Obec Bantice

Obec Bantice (něm. Panditz) se nachází v okrese Znojmo, kraj Jihomoravský.

Kraj:Jihomoravský
Okres:Okres Znojmo

Obecní úřad

IČ: 00600113
DIČ: CZ00600113

Adresa:

Bantice č.p. 14
67161 Bantice

Kontakty

E-mail:

obec.bantice[zavináč]tiscali.cz

Telefon:

515 271 114

Zeměpisná poloha: 48° 53' 2" N, 16° 11' 7" E

Historie

Historie obce Bantice tak, jak je zapsána ve Vlastivědě Moravské, zpracované v Brně roku 1904 Františkem Václavem Peřinkou. Bantice podle osobního jména Banta (něm. Panditz), ves půl hodiny od Prostoměřic u silnice ze Znojma do Lechovic. Rozloha obce skoro 551 ha, z čehož plodné půdy 532 ha. Obecní pozemky zabírají 44 ha. V topografii Schowoyově není obce této. R. 1880 bylo v 65 domech 373 obyvatel, katoliků, Němců. Roku 1890 336 obyvatel, roku 1900 372 obyvatel. Bantice jsou starožitná, vyskytující se v zeměpisných pramenech již r. 1052, kdy je kníže Břetislav I. daroval kapitule Staroboleslavské. není známo, jak se tento statek vrátil z kapituly zeměpánům ani kdy se tak stalo, ale dohadujeme se toho, neboť 2.6.1358 markrabí Jan Jindřich postupuje klášteru Luckému ves svou Bantice záměnou za les nad řekou Dyjí blíže Lukova s Lukovem a farou. V lese u Lukova zbudoval markrabí lovčí hrádek, Nový Hrádek, jehož zříceniny u Lukova jsou pěkným místem výletním. O dalších osudech vsi nemáme zpráv, neboť trvajíc pevně v majetkovém poměru s Loukou, neměnila majitelů. K roku 1578 dovídáme se z kopiáře luckého opata Freytaga, že Bantice vyhořely. Píše totiž, 8. června 1578 převorovi dominikánů znojemských prosebně, aby poskytl dřeva stavebního na opravu a stavbu vyhořelých domů a chalup v Banticích. Válkou třicetiletou utrpěly Bantice tak, že po válce měly 30 pustých domů, tedy zajisté výše polovic. roku 1678 bylo v Banticích 43 luckých poddaných, kteří měli 58 čtvrtí obdělaných vinic. Poslední bolestnou ránu zasadil obci požár r. 1827. Od té doby se ves vzmáhá, neboť jest v úrodné kajině vínorodé. Další bolestnou ránu zasadil Banticím velký mor, který vyhladil většinu obyvatel. Po tomto velkém moru r. 1832 zbudovala vlastním nákladem kapli, Bantice byly přifařeny do farnosti Prosiměřice. V r. 1933 byla na původním místě postavena nová kaple, zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie, na tento den slaví obec posvícení. V obci provozovali svoji živnost různí řemeslníci - kovář, krejčí, obchodník a řezník, truhlář a hostinský. V roce 1836 byla v obci vystavěna škola jednotřídní a v roce 1931 byla přistavěna ještě jedna třída, kabinet a školní kuchyně pro výuku vaření. Od r. 1970 byla škola uzavřena a děti dojíždí do školy do Prosiměřic nebo do Práče. Po skončení II. Světové války po odsunu Němců v letech 1945 - 1946 osídlili obec občané z Valašska, převážně z Francovy Lhoty. Jelikož jsou to lidé velmi společenští, pracovalo v obci ochotnické divadlo pod vedením Václava Lišky až do roku 1954 a obec měla také svoji obecní kapelu a obecního bubeníka.