha. Největší sedlák v Bartoušově Ondřej Nýbler, měl výměru 70 strychu což je přibližně 20 ha a vlastnil 4 koně a 4 voly. Další sedláci v Bartoušově měli výměru od 20 do 50 strychů což představuje 6 až 14 ha. Většina z nich měla 4 koně.