Obec Bačice

Obec Bačice

Bačice (s předložkou 2. pád do Bačic, 6. pád v Bačicích) jsou obec ležící na jih od okresního města Třebíč.

Kraj:Vysočina
Okres:Okres Třebíč

Obecní úřad

IČ: 00375365

Adresa:

Bačice č.p. 36
67555 Bačice

Kontakty

E-mail:

obec.bacice[zavináč]volny.cz

Telefon:

568 864 587

Zeměpisná poloha: 49° 5' 13" N, 16° 1' 39" E

Historie

Obce patřily odpradávna ke hradu Bítovu. Když český král Jindřich dal v roce 1307 hrad Bítov lénem Remuntovi z Lichtemburka, připadly i Bačice a Udeřice tomuto rodu. Páni z Lichtemburka je pak udělovali svým manům v dočasné či dědičné léno. Ve 14. a 15. století nalezneme v písemných listinách panoše a vladyky, kteří se psali " z Bačic". Roku 1497 král Vladislav oddělil Bačice od Bítova a udělil je Hankovi ze Zap. Udeřice patřily k Bítovu až do roku 1511, kdy je prodal Albrecht Bítovský Janu Zelenému z Říčan. Ten byl již od roku 1505 majitelem Krhova, a tak se Bačice i Udeřice staly součástí panství Krhovského. Majitelé zmiňovaného panství se po staletí střídali, ale obě vsi k tomuto panství trvale patřily a sdílely tak společný osud. Do roku 1891 tvořily obce Bačice a Udeřice jednu politickou obce. Téhož roku se Udeřice oddělily a tvořily obec samostatnou. K opětovnému sloučení obcí pod jednotný název Bačice došlo v roce 1960. Heraldika Obec má vlastní znak a prapor, vycházející z historických pečetí obou místních částí dnešní obce Bačice. Ve staré pečeti obce Bačice bylo rádlo a písmena A.R., která byla vyrytá nad ním. Stará pečeť obce Udeřice měla po pravé straně rádlo a po levé straně v oblouku nápis PE.PO.OB.HUDERZIH /pečeť poctivé obce Hudeřic/. Symbol radlice je převzat z historických pečetních znamení obou částí. Figury lučních čtyřlistých květů odkazují na pečeť Bačic, jejich počet přitom vystihuje nynější počet místních částí. Z návrhu znaku vychází i vyjádření podoby praporu. List tvoří tři vodorovné pruhy - modrý, žlutý, modrý. V horním a dolním rohu je po jednom bílém čtyřlistém květu se zlatým středem. Barvami obce jsou žlutá, bílá a modrá, které symbolizují moravskou příslušnost obce v rámci českomoravského Kraje Vysočina a také venkovský zemědělský charakter obce. Od roku 2003 jsou znak i prapor opět symbolem obce Bačice. K svěcení nových obecních symbolů došlo při slavnostním ceremoniálu 18.7.2003.